CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
Back-end Engineer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of Wang Chunshan.
Avatar of Wang Chunshan.
Data Engineer @TSMC 台積電
2022 ~ Hiện tại
資料分析師、演算法工程師、軟體工程師、軟體專案管理
Trong vòng một tháng
Chun Shan, Wang [email protected] A skilled ML engineer with 5 years of experience in deploying NLP-based systems across various domains including education, e-commerce, and psychology. Proficient in service development, model lifecycle management, fine-tuning LLMs and BERT, and creating MLOps environments. Experienced in building ML services with model fine-tuned, API development, backend development with Python/FastAPI, and frontend development with React. Adept at enhancing product quality through CI/CD, Kubernetes, and performance testing. EXPERIENCE Data Engineer,now, TSMC Modernized Data Processing Infrastructure: Transitioned TSMC factories
MLOPS
Deep Learning
LLM
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學 National Central University
網路學習科技研究所
Avatar of Vish 卓.
Avatar of Vish 卓.
Past
Go Team Lead @群和軟體有限公司
2023 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
Vish 卓 Go Team Lead 1. 帶領團隊開發高可用性的 Golang 服務 2. 即時了解新技術並導入至專案 3. 制定良好團隊編碼規範與文件標準 4. 從無到有快速開發並驗證市場需求 5. 從單體架構轉型為分布式架構以應對高併發流量 https://www.forevergame.
Golang
Linux
Algorithm/DataStructure
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
材料科學與工程學系
Avatar of Kai-Kai Hsu.
Avatar of Kai-Kai Hsu.
Past
Senior Software Development Engineer @Wondershare Corporation
2018 ~ 2023
Software engineer
Trong vòng một tháng
Kai-Kai Hsu Software Engineer • Taipei,TW • [email protected] •With 10+ years experience of image processing algorithm development, engaged in the feature developments of below software : Filmora, Filmora Go(App), PowerDirector, PowerDVD, PhotoDirector, YouCam Perfect (App) and YouCam Makeup (App), mainly involved in the algorithm designings of image processing, computer vision, pattern recognition, effect filter for video, AI model application. Capable of performance tunning (Opengl, Multithread, SIMD, NEON), cross-platform development, including Window, Mac, Unix, iOS, and Android systems. Skills Programming Development C++ (mainly) Opengl shader Objective C (elementary) Java
C++
Image Processing
Algorithm Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中央大學 National Central University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 蔡承孝.
Avatar of 蔡承孝.
副工程師 @財團法人資訊工業策進會 資安所
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
蔡承孝 具備數學邏輯專長及程式撰寫能力,碩士論文主要研究深度學習在不平衡數據集之解決方法;四年全端工程師經驗,熟悉 Java 及 Python 開發流程與框架。為人隨和好相處善於與團隊溝通,期許能夠在資訊產業當中更進一步。 軟體工程師 TW, Taipeia@
word
powerpoint
excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學
應用數學
Avatar of 曾敏昇.
Avatar of 曾敏昇.
Past
後端工程師 @Beyond Cars
2023 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng một tháng
曾敏昇 (Joe) 在6年多的工程師職涯中擔任Back-end並兼任DevOps居多,後端擅長語言為node.js(expree.js),RDBMS為MySQL與PostgresSQL。 DevOps擅長使用容器化技術(Docker)建立Serverless架構並應用CI/CD服務(AWSCodePipeline)達到自動化部屬及運用AWS ECS管理與擴展容器。 性格率直正向善溝通, 追求自我
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學
工商心理學
Avatar of 陳閔致.
Avatar of 陳閔致.
工程師 @網際威信股份有限公司
2024 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
研究案,ICD國際疾病碼之人工智慧學習的產學合作案子。加入時案子已經有一定進展,主要是跟學長們一起思考如何加速演算法的流程。 SideProject 時數填寫平台 開發一個能幫助學生填報時數的平台,每天會自動化啟動一次這項服務。平台主要是透過
Word
Excel
程式設計
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Sr. Full Stack Engineer @類神經網路股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深程式設計師
Trong vòng một tháng
Android
Windows
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
全端工程師 @MOOVO Mobility
2021 ~ 2024
前端工程師、全端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
Vue
React
Spring Boot
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
亞東技術學院
電子工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Backend Engineer @iKala 愛卡拉互動媒體股份有限公司
2023 ~ 2024
Data engineer / Backend engineer / Software engineer
Trong vòng một tháng
Backend Development
Python
Go
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
資訊工程
Avatar of Jason Chou.
Avatar of Jason Chou.
SR. Vision System Engineer @開必拓數據
2019 ~ Hiện tại
資深視覺工程師 / 專案經理 / 資深後端 / 系統整合
Trong vòng một tháng
Vision Algorithm Engineer ON Semiconductor Corporation AOI 機台整合,改善軟體架構、CV 演算法優化、光學實驗室建立、新產品評估以及 C#(.NET) 軟體架構講師。 DecFeb 2018 Vision Algorithm Engineer Hauman Technologies Corporation 光學系統設計、CV 演算法優化、優化軟體架構、 導入版本控制( Git )、人機介面開發、特殊演算法開發 ( PCB檢測、塗膠檢測
C#.NET development
c++ programming
python programming
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學 National United University
電子工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Trong vòng một tháng
-
Logo of 東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.).
東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)
2023 ~ 2023
Taoyuan City, Taiwan
Professional Background
Tình trạng hiện tại
Đã có việc làm
Tiến trình tìm việc
Sẵn sàng phỏng vấn
Professions
Back-end Engineer, Rotary Machine Engineer
Fields of Employment
Sản xuất
Kinh nghiệm làm việc
6-10 năm
Management
I've had experience in managing 1-5 nhân viên
Kỹ năng
Python
Power BI
Data Analytics
Machine Learning
Induction Motor Theory
Web Crawling
Marketing Strategy
Ngôn ngữ
English
Thông thạo
Chinese
Bản địa hoặc song ngữ
Malay
Thông thạo
Job search preferences
Vị trí
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Loại hình công việc
Full-time
Địa điểm
Taipei, 台灣, New Taipei City, 台灣, Taoyuán, 台灣, Hsinchu City, Taiwan, Singapore, Malaysia
Làm việc từ xa
Quan tâm đến làm việc từ xa
Freelance
Đúng, tôi là một freelancer nghiệp dư.
Học vấn
Trường học
國立成功大學 National Cheng Kung University
Chuyên ngành
Mechanical Engineering
In

梁賦康 (Foo-Hong, Leong)

  Taoyuan City, Taiwan

Email: [email protected]

Tel: 0932187053

Skills
• Languages: Python
• DataBases: MySQL, SQLite
• Infrastructure tools: Github
• Machine learning libraries: TensorFlow, Keras, and Scikit-learn
• Data visualization tools: Power BI, Seaborn and Matplotlib
• Deployment: Streamlit

Summary
I have been working in Motor Manufacturing Industry for 8 years. My first programming was going to my Bachelor's degree, C++ was the first program I learned. Then I started to learn Python in 2018 at TEDU and my first project was the Stock Trend Prediction by CNN. I kept using Python to implement web crawling, OOP, and Pandas in my job, intend to let my work become more automated. I used those techniques to automate the data-gathering problem, which shorten the existing progress duration. I'm very passionate about Data Scientist and Machine Learning.

    

Work Experience

Product Manager  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

January 2023 - October 2023

1. Product Analytics
2. Market Trend Analytics
3. New Product Development Project Management
4. Industrial Induction Motor Instructor

Team Lead Supervisor  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

May 2021 - December 2022

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department
4. Project Leader
-- Leading a team with 5 people

Senior Researcher  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

January 2020 - April 2021

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department
4. Project Leader

Assistant Researcher  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

February 2015 - December 2019

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Quotation and Engineering Consultant
4. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department

Side Project

Genetic Algorithm Electrical Motor Design Program

This project is going to establish a program that can maximize the power density of electrical motor. This program can automatically design an electrical motor that has a lighter weight but the highest efficiency.  

Initialization: The motor design parameters become the genetic parameters, and motor characteristics will be set as the constraint parameters. 

Selection: Since the motor characteristic is a discrete type of data, therefore, fuzzy logic is carried out to define how good this chromosome is, which is the calculation of fitness. I use Deterministic Sampling for the first round of selection and then the Enlarged Sampling Space method for the rest generation. The Elitism Selection has also been used in the Selection Stage.

Genetic Operator: Double Crossover is the method that is used in the crossover operator.

  • Skills: Matlab · Genetic Algorithms

Pricing Web Crawling Program

This program solves the pricing update problem such as raw materials, accessories, and other parts. By combining the EFC Calculation Program, the complicated workload for every month's update can be more convenient.

  • Skills:Pandas (Software) · Web Crawling · OOP · Python

Stock Prediction by CNN

This project is about doing the stock prediction by CNN and using the triple barrier method to do the labeling.

Frontend: Streamlit

Crawling: Gather the data from the website by downloading the data or xpath to work on the data.

Data Preprocessing: 15 kinds of technical indicators are used to transform to a 15x15 pic, then drop those NA columns. The triple barrier method was used to do the labeling by inputting the upper bound of the stop profit and the lower bound of the stop loss, by the way, the holding period can be the input parameter also. Normalizing was used before transforming the data into a pic. by MinMaxScaler.

Training: I establish two different models which are the normal CNN model with RELU activation function and categorical cross-entropy with ADAM as optimizer to calculate the loss. The other one is using LeakyRELU as the activation function and RANGER optimizer in categorical cross-entropy loss calculation.

Finally, I will use the financial evaluation to calculate the profit I earn by using these two models.

  • SkillsPandas · Web Crawling · OOP · Github · Convolutional Neural Networks (CNN) · Python

Education


國立成功大學 National Cheng Kung University

Mechanical Engineering

Master Degree, 2012 - 2014

國立成功大學 National Cheng Kung University

Mechanical Engineering

Bachelor Degree, 2008 - 2012

Licenses and Certifications

TOEIC

ETC - Score: 855

Python Data Analytics Course

上台科技股份有限公司(達內教育TEDU)

210468000009668833
Issued April 2021 · 

Data Science: Modern Deep Learning in Python

Udemy

UC-8e281a65-b219-4c80-84fd-080d64600072
Issued May 2023 · 

The Python Mega Course: Learn Python in 50 Days with 20 Apps

Udemy

UC-9bad5f82-d2b4-45c6-9b18-9d65e64f458f
Issued March 2023 · 

Data Science: Deep Learning and Neural Networks in Python

Udemy

UC-76281cb5-4575-43a2-abaf-32271e5d4a0f
Issued March 2023 · 

數據思維課程

ALPHA CAMP


Issued February 2024 · 

Beginner's Guide to Power BI

ALPHA CAMP

Issued February 2024 · 

Top Skills

   Python      Power BI      Data Analytics      Machine Learning      Induction Motor Theory      Web Crawling      Marketing Strategy   

Languages

   English — Fluent      Chinese — Native or Bilingual      Malay — Fluent   

Resume
Hồ sơ của tôi

梁賦康 (Foo-Hong, Leong)

  Taoyuan City, Taiwan

Email: [email protected]

Tel: 0932187053

Skills
• Languages: Python
• DataBases: MySQL, SQLite
• Infrastructure tools: Github
• Machine learning libraries: TensorFlow, Keras, and Scikit-learn
• Data visualization tools: Power BI, Seaborn and Matplotlib
• Deployment: Streamlit

Summary
I have been working in Motor Manufacturing Industry for 8 years. My first programming was going to my Bachelor's degree, C++ was the first program I learned. Then I started to learn Python in 2018 at TEDU and my first project was the Stock Trend Prediction by CNN. I kept using Python to implement web crawling, OOP, and Pandas in my job, intend to let my work become more automated. I used those techniques to automate the data-gathering problem, which shorten the existing progress duration. I'm very passionate about Data Scientist and Machine Learning.

    

Work Experience

Product Manager  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

January 2023 - October 2023

1. Product Analytics
2. Market Trend Analytics
3. New Product Development Project Management
4. Industrial Induction Motor Instructor

Team Lead Supervisor  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

May 2021 - December 2022

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department
4. Project Leader
-- Leading a team with 5 people

Senior Researcher  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

January 2020 - April 2021

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department
4. Project Leader

Assistant Researcher  •  東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)

February 2015 - December 2019

1. Industrial Induction Motor Designer
2. R&D
3. Quotation and Engineering Consultant
4. Instructor of Oversea's Quotation and Engineering Department

Side Project

Genetic Algorithm Electrical Motor Design Program

This project is going to establish a program that can maximize the power density of electrical motor. This program can automatically design an electrical motor that has a lighter weight but the highest efficiency.  

Initialization: The motor design parameters become the genetic parameters, and motor characteristics will be set as the constraint parameters. 

Selection: Since the motor characteristic is a discrete type of data, therefore, fuzzy logic is carried out to define how good this chromosome is, which is the calculation of fitness. I use Deterministic Sampling for the first round of selection and then the Enlarged Sampling Space method for the rest generation. The Elitism Selection has also been used in the Selection Stage.

Genetic Operator: Double Crossover is the method that is used in the crossover operator.

  • Skills: Matlab · Genetic Algorithms

Pricing Web Crawling Program

This program solves the pricing update problem such as raw materials, accessories, and other parts. By combining the EFC Calculation Program, the complicated workload for every month's update can be more convenient.

  • Skills:Pandas (Software) · Web Crawling · OOP · Python

Stock Prediction by CNN

This project is about doing the stock prediction by CNN and using the triple barrier method to do the labeling.

Frontend: Streamlit

Crawling: Gather the data from the website by downloading the data or xpath to work on the data.

Data Preprocessing: 15 kinds of technical indicators are used to transform to a 15x15 pic, then drop those NA columns. The triple barrier method was used to do the labeling by inputting the upper bound of the stop profit and the lower bound of the stop loss, by the way, the holding period can be the input parameter also. Normalizing was used before transforming the data into a pic. by MinMaxScaler.

Training: I establish two different models which are the normal CNN model with RELU activation function and categorical cross-entropy with ADAM as optimizer to calculate the loss. The other one is using LeakyRELU as the activation function and RANGER optimizer in categorical cross-entropy loss calculation.

Finally, I will use the financial evaluation to calculate the profit I earn by using these two models.

  • SkillsPandas · Web Crawling · OOP · Github · Convolutional Neural Networks (CNN) · Python

Education


國立成功大學 National Cheng Kung University

Mechanical Engineering

Master Degree, 2012 - 2014

國立成功大學 National Cheng Kung University

Mechanical Engineering

Bachelor Degree, 2008 - 2012

Licenses and Certifications

TOEIC

ETC - Score: 855

Python Data Analytics Course

上台科技股份有限公司(達內教育TEDU)

210468000009668833
Issued April 2021 · 

Data Science: Modern Deep Learning in Python

Udemy

UC-8e281a65-b219-4c80-84fd-080d64600072
Issued May 2023 · 

The Python Mega Course: Learn Python in 50 Days with 20 Apps

Udemy

UC-9bad5f82-d2b4-45c6-9b18-9d65e64f458f
Issued March 2023 · 

Data Science: Deep Learning and Neural Networks in Python

Udemy

UC-76281cb5-4575-43a2-abaf-32271e5d4a0f
Issued March 2023 · 

數據思維課程

ALPHA CAMP


Issued February 2024 · 

Beginner's Guide to Power BI

ALPHA CAMP

Issued February 2024 · 

Top Skills

   Python      Power BI      Data Analytics      Machine Learning      Induction Motor Theory      Web Crawling      Marketing Strategy   

Languages

   English — Fluent      Chinese — Native or Bilingual      Malay — Fluent