Rudi Yanto

FullStack Development

  Indonesia

Nama saya Rudi Yanto dan saat ini saya berumur 24 tahun. Saya memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik,selain mampu berkomunikasi dengan bahasa indonesia yang sopan dan baik, saya juga dapat, berbahasa inggris, jepang, korea baik secara lisan maupun tulisan. Latar belakang pendidikan saya yaitu sekolah menengah kejuruan dan sekarang sedang melanjutkan study S1 Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan sifat saya yang ramah dan dapat bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan baik, saya yakin dapat berkontribusi dalam pekerjaan ini.


Nama                                            :Rudi Yanto

Tempat, Tanggal Lahir          : Kuningan, 06 Januari 1998

Jenis Kelamin                           : Laki- Laki

Agama                                          : Islam

Kewarganegaraan                   : Indonesia

Status                                            : Belum Menikah

Alamat                                          : Dusun Pakembaran Rt 10 Rw 0 Desa Puncak 

                                                           Kec. Cigugur Kab. Kuningan Jawa Barat

No.Hp                                            : 083195979801

Email                                             : rudiyanto2332 @gmail.com


Pendidikan

2004 - 2010                  SD 1 Puncak

2010 - 2013                  SMPN 3 Kuningan

2013 - 2016                  SMK Muhammadiyah 2 Kuningan

2020 -                             STKIP Muhammadiyah Kuningan

Skil

Langguage

Inggris      Korea            Docker      Jenkins   

Skill


   HTML     CSS      Java Script      Microsoft word      Misrosoft excel  


   Illustrator      Photoshop      Corel Draw      AutoCad     

Powered By CakeResume