CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
法務專員 @鴻海精密工業股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
律師、法務人員、法務經理
Trong vòng một tháng
法律相關條文諮詢
學術研究與寫作
生物醫學法律研究
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
1-2 năm
國立清華大學
科技法律研究所
Avatar of 陳重仁.
Avatar of 陳重仁.
Past
研究員 @台灣少年權益與福利促進聯盟
2019 ~ 2021
研究員
Trong vòng một tháng
版品校對、編輯、排版等。 社群網站營運與相關活動規劃。 十一月六月 2019 編輯撰述 謙明管理顧問有限公司(法操司想傳媒) 負責法律普及民間溝通與活動策劃,具體工作內容包含: 法律普及文章撰寫、法庭側記與人物採訪。 協助外稿作家稿件審核、並與
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
私立東吳大學
法律
Avatar of 謝子涵.
Hơn một năm
公司-法務秘書 2016/09~ 主要工作內容 1. 就公司經營管理涉及的有關法律問題提供諮詢意見或進行指導 2. 草擬、審查法律文書,維護公司合法權益 3. 維護公司法律文書及合約檔案 4. 處理公司委辦之法律相關事務 我擁有什麼樣的能
Avatar of the user.
法務人員/法務助理
Hơn một năm
Word
PowerPoint
Excel
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北大學
法律學系法學組
Avatar of 張恩綺.
Trong vòng ba tháng
繫KOL,洽談合作相關事宜,增加平台曝光度 柏金法律事務所-法務助理,發掘潛在客戶和需求:在職期間,有 60%以上 的 客戶在諮詢過後決定委託 客戶作業進度追蹤與回報:妥善安排各項流程,適當 時程管理 讓案件能夠如期進行 擬定修訂 合約 撰寫法
Word
Excel
PowerPoint
Dưới 1 năm
Avatar of 李雨橙.
Avatar of 李雨橙.
Past
聘用組員 @臺北市政府勞動局
2018 ~ 2021
Trong vòng một tháng
作技能 一、專案管理:專案管理架構及專案說明、專案規劃執行/範圍管理、專案人力資源管理。 二、人力資源管理:具備人力資源相關知識、績效與薪酬管理、職涯諮詢技巧、執行日常招募業務。 三、行政管理:文書處理/排版能力、文件或資料輸入建檔管理、文
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
私立佛光大學
社會學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi