Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Planning
Mar 6th 2024

QA QC là gì? Nghề nào hợp với bạn hơn?

CakeResume tìm hiểu để có thêm sự lựa chọn khi định hướng nghề nghiệp cho bản thân nhé! Tìm hiểu về nghề QC 1. QC ? QC viết tắt của từ Quality Control, vậy nên QC tiếng Anh kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn và thân thiện môi trường như ISO chẳng hạn. Vậy còn thời điểm thực hiện quality control ? Ở mỗi giai đoạn, một
Resume & CV
Mar 17th 2022

3 Contoh CV Operator Produksi [+Tips Cara Membuatnya]

masukkan. Akan tetapi, perlu juga untuk diingat bahwa skill yang kamu tuliskan cukup skill yang berhubungan dengan posisi yang kamu lamar ya, yaitu sebagai operator produksi. Untuk penulisannya, kamu cukup membuat dalam bentuk poin-poin apa saja hard skill dan soft skill yang kamu miliki. Berikut contoh skill atau keterampilan yang bisa kamu cantumkan pada CV untuk operator produksi: ✏️ Hard Skill: Mengoperasikan mesin Memahami keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Melakukan pengendalian mutu ( quality control ) ✏️ Soft Skill: Tanggung jaw...

Resume Builder

Build your resume only in minutes!