Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Development
Jan 16th 2023

Kỹ năng lãnh đạo là gì? 8 kỹ năng người lãnh đạo cần có

bạn cũng muốn mình có một sự nghiệp thành công và rực rỡ, thì hãy sớm trang bị kỹ năng leadership và tìm hiểu thêm người lãnh đạo cần có những kỹ năng gì trong bài viết dưới đây nhé! Kỹ năng lãnh đạo là gì? Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng định hướng và thúc đẩy mọi người thực hiện nhiệm vụ được giao phó để đạt được mục tiêu chung. Người có kỹ năng lãnh đạo quản

Cách viết CV tiếng Anh chuyên nghiệp (kèm mẫu)

làm CV tiếng Anh cho vị trí trợ giảng, hãy nhấn mạnh vào trình độ ngoại ngữ thể hiện qua các chứng chỉ như IELTS, TOELF nhé! Được tạo bởi CakeResume Mẫu CV tiếng Anh - IT Khi liệt kê các kỹ năng trong CV tiếng Anh cho lập trình viên, hãy tập trung vào các kỹ năng chuyên môn mà bạn thành thạo cũng như các yêu cầu được đưa ra trong thông tin tuyển dụng.  Được tạo bởi CakeResume

Resume Builder

Build your resume only in minutes!