7 mẫu đơn xin nghỉ phép thông dụng 2023

don-xin-nghi-phep
Được tạo bởi CakeResume

Nghỉ phép, ngày nghỉ hằng năm là quyền lợi quan trọng của người lao động. Bộ luật lao động và chính sách của các công ty đều có các quy định rõ về nghỉ phép để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Dù với lý do nghỉ đơn giản hay phức tạp, bạn cũng nên nói chuyện trước với quản lý hoặc người phụ trách nhân sự, sau đó viết đơn xin nghỉ phép chính thức.

Đơn xin nghỉ phép là văn bản chính thức thông báo cho cấp trên hoặc bộ phận quản lý về thời gian, lý do nghỉ phép và những vấn đề liên quan trước khi được chấp thuận. Vì vậy, soạn và nộp giấy xin phép nghỉ làm là một thủ tục cần có trong quy trình xin nghỉ phép. Mặc dù có cùng một mục đích, nhưng tùy vào các ngành nghề, lý do xin nghỉ khác nhau mà các mẫu giấy nghỉ phép chuẩn cần được tùy chỉnh linh hoạt trong bố cục hoặc sự lựa chọn ngôn từ. 

Trong bài viết này, CakeResume cập nhật 7 mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản chuẩn 2023 cho các trường hợp cụ thể. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các lưu ý quan trọng để viết đơn xin nghỉ phép làm chuyên nghiệp, thuyết phục ở cuối bài viết.

7 mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn 2023

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: 

  • Ban giám hiệu Trường […]
  • Tổ chuyên môn: […]

Tôi tên là: […]

Sinh ngày: […]

Hiện đang là giáo viên bộ môn […]

Đơn vị công tác: Trường […]

Tôi viết đơn này đề nghị BGH trường […] cho tôi được nghỉ phép ngắn hạn từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […].

Lý do: […].

Hình thức nghỉ phép: […].

Trong thời gian nghỉ phép, tôi đã trao đổi với tổ chuyên môn và xin được bàn giao lại công việc cụ thể như sau:

  • Lớp: […] - Môn: […] - Ngày […] - Bàn giao cho thầy/cô: […]
  • Lớp: […] - Môn: […] - Ngày […] - Bàn giao cho thầy/cô: […]
  • Lớp: […] - Môn: […] - Ngày […] - Bàn giao cho thầy/cô: […]

Các đồng chí có tên như trên sẽ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. Rất mong nhận được sự thông qua của Tổ chuyên môn và BGH nhà trường. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
    […], ngày […] tháng […] năm […]
Xác nhận của nhà trường
Hiệu trưởng


(Ký và ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: […]

Tôi tên là: […]

Hiện đang là […], thuộc bộ phận […] tại […]. 

Tôi viết đơn này kính xin […] xem xét và phê duyệt cho tôi được nghỉ việc riêng từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […]. 

Lý do: […]

Hình thức nghỉ phép: […]

Trong thời gian nghỉ phép, tôi xin phép được bàn giao công việc cho anh/chị/ông/bà […], bộ phận […]. 

Tôi cam đoan sẽ chịu trách nhiệm chính trong quá trình chuyển giao công việc và đảm bảo chất lượng công việc. Rất mong Trưởng phòng/ Ban giám đốc tạo điều kiện và chấp thuận là đơn của tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn!

[…], ngày […], tháng […], năm […]
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép của công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Trưởng Phòng Cảnh sát […]

Tôi tên là: […]

Hiện đang giữ vị trí: […]

Đơn vị công tác: Công an thành phố […]

Tôi viết đơn này đè nghị trưởng phòng xem xét và phê duyệt cho tôi được nghỉ việc riêng từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […]. 

Lý do: […]

Hình thức nghỉ phép: […]

Trong thời gian nghỉ phép, tôi xin bàn giao công việc của mình cho đồng chí […], tôi cam kết sẽ cập nhật tình hình công việc và quay lại công tác đúng như thời gian đã viết. Rất mong Trưởng phòng tạo điều kiện và chấp thuận là đơn của tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn!

[…], ngày […], tháng […], năm […]
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép của công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: […]

Tôi tên là: […]

Hiện đang là […], thuộc bộ phận […] tại […]. 

Tôi viết đơn này xin công ty xem xét và phê duyệt cho tôi được nghỉ phép từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […]. 

Hình thức nghỉ phép: […]

Lý do: […]

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc và quay lại làm việc đúng thời gian đã đề cập bên trên. Rất mong công ty tạo điều kiện và chấp thuận cho tôi được nghỉ phép. 

Xin trân trọng cảm ơn!

[…], ngày […], tháng […], năm […]
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: […]

Tôi tên là: […]

Hiện đang là […], phòng/bộ phận […]

Tôi viết đơn này xin Trưởng phòng/ Ban giám đốc xem xét và phê duyệt cho tôi được nghỉ phép từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […]. 

Hình thức nghỉ phép: […]

Lý do: […]

Trong thời gian nghỉ phép, tôi xin bàn giao lại công việc cho anh/chị: […] phòng […].

Nội dung công việc: […]

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc và trở lại làm việc bình thường đúng thời gian đã đề cập bên trên. Rất mong công ty tạo điều kiện và chấp thuận cho tôi được nghỉ phép. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

[…], ngày […], tháng […], năm […]
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi: […]

Tôi tên là: […]

Hiện đang là […] - phòng/bộ phận […].

Tôi viết đơn này xin Trưởng phòng/ Ban giám đốc xem xét và phê duyệt cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày […] tháng […] năm […] đến ngày […] tháng […] năm […]. 

Lý do: […]

Trong thời gian nghỉ phép, tôi xin bàn giao lại công việc cho anh/chị: […] phòng […]. 

Nội dung công việc: […]

Tôi xin hứa sẽ cập nhật tình hình công việc và trở lại làm việc bình thường sau khi hết thời gian tạm nghỉ. Rất mong công ty tạo điều kiện và chấp thuận cho tôi được nghỉ phép.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

[…], ngày […], tháng […], năm […]
Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

✍🏻 Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh

January 15, 2023

Ansley Torres
CakeResume Vietnam
123 - 7 Street St. W, Toronto, Australia

Dear Mrs. Torres,

I am writing this letter as a two-week leave-of-absence request for medical reasons, effective February 15, 2023, with an expected return date of February 29, 2023. I am scheduled for a minor surgery, and it is required that I need a minimum of a 2-week recovery post-surgery. 

Attached, you'll find my doctor's letter of orders for your records.

I am available to assist in any way before my surgery date to prepare for my absence, including training colleagues on my responsibilities and contacting my customers with their new temporary contact. I appreciate your understanding.

Best regards,
Anh Pham
Marketing team

Đọc thêm: Cách viết email chuyên nghiệp không thể bỏ qua, kèm 5 mẫu cực chuẩn

Lưu ý khi viết giấy xin nghỉ phép

1. Hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước khi xin nghỉ phép

Khi viết đơn xin nghỉ phép công ty, hãy tham khảo chính sách của doanh nghiệp, hoặc liên hệ với bộ phận nhân sự để đảm bảo bạn nghỉ đúng quy định. Theo bộ luật lao động ở Việt Nam, tùy vào các lý do xin nghỉ khác nhau, người lao động có thể hưởng 12-16 ngày nghỉ phép một năm, không lương hoặc có lương. Vậy nên bạn cũng cần tự tính toán lại xem mình còn bao nhiêu ngày phép, những công việc cần được bàn giao và chú thích rõ trong giấy xin phép nghỉ để đảm bảo đề nghị của bạn được giải quyết nhanh chóng nhất. 

2. Trình bày lý do rõ ràng, đúng mực

Lý do xin nghỉ phép thực ra thường liên quan đến những công việc cá nhân, đề cập đến điều này trong đơn xin phép nghỉ có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, trình bày lý do xin nghỉ một cách ngắn gọn, với giọng điệu trung tính vẫn là điều cần thiết. Ngoài ra, lý do nghỉ phép bạn đưa ra cũng cần được giải thích rõ ràng, hợp lý và đúng với nội quy công ty. 

  • 3 lý do nghỉ phép hợp lý trong giấy nghỉ phép: Xin nghỉ việc cá nhân (kết hôn, sức khỏe,...), xin nghỉ việc gia đình, xin nghỉ để giải tỏa căng thẳng công việc.  
  • 3 lý do nghỉ phép không hợp lý trong giấy nghỉ phép: Xin nghỉ vì bất mãn trong công việc, xin nghỉ vì công việc của bạn bè, xin nghỉ đột xuất không báo trước. 

Ví dụ cho lý do trong đơn xin nghỉ kết hôn:

“Lý do tôi xin nghỉ phép trong khoảng thời gian nêu trên là để hoàn thành thủ tục kết hôn và tổ chức hôn lễ tại nhà riêng tại địa chỉ số nhà 23, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Kính mong Trưởng phòng chấp thuận đề nghị này và thông báo cho tôi chỉ đạo về việc bàn giao công việc cho đồng nghiệp trong thời gian tôi vắng mặt.”

3. Nêu rõ diện nghỉ phép 

Cách ghi đơn xin nghỉ phép chuyên nghiệp, thấu đáo là hãy thông báo rõ cho cấp trên về diện nghỉ phép (Nghỉ không lương, Nghỉ phép thường niên, Nghỉ phép ngắn hạn…) mà bạn muốn được thông qua. Khi người phê duyệt nắm được thông tin này ngay trong giấy phép xin nghỉ, quy trình thỏa thuận về chế độ nhận lương và thời gian nghỉ phép giữa người lao động và người sử dụng lao động sẽ diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. 

Công cụ tạo CV miễn phí trên CakeResume cung cấp hơn 500 mẫu CV đa ngành nghề và các bài viết về tip làm CV hữu ích. Nhờ đó, bạn có thể tạo CV online dễ dàng mà vẫn vô cùng ấn tượng. Hãy thu hút nhà tuyển dụng và chinh phục công việc mơ ước với bản CV chuyên nghiệp ngay hôm nay!

--- Tác giả bài viết: Dasie Pham ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Career Development
Dec 26th 2023

Cách trả lời thư mời nhận việc chuyên nghiệp (kèm email mẫu)

Dù chấp nhận hay từ chối, việc viết email trả lời thư mời nhận việc sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được quyết định của bạn và kịp thời tiến hành các bước tiếp theo.