CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei, Taiwan
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
CSS 製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of 金伯潔.
Avatar of 金伯潔.
Past
國中部導師 @學冠文理補習班
2018 ~ 2022
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
礎 Java 到業界實作進行有系統性的學習,最終透過團隊合作完成一個前後台功能皆具有的美式餐廳平台。 技能 前端 JavaScript jQuery AJAX HTML5 後端 Java Servlet/JSP Spring Boot Spring MVC Spring Data JPA Hibernate 資料庫 MSSQL 其他 GIT Postman WebSocket 學歷 淡江大學 Tamkang University 產業經濟學系工作經歷 國中部導師 學冠文
Java
JavaScript
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際
跨域JAVA軟體工程師就業養成班
Avatar of 邱建嘉.
Avatar of 邱建嘉.
資深前端工程師 @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
邱建嘉 Reg Chiu Frontend Engineer Taipei, Taiwan As a frontend engineer with 3 years of experience, I love JavaScript, I love learning new technologies, and I am committed to developing websites or applications with beautiful interfaces and a good user experience. Skills JavaScript HTML5 CSS Vue.js Flutter Webpack Docker Node.js Git Typescript Figma Education National Dong Hwa University SEPJUN 2014 Bachelor Department Applied Mathematics Work Experience Senior Frontend Engineer • 愛實境_宅妝股份有限公司(iStaging) JULNow VR-viewer/VR-editor maintenance and new features. VR
JavaScript
HTML5
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立東華大學
應用數學系
Avatar of Yun-Ru, Tseng.
Avatar of Yun-Ru, Tseng.
Past
前端工程師 @AccuHit 愛酷智能科技股份有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
與 IT 鐵人幫 30 日達標。 https://github.com/YUN-RU-TSENG [email protected] https://ruru-note.netlify.app/ | https://yun-ru-tseng.github.io/ Skill HTML, CSS 熟悉 HTML5 ,注重語意化標籤 熟悉 CSS ,了解 VFM(BFC、IFC)概念 使用 SCSS ,配合設計稿,規劃管理 熟悉 RWD 響應式切版,注重斷點間的過度 具備和設
Javascript(ES6)
Vue
Vuex
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
文化創意產業學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資訊講師 @蘋果芽數位科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Scratch
Python
HTML5
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
網路學習科技研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UIUX設計師 @鎰威科技有限公司
2021 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
illustrator
photoshop
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
身上的17個關節點,使用DTW跟L2技術去比較兩者動作差異性 。 mumu盃_餅乾 使用Cordova把HTML,CSS,JavaScript轉成.apk,「心智障礙App」 demo Skills Front-end JavaScript HTML5 CSS Bootstrap4 RWD-Flexbox Back-end ExpressJS PHP Python . Other Git/Github Postman MySQL Firebase 工作經歷 系統設計組工讀生 • 國立虎尾科技大學 電子計算機中心 五月十月 2019
JavaScript
HTML + CSS
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
會計 @綠原品健康餐館
2019 ~ 2022
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Backend
Avatar of 王介孚.
Avatar of 王介孚.
Past
培訓師兼管理職 @海底撈火鍋
2017 ~ 2022
Junior 前端工程師
Trong vòng một tháng
6月開始,在alpha camp 學習程式,於12月底完成全部課程且畢業。主修前端,正在學習框架是React。 New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan 技能 前端技術 HTML5 - 掌握基本HTML標籤用法。 CSS - 熟悉Flex、Grid等基本切版 觀念。 JavaScript (ES6) - 熟悉非同步特性、Closure和原型鏈等觀念。 React- 以 Hook 進行 Functional Component 開發 其他
Word
Excel
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
私立龍華科技大學(台灣)
電子系
Avatar of tzuyi yang.
Avatar of tzuyi yang.
Past
前端工程師 @前思資訊
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
端技術的同時,剩餘時間精進後端技術,享受不斷學習的過程與樂趣。  New Taipei City , TW [email protected]技能 前端 - JavaScript(ES6+) - TypeScript - Vue - React - Nuxt.js - HTML5 / CSS3 - TailwindCSS - SCSS - Webpack - Vite - Cypress 後端 - Node.js / Express.js - RESTful API - Mocha Unit Test - Third-party API 資料庫 & 部署 - MongoDB / MySQL - Heroku - Vercel 作品介紹 Code Immediate - Vue3 / TypeScript / TailwindCSS / RWD / Express
JavaScript(ES6+)
RWD
HTML5 / CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
企業管理系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi