CakeResume Talent Search

Avatar of Kung Pin Chu.
Avatar of Kung Pin Chu.
Past
公關企劃實習生 @歐菲爾有限公司
2021 ~ 2022
品牌宣傳及媒體公關人員、 行銷企劃人員、活動企劃人員、傳播媒體企劃人員
Trong vòng một tháng
寫藝人- 米可白 新聞稿(Ettoday露出:https://reurl.cc/2mZxlm) · 撰寫藝人- 呂文婉 新聞稿(TVBS露出:https://reurl.cc/GExzGD ) 證照 電腦技能 會計事務丙級技術士技能檢定 電腦軟體丙級技術士技能檢定 熟稔PowerPoint、Word、Keynote、Pages、Adobe photoshop、Adobe Premiere 各項功能操作並有交互搭配運用的能力。
word
ms office
powerpoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
世新大學
傳播管理
Avatar of Yu-ching Lin.
Avatar of Yu-ching Lin.
Past
市場部副主管 @海南富而喜悅文化科技有限公司
2021 ~ 2022
創業夥伴/協助創業人的職位/專案規劃/業務/陪伴相關/TA Manager
Trong vòng một tháng
多網頁語法, Feb 2021 寫程式、維護購物車網站. 美編能力 Photoshop、Canva 負責電商所有美宣相關圖片超過6年經驗. 辦公軟件 Excel、Word、Powerpoint、keynote、iMovie 大陸:日事清、石墨、堅果雲、微信 TTQS證書(人才發展品質管理系統) 學歷Education ACMA亞州教練及導師學院, 18 Jan 2019 ~ 01 Sep 2019 「高級專業
Photoshop
Microsoft Office
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學
資訊工程學系
Avatar of 劉子鈺.
Avatar of 劉子鈺.
平面設計實習生 @台灣小米
2021 ~ 2022
Trong vòng một tháng
#線下宣傳:直營門市立牌傳單排版、icon設計、周邊商品設計 #產品行銷:協助新品發布會簡報修改 學歷 國立台灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology 商業設計臺北市立大安高級工業職業學校 圖文傳播技能 Illustrator Photoshop InDesign Figma Blender Keynote Procreate PowerPoint Word Google Drive 語言 English — 中階 Japanese — 初階
Illustrator
Photoshop
InDesign
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology
商業設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
保險業務人員 @安聯人壽保險股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
文字記者、傳播媒體編輯企劃、編輯/文字類人員、播報人員
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
文藻外語大學 (Wenzao Ursuline University of Languages)
傳播藝術系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專案專員 @甲蟲創意
2018 ~ Hiện tại
翻譯
Trong vòng một tháng
Word
Google Drive
Educational Training
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
私立輔仁大學
歷史系
Avatar of Jack.
UX Researcher/Designer
Trong vòng một tháng
business stakeholders and users. Gathered, observed, and uncovered issues encountered by users. Compiled, prioritized issues, and sent them to stakeholders. Committed to improving the user experience of Consumer and SB products, such as flagship products: Trend Micro Internet Security and Worry-Free Business Security. CX Analyst • Keynote Systems, Inc (Watchfire, Inc.) JunMay 2007 Performed User Task Assessments and Competitive Intelligence/benchmarking studies for firms in the Internet broadband content industry. Contract Quality Rater • Google Inc JanAug 2006 Evaluated web pages based on the scale provided by Google - on a per-project basis through
Usability Testing
User Interviews
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
Bentley University
Human Factors in Information Design
Avatar of 程偉銘.
Avatar of 程偉銘.
UI/UX Brand Visual Designer @ 康廸薾戶外股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
UI/UX Designer,Brand Visual Designer
Trong vòng một tháng
告。 擅長工具 靜態影像:Illustrator、Photoshop、Lightroom 動態影像:Premiere、After Effect 3D 動畫:Cinema 4D UIUX:Adobe XD、Figma 網頁前端程式開發:Visual Studio Code 程式能力:HTML、CSS、JavaScript 簡報軟體:Keynote、PowerPoint 協作工具: Slack、Trello 工作經歷 品牌視覺設計師 • 康廸薾戶外股份有限公司 八月Present ▍績效成就 • 主商品「捲線器」單一款式年銷
Web Design
Visual Design
企業識別CIS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
長榮大學
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Brand Designer @ PwC Taiwan 資誠聯合會計師事務所
2020 ~ Hiện tại
UI/UX designer, visual designer
Trong vòng một tháng
photoshop
illustrator
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
The Russia Academy of Arts
Painting
Avatar of 張哲瑜.
Avatar of 張哲瑜.
Past
導演組實習生 @種種影像工作室
2021 ~ 2021
Trong vòng một tháng
張 哲 瑜 Che-Yu Chang 在學期間有經營社群的經驗,三個月管理期間粉絲人數增加12%成長率(700多人-800多人)管理期間負責文案撰寫、社群小編、對外接洽,目前主要使用工具為 premiere、final cut pro、logic pro,擅長影片剪輯、聲音剪輯、資料搜集、撰寫文案,正在學習 touch designer 及精
Photoshop
Final cut pro X
Premiere
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學 數位媒體設計系
Avatar of Misty.
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
Misty Lin UI/UX Designer 技能 Design Tools Photoshop Sketch Figma 工作经历 UI/UX Designer 阿里巴巴本地生活 DecJul 2022 | Hangzhou, Zhejiang 负责阿里巴巴本地生活C端/B端/中台的用户体验设计工作,业务包含饿了么APP、口碑支付宝小程序、销售中台PC/APP等多端产品。 UX Designer EICO DESIGN OctNov 2020 | Xiamen, Fujian 提供产品
Sketch
Figma
Keynote
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi