Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Success Stories
May 14th 2024

L'Oréal—A Century of Beauty, Innovation & Global Impact, Is Looking for Talents to Join & Shape the Future of Beauty

From its humble beginnings in a Parisian laboratory to its global presence today, L'Oréal has continually revolutionized the beauty industry, setting new standards for quality, sustainability, and inclusivity. Let’s explore the world’s biggest beauty company, its history, mission, and impact—L'Oréal. Table of Contents The birth of L'Oréal: An Adventure of Beauty The route to Asian beauty: L'Oréal Malaysia Work-Life at L'Oréal Malaysia Explore L'Oréal Malaysia’s Key Departments SeedZ Management
Job Search Tips
Feb 20th 2023

想加入 FMCG 巨頭 L'Oréal 嗎?2024 年儲備幹部徵才中!

涯歷程。 想進入台灣萊雅的你,也別忘記點擊展區說明,了解整個 L'Oréal 集團的全球計畫與未來展望! SeedZ Management Trainee Program 除了在「Annoucement」公布 Management Trainee 的招募時程,想多了解儲備幹部的計畫內容還可以點擊展區,看到實
Career Development
Apr 17th 2024

Seeding là gì? 4 cách seeding hiệu quả

hiệu sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên seeding là gì, chạy seeding như thế nào và đâu là những cách seeding hiệu quả? Cùng CakeResue tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé! Seeding là gì? Khái niệm seeding Trong lĩnh vực Marketing, có rất nhiều câu hỏi xoay quanh khái niệm seeding như seeding là gì, công việc seeding bao gồm những gì và cách xây dựng kế hoạch seeding như thế nào,... Hiểu đơn giản, seeding

Resume Builder

Build your resume only in minutes!