CakeResume Talent Search

Avatar of Yingchi Liao.
Avatar of Yingchi Liao.
Past
RN Engineer @Universal Gaming
2020 ~ Hiện tại
React Native Developer
Trong vòng một tháng
TypeScript, JavaScript, React Native, React Hook b. Version Control: GitLab c. Work content: Cross-platform mobile apps for IOS and Android using React Native Create a React Native application from scratch, focus on performance Paradise-Soft , Frontend Engineer, DEC 2019 ~ MAY 2020 a. Use Technology: TypeScript, JavaScript, React Native, Jest, React Hook b. Version Control: GitLab c. Work content: Cross-platform mobile apps for IOS and Android using React Native Refactor project (redux -> context & class component -> functional component) with react-hook Create a React Native application from scratch, focus on performance XTEAM Studio LLC , Frontend
react native
TypeScript
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Engineer @NEWEGG TAIWAN, INC.
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
python
JAVA
Android
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程學系軟體工程組
Avatar of Red Cho.
Avatar of Red Cho.
Software Engineer @Binance
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Engineer • Boya Internet • 2018/11~2019/3 .Improve user’s experience and coding effectiveness by refactoring the project to Vue . . Optimized 10+ api for reducing more than 30% response time in pure P hp project. Software Engineer Intern • Insto TW • 2018/01 ~ 2018/11 .As an owner and full-stack of 2 projects and experience with Laravel , Next.js, Djangorestframework . Software Engineer Intern • FoodGo • 2016/09~2017/12 . As an owner and full-stack developer of 5+ projects and experience with Laravel , Vue, Nodejs and React-Native .
PHP
Python
Docker
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @Alphabit Fintech 阿爾法比特科技有限公司
2022 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
聖約翰科技大學
資訊工程系
Avatar of 邱建嘉.
Avatar of 邱建嘉.
資深前端工程師 @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
. Using the Vue3/quasar framework to develop Taiwan Tigerair's member web and member admin system. Frontend Engineer/Fullstack Engineer • 雷特遊戲有限公司(Newtype Games Limited) SEPOCT 2020 During ATFX (Fullstack Engineer): Participate in the development of ATFX APP. Using React Native to develop iOS/Android. Responsible for application/user settings and KYC pages. Implement RESTful API with Nest.js. During Newtype Games (Frontend Engineer): Participate in the development of the Game Platform. Using Nuxt.js and Vuetify.js. Users
JavaScript
HTML5
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立東華大學
應用數學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Engineer @Weyak
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer
Trong vòng một tháng
Laravel
Web Development
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Faculty of Engineering at Benha University
Computer Engineering
Avatar of 戴梓育.
Avatar of 戴梓育.
Past
Software intern @香港商聯寶電腦有限公司台灣分公司
2020 ~ 2021
前端工程師
Trong vòng một tháng
能夠快速又方便的找到適合自己的營地。更重要的是能讓露營客避免一些沒有用心經營或是骯髒、不舒服的環境。 Cool Camp APP - React Native, React Native Navigation, Firebase https://github.com/ooospooky/Cool-Camp-App 此Project為 CoolCamp 的延伸 在好奇心使然下嘗試了React Native with expo,並做出此簡易版本的Cool Camp
React.js/Redux
React
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技大學
電機工程
Avatar of Foster Lang.
Avatar of Foster Lang.
Past
Freelancing from freelancer.com and upwork.com @Self employed
2021 ~ 2022
Project Manager
Trong vòng một tháng
of a productive team. Taos, NM 87571, [email protected] https://t.me/SrDev5693 https://join.skype.com/invite/KCOOexj5vfrW Work Experience Freelancing from freelancer.com and upwork.com Self-employed • NovemberMayReact.js and React Native • Typescript, Redux, Hook for Front-end • Node.js, Python, PHP for Back-end • MongoDB, MySQL, PostgreSQL for Database PIK Delivery App Tabatha • DecemberAugustDelivery App (Users and Drivers App) • Built by React Native, Redux, TypeScript • Firebase and Google Clouding https://play.google.com/
JavaScript / ES6 / jQuery
TypeScript
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
American University of Paris
Graduated with Bachelor
Avatar of Leon Kanei.
Avatar of Leon Kanei.
Past
Cryptocurrency wallet and swap app @Cryptocurrency wallet and swap app
2021 ~ 2022
Remote
Trong vòng một tháng
I have been rich experience with blockchain and cryptocurrency through the this kind of app development. Shopping app and referral app (Hybrid - Flutter ) NovemberJanuary 2021 I have developed the shopping app and referral app, photo editor app, musical app in this period. Finding direction app and social app ( React Native ) SeptemberOctober 2019 I have developed the finding direction app, food delivery app, tracking truck app, taxi service app. Also I have developed tinder app and fitness app, sharing photo apps as social app. Dating and Social app development ( native iOS app ) FebruaryAugust 2017 I have developed
SwiftUI
React Native
Rest API Integration
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
Wayne State University
computer engineering
Avatar of 周政輝.
Avatar of 周政輝.
資深軟體工程師 @大云永續科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
賴CSS Frame Work手刻RWD 能利用Angular其框架進行專案開發 使用Angular Universal 建立Server Side Render (SSR) 應用程式 能利用Angular開發PWA APP 能利用原生Android 開發 Native App 能利用React Native 開發 Hybrid App 具有將 Hybrid App利用 Cordova 封裝App並上架至Google Play / App Store 經驗 後端與伺服器管理 具有ASP.NET WebAPI/Core 開
JavaScript
HTML5
Bootsrap
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學
資訊管理所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi