Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

女性如何發展有影響力的科技職涯?Google 台灣客戶解決方案業務總監 Eleanor & 軟體工程師 Claire 的職場女力

要鼓勵大家誇飾自己的成果,但至少要做到忠實呈現。 Eleanor 接著補充,Google 內部也有不少針對領導力的 mentorship program 或是 community 可以幫助大家刻意練習自己的領導能力和心態。而在績效評估時,就算不是主管角色

全球每年只錄取 40 位!Google APM Charlene 下班也精彩的 side projects 是什麼?

變得很正向、行動力十足。 Charlene 的 coaching 有什麼特色? coaching 既然為引導的角色,在既定印象中,可能會認為是跟 mentor 類似的角色,需要有一定的經歷才能夠擔任。殊不知 Charlene 引導過的人,幾乎年紀都比他大、資歷也比

從資料科學走向產品管理!在好奇心與成本之間取捨的 PayPal 資深產品經理 Nicolas

有方法可以避免、減少這樣的狀況?如果每天都在救火的話,是否代表防火的機制有問題? 與主管和 Mentor 交流後,Nicolas 的 mindset 有了很大的轉變,他應該要多關注 「重要但不緊急的事」 ,藉由妥善的事前規劃、在合

史丹佛如何改變我對 Coding 的想像?stanCode 創辦人 Jerry 的留學收穫與創業初衷

材料專業,又修習了 CS221、CS229A、CS230、CS231N 等課程,將 AI 與材料研究做結合。後來他加入了電池實驗室,與當時的 mentor Peter 一起研究電池跟 AI 的共同應用,成為當時史丹佛在該領域的第一個研究,也發表了很多學術

新創企業的超強推手,Nogle 諾傑如何打造平等、多元的跨國團隊

方式和節奏都有所不同,因此專案經理需要具備調整步調以適應各種情況的技能。 Christine 曾經有一個 Mentor 告訴她,專案管理其實就是在管理「變動」。這句話對 Christine 來說非常有幫助,也很好地反映出專案管理
Career Development
May 24th 2023

Kỹ năng lãnh đạo là gì? 8 kỹ năng người lãnh đạo cần có

truyền lửa cho cấp dưới để họ tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu chung. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau! Có thể nói việc tạo động lực và xây dựng môi trường làm việc tích cực luôn là cách nâng cao kỹ năng làm lãnh đạo mà ai cũng nên biết. Đọc thêm: Mentor là gì? Tại sao ai cũng cần có một mentor ở nơi làm việc? 5 cách rèn...

專訪 Teach for Taiwan 為台灣而教創辦人劉安婷,描繪自己真正渴望的職涯風景

校鐘點費之外,TFT 會額外給予輔助津貼,同時還有五百到七百小時的專屬課程,以及至少三類專屬 mentor,能夠針對老師的教學力、領導力、甚至專業發展,提供專業且高頻率的回饋。 此外,老師背後都有整

Podcast 這檔事:攜手 KKBOX 共營聲音經濟,Firstory COO Kirk 又窮又快樂的創業歷程

資源有限,所以即便收到使用者的回饋,也不一定能立刻優化改善,但是 Firstory 仍會加以參考,而重要的 mentor、投資人給出的建議和批評,他們也會虛心接受和反省,當一個做自己的大人。 想看看 Kirk 很「做自己
Job Search Tips
Dec 1st 2023

精算師都在做什麼?精算師工作內容、薪水與職缺大公開

participates in client meetings with consultant. Liaises with businesses to deliver a streamlined service to clients. Deals with routine queries received from clients, scheme members, third parties and other Mercer businesses. Delegates work to more junior colleagues. Acts as a mentor to, and helps develop junior colleagues. 1 year or above of working experience. Good academic track record, preferably in subjects such as Mathematics, Finance (Accounting/ Management/ Behavioural), Actuarial Sciences or Engineering. CFA, or other professional qualification preferred. Strong knowledge

2023 CakeResume 校園大使心得

CakeResume 校園大使計劃於 2022 年 11 月正式上線,為了深耕校園經營,我們從各校園中找尋與 CakeResume 志同道合的 19 位大使一起加入宣傳行列!我們從中精選了幾位校園大使一起來分享,在這半年中從校園大使

Resume Builder

Build your resume only in minutes!