CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @SmartM 世紀智庫(大大學院)
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
Laravel
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立勤益科技大學 National Chin Yi University of Technology
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
網頁設計師 @1111人力銀行
2020 ~ 2022
網頁設計
Trong vòng một tháng
illustrator
english
adobe xd
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄科技大學
英語系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git / Github 指令 Git Flow /
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of YiCheng Chung.
Avatar of YiCheng Chung.
Past
前端工程師 @鴻霖航空貨運代理股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-end Developer
Trong vòng một tháng
. - Build React common components for multiple systems ( e.g. upload document component UI ). - Build UI guidebook for both developers and PMs using Storybook JS. - Collaborate with Backend Engineers and Project Managers to assure the efficient and correct dataflow. - Design Pattern: MVVN Tool: - React Redux / hook / I18n / Datasheet / Javascript ES6 / Lodash - Formik Skills Programming HTML5 Javascript / ES6 React.js / Redux / NEXT.js CSS / CSS3 / SASS Bootstrap / JQuery / GIT Design Photoshop Illustrator Lightroom Indesign Language TOEIC: 930 Soft Skills Communication Negotiation Critical
HTML5
CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學
資訊管理, 廣播電視
Avatar of 詹舒涵  Eva.
Avatar of 詹舒涵  Eva.
Past
前端工程師 @藍星球資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
學習之旅 https://github.com/Eva813 Eva's Blog [email protected] 技術 Web Layout HTML / CSS SCSS / Sass RWD jQuery Bootstrap / ElementUI JavaScript ES6 RESTful API Vue.js / Vite Nuxt.js TypeScript Others Git / GitHub Web Accessibility (a11y) 參與公司專案 環保署環境資料開放平臺 - 前台 : Nuxt.js, i18n , a11y - 後台 : Vue2 https://data.epa.gov.tw/en 故宮精品網路
SASS/SCSS
JavaScript / ES6 / jQuery
vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學
健康政策與管理
Avatar of 何豆豆.
Avatar of 何豆豆.
學生 @資展國際股份有限公司(原資策會)-前端工程養成班
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
何啟賢 HE QI XIAN #開朗活潑 #樂於學習新技術 [email protected]技能 前端 HTML5/CSS3 RWD Bootstrap SCSS 前端 JavaScript jQuery Ajax API React 後端 Node.js PHP MySQL 學習經歷 資策會-前端工程師就業養成班月 ~月 六角學院月 ~月 專案作品 AMATEUR音樂創作者平台 ( 簡報 , GitHub , 操作影片 ) 現有串流服務較不
JavaScript / ES6 / jQuery
HTML/CSS
scss/sass
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
僑光科技大學
觀光與事業休閒
Avatar of Enyi Chen.
Avatar of Enyi Chen.
Past
櫃檯人員 @HRC Dance Studio
2020 ~ 2021
前端工程師
Trong vòng một tháng
端語言:JavaScript (jQuery),HTML,CSS GitHub: https://github.com/n1chen/RWD-Restaurant-Website.git RWD-課程介紹網站 運用Bootstrap4,HTML及CSS切版(flex)完成一頁式的課程介紹網站,搭配RWD的撰寫,在經常使用的手機載具也能有舒適的使用體驗。 前端語言: JavaScript (jQuery / Bootstrap4),HTML,CSS GitHub: https://github.com/n1chen/RWD-CourseIntroduction.git
Vue.js
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap 4
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺北教育大學
文化創意產業學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
助理工程師 @長佳智能股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of 洪尚彬.
Avatar of 洪尚彬.
UI設計師 @華苓科技
2020 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
畢業 前端技能 JavaScript • 善用 Vue CLi 開發並整合第三方套件 • 與後端工程師合作 AjAX / JSON 串接 RESTful API 經驗 • 使用 Git 團隊協作流程管理 • UI / UX 開發共用的元件庫 # HTML # CSS # Javascript # Vue.js # RESTful API # Git Web Layout • 純手刻 RWD 網站 • 善於 Bootstrap / Tailwind 主流 CSS 框架做到有彈性的網
Google AdWords
HTML
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立勤益科技大學
冷凍空調與能源系
Avatar of 許益誠.
Avatar of 許益誠.
Past
前端工程師 @日陞空間資訊股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
@gmail.com 技能 Web Design Layout能手刻實作出 HTML5、CSS3 UI設計/網頁設計配色 網頁版面切版 RWD響應式網頁設計 Frontend 操作DOM、Event事件處理 Javascript ES5/ES6 串接API(ajax/Axois) jQuery、Bootstrap4...等framework vue2維護、vue3開發 Others 版本控制:git GUI管理:sourcetree laravel基本操作 wordpress開發 專案/作品 Lumina 專案 依
HTML/CSS
Github
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
建行科技大學
電機系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi