Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

從 CTO 到 Sr. Engineer:Ronald 的荷蘭 Uber 之旅與工程師職涯思維

樣子的嗎?對於海外求職、工程師職涯規劃有興趣的聽眾與讀者,推薦你這集發人深省的《科技職涯》PodcastPodcast 各節摘要 03:55 Ronald 當初是如何加入 Uber 的? 11:00 準備 Uber 的面試跟其他企業有什麼不同? 15:55 Ronald 在

就是要幫創作者找到伯樂!創作平台 ArtzyPlanet 與音樂人 Rick 的職涯火花

分享,敬請鎖定 CakeResume 的《科技職涯》Podcast! 《科技職涯》是由 CakeResume 創立的 Podcast 廣播節目,專門邀請在科技、數位和新創領域的工作者來分享職涯趣事及觀點,每週三固定更新,目前可以在 Spotify 、 Apple Podcast 、 Google Podcast 上收聽,歡迎追蹤 

人工智慧浪潮再起!AI 新創 MoBagel 如何闖出一片天

速器 500 Startups 團隊之一並成功募得千萬資金的過程,歡迎聆聽全集! Spotify 👉 點擊聆聽 Apple Podcast 👉 點擊聆聽 Google Podcast 👉 點擊聆聽 更多人才的精彩分享,敬請鎖定 CakeResume 的《科技職涯》Podcast! 《科技職涯》是由 CakeResume 創立的 Podcast 廣播節
Career Development
Nov 22nd 2022

Apa itu Copywriter: Pengertian, Tugas, Gaji, Cara Menjadi Copywriter!

agar mereka dapat mengingat merek perusahaan. Social Media copywriter juga fokus untuk menyesuaikan konten dengan platform yang digunakan seperti Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, dll. 2. Marketing Copywriter : Fokus dalam mempromosikan produk/jasa untuk meyakinkan calon konsumen membelinya. Contoh: iklan radio/podcast, iklan TV, video YouTube, billboard, email, stiker bermerek, poster, selembaran, dll. 3. SEO Copywriter : Fokus dalam mengoptimalkan copy dengan kata kunci dan frasa agar mesin pencari ( search engines ) seperti Google dapat mencantumkannya sebagai hasil teratas. Hal ini bertujuan untuk

職涯專訪》如何發展自己的海外職涯—— 西雅圖 Pilot Lab 使用者體驗設計師 Jasmine 專訪

有判斷能力的依據。 除了接收來自課堂的知識外,Jasmine 也鼓勵多加利用課餘時間自學吸收新資訊:Youtube、Podcast、參加研討會等都是很好的吸收新知的管道。 此外,身為設計師,熟用工具來達成設計目標是不可
Career Development
Jan 1st 2023

KOL là gì mà thương hiệu nào cũng săn đón? Cần gì để trở thành KOL?

2. Sáng tạo nội dung Không cần phải giải thích nhiều, công việc chính của KOL là tích cực tạo ra nội dung trên các nền tảng mà họ muốn thu hút người theo dõi như Youtube, Facebook, Tiktok, Linkedin, Podcast, Blog cá nhân hoặc các phương tiện truyền thông công nghiệp khác. Nội dung dưới dạng hình ảnh, video, âm thanh hay bài viết của các KOL dựa trên trải nghiệm, kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của

【履歷範本】管理顧問履歷教學,成功應徵理想職缺!

顧也可能會先介入幫忙,這些技術面的問題都是管顧與客戶雙方可以自由協調的。 以 CakeResume《科技職涯》Podcast 之前訪問過的 MBB 組織管理顧問 Vincent 的工作 舉例,為了瞭解客戶遇到的組織管理難題,有時他會需

【範例】Cover Letter 也有玄機?求職信 4 重點吸引人資點開你的履歷!

剛從國立清華大學經濟系畢業的 Sindy,透過 CakeResume LinkedIn 專頁得知貴公司在徵才的資訊。先前經由科技職涯 Podcast 認識 CakeResume,後又參加了數場 Talent Connect 活動,個人十分欣賞 CakeResume 團隊的活力和文化,認為自己可以為團隊帶

【作品集範例】參考作品集製作 3 步驟,搭配履歷拿到面試門票!

根據作品集類型來選擇用以呈現的作品集網站,如設計作品使用 Dribble、Behance、issuu 等;社群及行銷使用 instagram、YouTube、Podcast 等;軟體工程師則可以利用 GitHub、Bitbucket、CodePen,作品種類豐富的話則可以使用 CakeResume 的 線上作品集工具 ,集結所
Hiring Tips
Mar 16th 2023

寫好一份職缺敘述 Job Description,人才就找對一半!

mixpanel / GTM 等數據分析工具,能透過數據佐證成果並調整內容策略 5. 有經營內容創作,例如文章、部落格、Podcast、YouTube、社群等(請於應徵時附上作品) ▲ 薪資福利 1. 4萬 ~ 7萬 TWD / 月 2. 休假規範皆比照勞基法,但只要

Resume Builder

Build your resume only in minutes!