CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @Andes Technology 晶心科技
2020 ~ 2022
C/C++ Software Engineer
Within one month
Git
C/C++
PHP
Unemployed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
1-2 years
國立交通大學
資訊工程
Avatar of 徐志逢.
Avatar of 徐志逢.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Within one month
一月個人建立的團隊 團隊成立的目標,是設計360全景相機 演算法公版,並將價格限制在 6000 TWD (2016年) 主要負責 1. 優化 map projection C++ 實作,加快運算速度,播放由 5FPS 提升至 70FPS 2. 設計 C/C++ API 給予下游廠商整合 3. 建立視窗調整工具,以應對
Python
SQL
MySQL
Unemployed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
4-6 years
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Software Firmware Engineer @GiantPlus Technology Co., Ltd
2021 ~ Present
軟體工程師、韌體工程師
Within one month
Cheng-Che (Eric) Kao Software Firmware Engineer Master of Science - MS - Communication Engineering Major subject: Digital Signal Processing New Taipei City, Taiwan Work Experience 8/Present Software Firmware Engineer GiantPlus Technology Co., Ltd ◎ Cypress FX3/FX2LP firmware (MCU, I2C, SPI, GPIO) ◎ NXP i.MX RT1160 Arm Cortex-m7 firmware(FreeRTOS) ◎ Software Project(C#) Internal Testing Platform maintain and Develop(WPF) DisplayPort to MIPI Bridge IC Control SDK Develop Local Dimming Algorithm Design 8//2021 Software Engineer AcoustInTek Co., Ltd ◎ Deep Learning (C, C++, python, pyTorch, Linux
C
C++
Python
Employed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
1-2 years
國立臺北大學 National Taipei University
Communication Engineering
Avatar of Chu Thị Quỳnh Trang.
Within one month
mục tiêu% KPI, mang về từ 4 hợp đồng trở lên Sau 3 tháng, hoàn thành mong muốn trở thành nhân viên chính thức của công ty Học vấn Trường đại học Công nghệ thông tin Cử nhân nhgành Thương mại điện tửKỹ năng Kỹ năng làm việc nhóm tốt C++ Language Thông thạo tin học văn phòng (PowerPoint, Word, Excel...) Có khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao Khả năng giao tiếp, lắng nghe tốt Kỹ năng thuyết trình tốt Khả năng giải quyết vấn đề tốt Ngôn ngữ và các chứng
Development
C++ Language
PowerPoint
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
1-2 years
University of Information Technology - Vietnam National University
E-commerce
Avatar of the user.
Avatar of the user.
聲學演算法開發 @淇譽電子科技股份有限公司
2022 ~ Present
Audio Engineer
Within one month
word
powerpoint
excel
Employed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
Less than 1 year
國立清華大學
動力機械系
Avatar of 林厚安.
人工智慧工程師、軟體設計工程師、Deep learning engineer、Machine learning engineer、深度學習工程師、機器學習工程師
Within one month
統。 在研究過程中,投稿至國內論文且有被接受:ROCLING 2021、2022 (中華民國計算語言學與語音處理研討會)。 主要接觸的程式語言為:Python、C++,深度學習框架有 Pytorch、Tensorflow等等,以及其他如 JavaScript、Docker等。 Changhua, [email protected] 學歷 Education國立中山大學 資訊工程學系 碩士 論文題
Python
C
PowerPoint
Studying
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
Less than 1 year
國立中山大學
資訊工程學系
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
Within one month
phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng chỉ T OEIC Listening & Reading 805 IIG VIET NAM Hết hạn vào tháng
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
Studying
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
Less than 1 year
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính
Avatar of Wai Fong.
Avatar of Wai Fong.
Past
Product Manager @CRYPTO.com
2021 ~ Present
Product manager
Within one month
方雋偉(Ricky) Enthusiastic about blockchain,crypto,ethereum, defi. I was a front end developer, now working as a blockchain product manager. [email protected], Taipei Working Experience Crypto.com - Product Manager, Dec 2021 ~ Jan 2023 Product Manager Working closely with scrum team which include blockchain engineer, dapp engineer, full stack engineer and building blockchain product with Cronos / Crypto.org chain. Cronos is the first EVM compatible blockchain network built on Cosmos SDK technology. Build Cronos Play Gaming developer sutie from zero to one, which support Unity, C++
PowerPoint
Word
Google Analytics
Unemployed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
4-6 years
國立政治大學
科技管理與智慧財產研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Natural Language Processing Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2022 ~ Present
Within one month
Employed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
4-6 years
國立中山大學 NSYSU
應用數學系
Avatar of 李之紘.
Avatar of 李之紘.
技術課長 Engineering Section Manager @香港商印芯科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Present
Firmware Engineer, Firmware Developer, Embedded Software Engineer
Within one month
sensor electrical characteristics and IP functions with RDs of the Analog/Digital team. 4. Maintain and develop WinForm application by C# .net framework for IC verification. 5. Assist the algorithm team to integrate image processing algorithms into WinForm application by C#/C++ or MCUs by C language. Senior Firmware Engineer (Taiwan) 香港商印芯科技股份有限公司台灣分公司 • DecMarBring up 2M-RGB sensor by Cypress FX3, CX3 via MIPI D-PHY. Then output video and control
C
C++
C#
Employed
Ready to interview
Full-time / Interested in working remotely
2-4 years
中原大學
電機工程

The Most Lightweight and Effective Recruiting Plan

Search resumes and take the initiative to contact job applicants for higher recruiting efficiency. The Choice of Hundreds of Companies.

  • Browse all search results
  • Unlimited access to start new conversations
  • Resumes accessible for only paid companies
  • View users’ email address & phone numbers
Only public resumes are available with the free plan.
Upgrade to an advanced plan to view all search results including tens of thousands of resumes exclusive on CakeResume.
Resume
Profile