CakeResume Talent Search

Avatar of Sherry Liao.
Avatar of Sherry Liao.
Backend Developer @先鋒機械股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
有程式碼的 coding style,大幅減少協作上的上手時間與維護成本。 全端網路開發課程_課程助教~ 迄今 Alpha Camp 程式教育機構 解答學生 HTML / CSS / JavaScript 技術問題 Code Review 學生作業並給予回饋、指引學習方向,已累積批改約 200 份 協辦、主持 1 場主題工作坊與 3 場社群
Git
Github
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Alpha Camp 全端網路開發課程
全端/後端專修 Fullstack/Backend
Avatar of the user.
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Django
Django REST Framework
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
電子工程(現在已改名成電機工程)
Avatar of 李維誠.
Avatar of 李維誠.
Past
專案經理 @睿德資訊有限公司
2020 ~ 2021
不動產管理及資產管理、商場營運及招商開發、客戶成功專員、客戶成功經理
Trong vòng một tháng
價值。 技能|Skills Abilities 專案流程規劃 市場分析及策略擬定 預算編列及支出分析 顧客關係維護 跨部門合作及資源整合 程式語言(HTML / CSS / JS ) Tools Word Excel Power Point AutoCAD Notion X Mind Trello Visual Studio Code Wireframe Languages 國語 台語 英語 工作經歷|Work Experience 專案經理 • 睿德資訊有限公司 AugFeb 2021 工作內容
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
開南大學
物流與航運管理學系
Avatar of 曾子庭.
Avatar of 曾子庭.
Past
IOS學員 @好想工作室
2022 ~ Hiện tại
iOS Developer
Trong vòng một tháng
爭激烈的社會中,最重要的是做事的邏輯與判斷是非的能力。 IOS技能 Swift swift, UIKit MVC, MVVM Design pattern Plugin Package & CocoaPods Auto layout (Snapkit) UI Components Tools Firebase Git Postman Figma Testflight Others HTML/CSS/Javascript Bootstrap jQuery C++ 工作經歷 IOS學員 • 好想工作室 三月Present - 學習撰寫IOS APP - 撰寫swift筆記&學習進行專案管理 - 分享與交流科
Swift
cocoapods
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台北科技大學 NTUT
資訊工程系
Avatar of 沈南俠.
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
具備駕駛執照: 普通小型車駕照、輕型機車駕照 工作技能/能力 程式語言 作業系統 語言 1>JAVA/75% 2>Shell script /75% 3>python /60% 4>HTML/CSS/JAVASCRIPT /60% 5>JQUERY/AJAX /50 6>mysql/oracle /75% 1>Linux /90% 2>Windows /90% 中文/100% 英文/70% 架構/框架/系統相關 其他 1>Nginx /
JAVA
Spring Boot
Spring MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台東大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Frontend Engineer @MoBagel
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
+javascript
+css
+react
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
服務生 吧台 @艾熹餐飲股份有限公司
2020 ~ 2021
Junior 前端工程師
Trong vòng một tháng
css/scss
HTML5
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time
Dưới 1 năm
私立龍華科技大學
觀光休閒系
Avatar of 陳冠廷.
Avatar of 陳冠廷.
Past
數據工程師 @想見科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
數據工程師,網頁後端工程師
Trong vòng một tháng
M code 3.CAD/CAM 學歷國立台灣海洋大學 (NTOU) 電機工程學系 技能 程式語言 Python BeautifulSoup/Selenium Pandas/Numpy Flask/Flask restful-api sqlAlchemy/pymysql matplotlib scikitlearn C/LUA HTML/CSS/Javascript 資料庫語言 Relational DB Mysql Mariadb Unrelational DB MongoDB Firebase 其他 雲服務 AWS Azure GCP 資料視覺化平台 Tableau PowerBI splunk ELK 其他(作業系統/開發環境) Linux Hadoop
Python
Flask-RESTful
Pandas Numpy Matplotlib
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣海洋大學 (NTOU)
電機工程學系
Avatar of 戴詠霖.
Avatar of 戴詠霖.
Past
前端實習生 @遠銀國際租賃股份有限公司
2021 ~ 2022
網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
司團隊使用ASP.NET,公司內部ERP系統的前端頁面設計,各類報表設計。 2. 運用python來做網路爬蟲selenium ,到各種網站擷取有用的資料下來彙整與分析。 技能-Skills 前端-Frontend Html / CSS / JavaScript React 後端-Backend Node.js / Spring(Java) / Python MySQL / SQL server / Airtable 套件-Packages styled-components Bootstrap / Material-UI Figma / Trello
html + css + javascript
Java
React
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
輔仁大學
資訊管理學系
Avatar of 林竣宏.
Avatar of 林竣宏.
全端工程師 @尚萬股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
林竣宏 Job Title Frontend Developer Taichung City, Taiwan 三年 的軟體應用 開發經驗 , 做為主力工程師參與與設計開發過多個專案項目, 自動化測試與部署, 有優秀的 學習能力 和團隊 溝通能力 ,經常與團隊進行技術分享, 能與團隊共同 成長 , 我善於與人溝通,良好的團隊合作精神
Delphi XE
HTML/CSS/JavaScript
ASP.NET Web API
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
資訊工程系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi