CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深專案設計 @必應創造B'in live
2017 ~ Hiện tại
Creative design、資深設計 Senior design、Visual design
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
After Effects
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
實踐大學(Shih Chien University)
資訊模擬與設計
Avatar of Sam Feng.
Avatar of Sam Feng.
Past
Flutter engineer @維諾森資訊服務有限公司
2022 ~ 2023
Flutter Mobile Engineer
Trong vòng một tháng
when publishing. Taipei City, Taiwan Academic qualifications University of Taipei Computer Science bachelorWork experience Flutter App engineer • Vinnovation Network CO., LTD. 12//Use fish_redux to maintain and develop new features. - Try to deploy a small Flutter web project using Github Page. - Add animations. - Refector codes and UIs. - Communicate with back-end using RESTful APIs. However, because the company decided not to continue developing apps and I was laid off. Software engineer • Mirror Media Inc. 08//2022 READr Mesh ( Github . App Store . Google Play
Flutter App Developement
firebase
Flutter Bloc Pattern
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
臺北市立大學 University of Taipei
Computer Science
Avatar of 姜禮軒.
Avatar of 姜禮軒.
Past
全端工程師 @原點創科有限公司 IF THEN ELSE LIMITED
2022 ~ 2023
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
Skills 前端 HTML CSS / SCSS JavaScript Bootstrap jQuery Angular React 後端 PHP MySQL Node.js Express 其他 Git/Github Python Figma Adobe Illustrator Portfolio 產品形象網站 公司專案產品的RWD形象網站,含SVG animation及JS動態互動效果。因與雇主間有協議無法直接放置連結,可至搜尋引擎搜尋以下關鍵字至網站內瀏覽「notacafe | 打造一個連
HTML5
CSS3
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
HTML、CSS、JavaScript、UI/UX設計
Avatar of Yenyu.
Avatar of Yenyu.
Past
研究助理 @國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
2021 ~ 2021
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
on Behance Tindog 仿Tinder風格作品,運用HTML/CSS切版製作的RWD網站。 Website Link Skills Design Prototype Wireframe Motion Graphics iOS/Android Guideline Front-end HTML/CSS/JavaScript RWD Layout/Slicing Software Figma PowerPoint(2D, 3D Animation) Davinci Resolve Education Zero to Mastery Academy UI/UX Design, Front-end, Python •Present 自學前端HTML/CSS/JavaScript 的線上課程,在這當中發現自己對介面設計有濃厚的興趣,因
Figma
UI Design
Prototyping
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Zero to Mastery Academy
UI/UX Design, Front-end, Python
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Flutter Engineer @維諾森資訊服務有限公司 (光碩資訊)
2022 ~ 2023
Mobile Application Engineer
Trong vòng một tháng
Java
Android
Swift
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of 杜佳謙.
Avatar of 杜佳謙.
Android Engineer @Kdan Mobile Software Ltd.
2020 ~ Hiện tại
Senior Android Developer
Trong vòng một tháng
部分,還使用了Ktor框架來建構後端伺服器。通過後端伺服器,可以獲取並顯示最新的NBA比賽結果、球隊排名、球員數據等資料。 Animation Desk Animation Desk是由Kdan開發的繪畫App,而我是主要開發者。此軟體提供用戶多種繪畫工具,包括筆刷、橡皮擦等 ,並且提供了多種進
Android
Kotlin
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of 徐士鈞.
Avatar of 徐士鈞.
Past
3D人物設計建模 @Hori2on工作室
2020 ~ Hiện tại
3D Artist
Trong vòng một tháng
徐士鈞 3D角色美術 Taipei City, Taiwan 我有4~5年的3D建模經驗,最近多使用Blender,擅長日系3D角色建模案件,能夠用於動畫、遊戲、虛擬主播(VTuber)等中低模模型,建模內容從Modding、Texture、Rigging、Animation等等,擁有模型拓樸能力,了解PBR材質構成。能夠使模型結合於遊戲引擎例如UnrealEngin、Unity
Blender
Maya
Substance Painter
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
嶺東科技大學 Ling Tung University
數位媒體設計系
Avatar of I FEI HSU.
Avatar of I FEI HSU.
工程師 @民間全民電視股份有限公司
2014 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
責工作協助影片管理 透過專業VTR將錄影帶數位化 協助描述新聞拍攝帶場記 外電新聞轉購管理 四月七月 2008 MIS 壹動畫 Next Animation Studio 協助作業系統升級,32bit作業系統升級成64bit 主要負責測試新系統的穩定性 各種工具軟體的相容性測試 公司自行研發
JAVA
MySQL
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
達內IT教育台北中心
Java
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
assisted in integrating a radar chart API into the course selection system. When selecting or removing a course, a distribution chart of professional and common abilities will be displayed. Made use of radar API to render. implemented Web presentation in HTML/CSS. Adopted JavaScript to animation application. MayOctSocial Activity Volunteer Venue • MOPCON AugOct. 2022, JunOctI managed and operated the entrance control system of the conference hall and used KKTIX to assist speakers and attendees, which further enhanced my communication and coordination skills as well as my ability to adapt to unexpected situations.
JavaScript
PHP
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi