Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Feb 8th 2022

Python Developer Resume Examples (Templates & Tips)

abilities relevant to the job. Highlight your best experience and accomplishments. List educational qualifications and background. Add an extra section to highlight personal traits or achievements. Craft a convincing cover letter for the Python developer job. Python developer resume sample Python developer is a highly specialized and irreplaceable job with a high average salary; as a result, many people dream of becoming a python developer. However, a python developer does so much more than writing codes. 🔎 Python developer's
Career Planning
Mar 6th 2024

Python là gì? Học lập trình Python ở đâu?

không quên nhắc đến cái tên Python. Vậy Python là gì? lập trình Python để làm gì và cơ hội việc làm lập trình Python ra sao? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp tất cả thắc mắc đó. Python là gì? Có thể nhiều bạn chưa biết rõ Python là ngôn ngữ lập trình loại gì. Cũng giống như Java, C, C++,... Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, với thư viện lớn, hỗ trợ đa nền
People Operations
Jun 16th 2022

15 Python Interview Questions for Freshers and Professionals

a solid understanding of Python fundamentals and are able to apply your knowledge in real-world scenarios. Here are the top 10 Python interview questions and answers for freshers: What is the difference between a tuple and a list in Python? What is a virtual environment in Python and what is it used for? Can you describe your Python debugging workflow? What Python libraries and tools for data analysis are you familiar with? Do you have experience working with Python
Success Stories
Aug 29th 2019

那些新創教我的事 XIII「 新創讓我更了解我自己 」-劉庭愷 Kevin & 譚丞佑 Ugo ( SkyREC Python工程師 )

入新創會有你意想不到的跨級收穫。 劉庭愷 Kevin Liu 小檔案 學歷: 國立交通大學資訊工程學系 現職:SkyRec Python工程師 譚丞佑 Ugo Tan 小檔案 學歷: 國立臺灣大學會計學系 現職:SkyRec Python工程師 採訪:蔣怡凡 Joy Chiang (AppWorks 校
Success Stories
Feb 26th 2020

那些科技新創教我的事 III「 每解決一次難題,就是一次升級與成長 」- 鄭德城 (OneDegree 後端工程師)

程師和職場新手,很多事情其實不是很熟悉到底如何運作。一開始其實一些程式設計的套件 (像是 Python) 我就不太會使用,在自己慢慢摸索之下,才逐漸步上正軌。 其實壓力來源並不是同事或是公司,而
Career Planning
Mar 6th 2024

Các ngôn ngữ lập trình nên học ngay hôm nay để trở thành developer

kê và phân tích số liệu. Với cú pháp linh hoạt và khả năng tương tác cao, R là một công cụ quan trọng cho các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích. 3. Python Ưu điểm của Python là tính đa năng, linh hoạt. Python được sử dụng trong phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Nhiều người lựa chọn học ngôn ngữ lập trình Python đầu tiên khi

How to Lean in and Become a Software Developer

managers. Software engineer job qualifications and requirements often contain education in certain fields, such as a bachelor’s degree in computer, math, or science. Essential programming languages one needs to master to become a software developer include C++, Java, and Python. The terms “software engineers” and “software developers” are sometimes used interchangeably, but there is a difference between them: software engineers use engineering knowledge to build programs and applications, while developers focus more on the design and implementation of software
Resume & CV
Sep 28th 2021

Winning Web Developer Resume Guide [+ Examples & Tips]

are responsible for the content using mainly HTML, CSS, and JavaScript as their programming languages. Back-End developers are to maintain the server-side of the website and to collect databases to contribute a portable, efficient code by using PHP, Python, Java, C#, and node.js. Full-Stack Developers, on the other hand, have to be acquainted with the work of both front-end and back-end developers. Web Developer vs. Web Designer While web developers construct websites by writing
Interview Skills
Mar 6th 2024

How to Ace Your Technical Interview (For Job Seekers & Employers)

to being a chance for candidates to communicate their skills and experiences, a technical interview is an opportunity for employers to see what you’re really capable of by testing your hard skills , ie. you said you were proficient in Python in your resume, can actually you prove that by writing this code? Sounds challenging? Want to find out what happens in a technical interview and how to prepare for one? Let’s get started! Table of Contents What Is
Career Development
Apr 19th 2024

Hard Skill dan Soft Skill yang Harus Dimiliki Business Analyst

Apa itu business analyst ? Business analyst adalah salah satu peran di perusahaan yang dibutuhkan dalam mengembangkan perencanaan bisnis. Oleh karena itu, bisnis analis menjadi salah satu posisi yang sedang banyak dicari oleh perusahaan. Berdasarkan data dari U.S Bureau of Labor Statistics (BLS), prospek karir bisnis analis diperkirakan akan terus meningkat hingga 25% di tahun 2030. Untuk menjalankan tugas business analyst dan memperoleh gaji business analyst yang cukup tinggi, tentu kamu perlu menguasai hard skills dan memiliki soft skills tertentu

Resume Builder

Build your resume only in minutes!