Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Hướng dẫn tạo CV xin việc video editor: Nên và không nên làm gì?

như kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa và đồ họa, dựng hoạt ảnh, quay phim,... và soft skills như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, tính tỉ mỉ,... nên được bao gồm trong CV video editor. Ví dụ về “Kỹ năng và điểm mạnh” trong CV xin việc video editor: Thành thạo phần mềm chỉnh sửa ABC, Adobe Premier Pro, xử lý âm thanh hậu kỳ, hiệu ứng hình ảnh. Có kỹ năng lãnh

Resume Builder

Build your resume only in minutes!