Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

99+ action verb giúp CV tiếng Anh của bạn thêm xuất sắc

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: Action verb là gì và vai trò? Tổng hợp các action verb hay cho CV Sử dụng action verb ở đâu trong CV? Tip sử dụng action verb trong CV cho hiệu quả Việc lựa chọn ngôn ngữ là rất quan trọng khi bạn viết CV xin việc. Từng câu chữ trong hồ sơ đều đại diện cho con người của bạn và là sợi dây kết nối giữa bạn và nhà tuyển dụng

Resume Builder

Build your resume only in minutes!