CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 王路寧.
Avatar of 王路寧.
Past
UI/UX 設計師 @雙子數位科技有限公司
2021 ~ 2022
UI/UX設計師
Trong vòng sáu tháng
設計和使用者介面所需物品,例如初步線框草圖、流程圖、螢幕實物模型和介面設計規格 • 設計使用者介面所需的改變和需求 • 協助開發團隊 學歷Academy of Art University San Francisco, CA, USA Web Design & New Media 技能 語言 Skatch, Figma, Overflow, Zeplin, OmniGraffle, InVision, Craft, Balsamiq Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign Chinese — 母語或雙語 English — 中階
Skatch
Figma
Zeplin
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Academy of Art University, San Francisco, CA, USA
Web Design & New Media
Avatar of the user.
Hơn một năm
Word
Photoshop
Excel
6-10 năm
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
天機器人 (Chatbot) PHP MySQL CRUD 建立通訊錄 建立購物車系統 建立後台資料庫管理 爬蟲 ( Line 貼圖 / 全台門牌地址 ) Design / UI Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe XD Sketch Zeplin 工作經歷 課程講師, 資策會, May 2020 ~ May 2023 ● 在台北資策會/資展國際擔任講師,主要講課內容為前端相關的課程。 ● 專注
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Shopify Lead Developer at Omneque @Omneque
2020 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
ECommerce
ecommerce marketing
Shopify
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Nanyang Technological University, Singapore
Computer Science
Avatar of 吳鎮宇.
Avatar of 吳鎮宇.
網頁前端設計師 @台北數位廣告股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師
Trong vòng một tháng
產品短影片的流程,並負責所有的拍攝、剪輯產出。 學歷 Education 元智大學 Yuan Ze University 資訊傳播學系 Information Communication 2014 // 6 技能 Skills UI/UX ・Adobe XD ・Sketch ・Figma ・Adobe Illustrator ・Adobe Photoshop Web Design ・HTML5 ・CSS3 ・SASS ・jQuery Filmmaking ・Adobe Premiere ・Adobe After Effect 作品集 Portfolio https://janyu427.github.io/Portfolio/ 從設計到程式執行都一手包辦的個人作
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
元智大學 Yuan Ze University
資訊傳播
Avatar of 蔡佩汝.
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
意見,學習不同領域的知識。藉由讀書會和大家討論,再一次加深書裡的設計心理理論,並實作於小組專案上,逐漸內化。 學歷 明志科技大學 工業工程與管理Now 技能 User Research & Usability Test Prototyping UI/Interaction/Visual Design (Web&App) Front-End Development (Html, css) 工具 Figma Sketch Adobe XD Adobe Illustrator 語言 Chinese — Native English — Limited Working Proficiency
User Research
Market Research and Analysis
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
明志科技大學
工業工程與管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Business Development Manager @PT Brightchamps Edtech Company Indonesia
2022 ~ Hiện tại
Business Development, Product Manager, Project Management, Business Operations, Process Design
Trong vòng một tháng
Design & Build
Design Proposal
INTERIOR DESIGN
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Interior Design
Avatar of 林昌德 Nelson.
Avatar of 林昌德 Nelson.
UI/UX Designer @坤侑科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
UI/UX
Trong vòng một tháng
與團隊確認開發項目 >> 依據使用者情境繪製flowchart / wireframe / prototype Graphic ・Icon繪製 ・活動主視覺設計 ・Banner設計 Code ・Html & CSS Design Tool ・Adobe PS ・Adobe Ai ・Adobe AE ・Adobe XD ・Sketch ・Figma ・Zeplin 學歷 南華大學2013~2017 工作經歷 坤侑科技股份有限公司 , UI/UX設計師, Apr~ Now 使用工具 figma / illustrator / photoshop / after effect / Lottie / jira 工
AdobeXD
Illustrator
Photoshop
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
南華大學
Avatar of 陳昭政.
Avatar of 陳昭政.
Design Lead of UIUX & Visual Teams @CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Senior Product Designer
Trong vòng một tháng
Getter Chen Code-Capable PM / PD / Manager ▷ 9+ years of experience in Product Design , especially proficient in prototyping . ▷ 2+ years of experience as a Design Lead , managed up to 20+ designers. ▷ 2+ years of experience as a Product Owner , familiar with Agile & SCRUM . ▷ Have designed different kinds of products, e.g. HRD/e-Learning system, eCommerce (RWD) and data-visualization tools . #Problem-solver #Self-motivated #Growth-mindset #Team-player. Experiences CMoney Inc. , Design Lead of UIUX / Visual Team , Sep 2021
Sketch App
Zeplin
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
工業設計研究所
Avatar of 蔡侑廷 Ken.
Avatar of 蔡侑廷 Ken.
Past
中國市場產品經理-領導職 @南洋中國
2022 ~ Hiện tại
產品經理
Trong vòng một tháng
蔡侑廷 Ken Product manager 📟讓專業的人可以發揮所長 讓團隊做對的事,跟團隊一起努力;一起玩;一起成長。 執行案例 更多執行案例請與我聯繫 番茄鐘 APP 體育賽事 APP 網紅數位經紀人 推薦功能 短影音社群 會員 VIP 制度 Skills 工作經歷 中國市場產品經理-領導職
Axure RP
Sketch
zeplin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
崑山科技大學
空間與建築設計

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi