CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @Alphabit Fintech 阿爾法比特科技有限公司
2022 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
聖約翰科技大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @國立政治大學圖書館
2021 ~ 2022
後端工程師
Trong vòng một tháng
Python
PHP
Java
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
圖書資訊與檔案學研究所
Avatar of 陳志嘉.
Avatar of 陳志嘉.
Laravel後端工程師 @哲煜科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
EMPlOYMENT HISTORY Laravel後端工程師 Backend Engineer • 哲煜科技 Augustnow 直播社群平台 商城、禮物、抽獎、聊天室等功能 具備藍新金流串接經驗 串接oauth,臉書、google CI/CD 測試、部署,讓程式上傳到gitlab後自動檢查,合併分支後部署到server 資料表架構設計 套件開發 RESTful API開發 後台建立,資料操作
PHP
JavaScript / ES6 / jQuery
Laravel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中正大學
資訊管理學系
Avatar of 王彥文|Alec Wang.
Avatar of 王彥文|Alec Wang.
Front-end Engineer @飛聯科技有限公司
2020 ~ Hiện tại
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
工作兩年經驗,期間負責 Web 產品開發,包含官方網站及內部 ECG 資料標注系統,ECG 圖表呈現,及後端 AI 資料庫的串接。 前端技能 JavaScript 熟悉 JavaScript 基本語法,並了解 ES6 標準 熟悉 AJAX / JSON 串接第三方 API (open data) 了解 jQuery 製作網頁互動效果 Vue2/3 框架使用 多語言網站
HTML5
CSS3
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
世新大學
公共關係暨廣告學系
Avatar of 王介德 , Danny Wang.
Avatar of 王介德 , Danny Wang.
Engineer2 Junior Web Developer @Garena
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
章與活動分享所學並提供協助,期望能將學習的成就感帶給更多人。 前端工程師 全端工程師 Taichung,TW [email protected] Skills Front-End HTML5 CSS3 Javascript Sass/Scss/Stylus Vue Nuxtjs Reactjs Typescript Nextjs Tailwind Back-End Node Express Ruby on rails GraphQL Languages Native Chinese Fluent English(Toeic 970) Fundamental Japanese Spanish Database MySql Postgres Mongodb Firebase Reversion Control Git (gitflow) SVN Other Tools Trello VScode Heroku Travis CI Docker Asana Slack
TOEIC970
SQL
Node.js / Express.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立清華大學
科技管理
Avatar of 薛少康.
Avatar of 薛少康.
前端工程師 @夏木樂 (百岳國際)
2022 ~ Hiện tại
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
同事的回應中確認他是否聽懂。 AprApr 2019 門市人員 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 學歷私立大同大學 電機系 技能 PowerPoint jQuery CSS / HTML5 / Javascript MySQL Node.js React.js 語言 English — 進階 (多益 765 分) 自傳 我是薛少康,畢業於大同大學電機系。從去年的十一月開始學習
powerpoint
JavaScript / ES6 / jQuery
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
私立大同大學
電機系
Avatar of 廖敏文.
Avatar of 廖敏文.
Past
DIY手作老師 @雅緻創遊手作
2021 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
讓我順利應徵到行銷小編的工作,在這段工作期間,我接觸到網頁設計的領域,加上智慧型穿戴裝置的熱潮,讓我體認到UI/UX設計的重要性。為了能順利往UI/UX轉職,我除了精進原本的Ps、Ai、Figma等相關設計軟體使用外,也在職訓課程中,學習程
PowerPoint
Word
Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
亞東科技大學
工商業設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Engineer @Weyak
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer
Trong vòng một tháng
Laravel
Web Development
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Faculty of Engineering at Benha University
Computer Engineering
Avatar of Yu-ching Lin.
Avatar of Yu-ching Lin.
Past
市場部副主管 @海南富而喜悅文化科技有限公司
2021 ~ 2022
創業夥伴/協助創業人的職位/專案規劃/業務/陪伴相關/TA Manager
Trong vòng một tháng
島台灣, 2022/04/27~5/8 聘請英文家教1-1, 2021/03/10~7/26 財富流-7天財富覺醒營 , 2021/03/11 基礎講師訓練營 , 2021/01/09 ~10 光的課程靜心冥想 , 109/06/18~110/10/22 時練學堂, 2020/06/ ~ 2020/09/18 直覺式銷售實戰班,2020/10/16 ~8
Photoshop
Microsoft Office
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學
資訊工程學系
Avatar of April Wu.
Avatar of April Wu.
Product Developer @新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司
2019 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
# .Net Core .Net Framework 進行後端應用程式開發,包括Restful API ,熟悉框架MVC、ASPX ,在Git/Jenkins上進行CI/CD,專案部屬在GKE、RKE. 前端:Vue、React、TypeScript、JavaScript. 資料庫:使用StoreProduce存取MS-SQL,搭配Redis快取. 監控告警:Grafana. 熟悉測試:Unit Test、Integration Test、E2E test (Testcafe)、P ressure test (Jmeter) . Tracking:GTM/GA埋設. 新加坡
Java
C#
vue
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東吳大學 Soochow University
資訊管理學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi