Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Development
Nov 15th 2022

5 mẫu đơn xin từ chức chuẩn 2023 - tải về miễn phí

chấm dứt chức vụ, từ đó dễ dàng cho người có thẩm định xét duyệt đơn từ chức. Đơn xin từ chức tổ trưởng Đơn xin miễn nhiệm chức vụ giám đốc Đơn xin bãi nhiệm chức vụ trưởng phòng Đơn từ chức chủ tịch công đoàn Mẫu đơn từ chức chung 🔖 Đơn xin từ chức tổ trưởng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc [...], ngày [...] tháng [...] năm [...] ĐƠN XIN TỪ CHỨC
Career Development
Nov 11th 2022

Mẫu đơn xin nghỉ việc / thôi việc & Lưu ý khi viết đơn

thuận là đơn của tôi. Xin trân trọng cảm ơn! [...], ngày [...], tháng [...], năm [...] Người làm đơn  (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI VIỆC Kính gửi: [...] Tôi tên là: [...] Chức vụ: [...] - Bộ phận: [...] Tôi làm đơn này xin Ban lãnh đạo cho phép tôi được thôi việc kể từ ngày [...] tháng [...] năm. Lý do xin thôi

Mẫu đơn xin việc (cover letter) giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

gồm: Thông tin của người gửi (họ tên, email, số điện thoại) Thời gian viết (Ngày/Tháng/Năm) Thông tin của người nhận (họ tên, email, chức danh công việc và công ty) Sau đó, bạn cần có tiêu đề đơn xin việc và lời kính gửi tới nhà tuyển dụng. Dòng kính gửi trong đơn xin việc thường nằm ngay dưới tiêu đề. Ví dụ mẫu viết đơn xin việc: Mai Hoàng Lan  56 Võ Thị Sáu, Q3, Hồ
Career Development
Dec 4th 2022

Mẫu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh (Resignation Letter) cập nhật 2023

tin người gửi và người nhận với đầy đủ họ tên, chức vụ, bộ phận Tên công ty kèm địa chỉ công ty (Nên có, đặc biệt với công ty có nhiều chi nhánh) 3. Lời chào Hãy mở đầu đơn xin nghỉ việc tiếng Anh bằng lời chào trang trọng tới người nhận theo mẫu “Dear Mr. / Mrs. [Tên cấp trên của bạn]” . Trong trường hợp bạn gửi đơn xin nghỉ việc đồng thời tới quản lý và bộ
Career Development
Nov 14th 2022

5 mẫu đơn xin học bổng hay khiến hội đồng xét duyệt “say yes”

5 mẫu đơn xin học bổng hay Mẫu đơn xin học bổng bằng tiếng Anh / Đơn xin học bổng du học Mẫu đơn xin cấp học bổng cho học sinh Mẫu đơn xin cấp học bổng cho sinh viên Mẫu đơn xin học bổng hoàn cảnh khó khăn Mẫu đơn xin học bổng viết tay hay 🔖 Mẫu đơn xin học bổng bằng tiếng Anh / Đơn xin học bổng du học [Tên bạn] [Email] [Ngày/Tháng/Năm] [Tên tổ chức
Career Development
Nov 17th 2022

5 mẫu đơn xin nghỉ không lương thông dụng nhất

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản không hưởng lương Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương Đơn xin nghỉ không lương để chữa bệnh Đơn xin nghỉ không lương của giáo viên Đơn xin nghỉ không lương của công chức Đơn xin nghỉ không lương của viên chức Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương 1 tháng Đơn xin nghỉ không lương để chữa bệnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN
Career Development
Nov 11th 2022

5 mẫu đơn xin chuyển công tác cập nhật năm 2023

chuyển công tác về gần nhà Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên Mẫu đơn xin chuyển công tác ngành y tế Đơn xin thuyên chuyển công tác trong huyện Đơn xin chuyển công tác ngành công an Mẫu đơn xin chuyển công tác về gần nhà CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC VỀ GẦN NHÀ Kính gửi: [ chức danh người đứng đầu cấp có
Career Development
Nov 8th 2022

5 mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn quy định công ty

mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh chuẩn quy định. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung Mẫu đơn xin nghỉ thai sản - giáo viên Mẫu đơn nghỉ thai sản không lương 🔎 Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi:........................................................................................................................................ Tên tôi là:................................................................................................ Sinh ngày:..................... Chức vụ:............................................................ Vị

Lợi ích bất ngờ từ mẫu CV xin việc đơn giản

mẫu CV có sẵn. Tuy nhiên không phải mẫu nào cũng tốt và phù hợp với ngành nghề bạn đang theo đuổi. Hơn nữa, chắc bạn không xa lạ gì với thuật ngữ ATS. Thực tế vượt qua hàng rào tự động hóa này là lợi thế của các mẫu CV xin việc đơn giản. Khi nào nên dùng mẫu CV đơn giản? Khi bạn không làm việc trong ngành Nghệ thuật - Sáng tạo Những ngành như thời trang, thiết
Career Development
Nov 17th 2022

Đơn xin nghỉ phép: 7 mẫu đơn thông dụng 2023 và các quy tắc “vàng”

đơn xin nghỉ phép của giáo viên Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an Mẫu đơn xin nghỉ phép của công nhân Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh ✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ĐƠN XIN

Resume Builder

Build your resume only in minutes!