CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳彥廷.
Avatar of 陳彥廷.
Homeroom teacher @New Taipei Municipal San-Chung Commercial and Industrial Vocational High School
2020 ~ Hiện tại
Metrology Engineer
Trong vòng một tháng
skills while ensuring all pupils are successful academically and emotionally New Taipei City, Taiwan 中文(Native), English (Intermediate level) Skill Subject Automated optical Inspection Mechanical machining Image processing Optical metrology Computer vision Optimization algorithm Robotics Injection molding Stamping process Mechanical measurements Curriculum development Educational training Tool (software) MATLAB Labview Creo Parametric Solidworks AutoCAD ANSYS AnyCasting Python Tool (hardware) Microscope Optical component Mill Lathe Forklift Injection molding machine Stamping press EDM (Electrical Discharge Machine) Project Optimal Technology of Phase Reconstruction of Dual-Wavelength Phase-Shifting Microscopic Interferometry with Multi-Strategy Quantum Behavoired Particle Swarm Optimization Combined Wavelet Transform and Fast
MATLAB
LabVIEW
Python
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Changhua University of Education
Automated Optical Inspection, Optimization Algorithm, Image Processing, Metrology
Avatar of Wei Lin.
mechanic engineer
Hơn một năm
supplement each other. mechanic engineer Taichung,Taiwan [email protected] Education 2010/09 – 2012/06 Master Degree, Department of Aerospace Engineering, TAMKANG UNIVERSITY, TAIWAN 2006/09 – 2010/06 Bachelor Degree, Department of Aerospace Engineering, TAMKANG UNIVERSITY, TAIWAN Skills CATIA, FLUENT(ANSYS), Pro/E(Creo), Solidworks. Experience 2015//11 AsusTek Computer Inc. Title:Mechanical Engineer Responsibility: 1. Discuss specifications with project manager. 2. Design machine with CAD. 3. Assemble products of tool. 4. Solve the issue. Portfolio 了解詳情
Creo Parametric
ANSYS
CATIA
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Tamkang University
aerospace engineering
Avatar of CHIN YI MIN.
Avatar of CHIN YI MIN.
前端工程師 @大於行銷/耐斯診所
2022 ~ Hiện tại
Web Designer
Trong vòng một tháng
化安裝速度 瞭解 Google Firebase 收集數據, 管理數據 Wordpress頁面架設 設計 掌握 Adobe Illustrator 平面,海報設計操作 掌握 Photoshop 修改圖片, 圖片合成等 掌握 Creo Parametric 3D模型建模技術 掌握Adobe XD/Figma進行設計排版 項目經驗 Nice Clinic Wordpress 文章頁面 項目描述: 台灣耐斯診所自身網站的Wordpress文章
HTML/CSS
Vue.js
Bootstrap
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
長庚大學
工業設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Fluid Connectors Application Engineer @Parker Hannifin
2022 ~ Hiện tại
Business Development
Trong vòng một tháng
Creo Parametric
Product Design
GD&T
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
National Cheng Kung University
Mechanical Engineering
Avatar of 蕭微潔 | Vivian Hsiao.
Avatar of 蕭微潔 | Vivian Hsiao.
工業設計師 @佳樂事達科技有限公司
2021 ~ 2022
UI/UX designer
Trong vòng một tháng
蕭微潔 UIUX Designer About 嗨! 我是蕭微潔,過去在接觸UIUX的過程中讓我發現"好的使用者體驗能夠讓人們無負擔的沉浸於產品服務之中",不論是線下實體的產品使用,或是線上的產品服務體驗,皆需回歸以使用者為中心的出發點進行設計。 近年來人們對於
Photoshop
Illustrator
Figma
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Google UX Design Certificate
UX Design
Avatar of the user.
Avatar of the user.
機械助理工程師 @何鑫實業股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
photoshop
proe
CAD
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
機械與電腦輔助工程
Avatar of 陳冠志.
Avatar of 陳冠志.
高級工程師 @雃博股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
針對題目做從氣浮軸承到整體機台的機構設計,多次與教授及廠商溝通做修改,且能設計出符合要求之成品。 軟體上使用CREO、AutoCAD、SOLIDWORKS,在工作上我能夠做得相當得心應手,增進工作效能。 我擁有PTC Creo Parametric 2.0的初級證照。 分析 . 創意 我有不錯的分析能
Creo Parametric
AutoCAD
Soildworks
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學-機械與機電工程學系碩士
論文研究-預壓式多孔陶瓷氣靜壓平台之研製
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Design Engineer @VEETECH AUTOMAZATION FZE
2022 ~ Hiện tại
Design Engineer
Trong vòng hai tháng
Confident
Hardworking
Organizational Skills
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
University of Pune
Bachelor of Mechanical
Avatar of 王柏翔.
Trong vòng ba tháng
歷,期待能受到貴公司的青睞並 能進入貴公司相關的部門。[email protected] Taichung Taiwan Skill Back-end C++ LabVIEW C# Visual Basic code compser studio Database MYSQL other AutoCAD SOLIDWORKS Creo Parametric Halcon MATLAB Languages Chinese - ★★★★★ English - ★★ ★ Education 國立虎尾科技大學 自動化工程系碩士 碩士 GPA:3.8 SeptJune 2022 國立虎尾科技大學 自動化工程系學
Avatar of HazaratAli Kalyal.
Avatar of HazaratAli Kalyal.
Senior Consultant @Capgemini Technology Service India Pvt Ltd
2017 ~ Hiện tại
Senior Consultant / CAD/PD Analyst
Trong vòng một tháng
Mold Cavity), EMX - Export Mold Surface Design- ISDX, IDD - Import data doctor Plastic advisor, Mechanism & Animation PDMLink-Windchill & Teamcenter Technical Support System & Business Administration PLM - Windchill & E novia TE Projects / MSP Projects NX (Siemens), Solid Works, AutoCAD Anrak (MBD publishing), Keyshot (Rendering Tool) Space claim (Direct Molding Tool) E-drawing, Creo View (CAD Viewer) Creo Illustrate, Autodesk Publisher (Animation Tool) Vuforia Studio 3D Evolution (CAD model Healing/Repair Tool) TECCreo, TECid, TECworks, TECacad (TE Connectivity Customize application) Personal skills Leadership Organization Project Management Excellent communication skills Team Management Work allocation Capable of working in differ...
Product Design
product design and development
Creo Parametric
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
JRN Rajasthan Vidhyapeeth University University (Distance learning)
Mechanical Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi