CakeResume 找人才

进阶搜寻
On
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
曾任
資策會 @課程講師
2020 ~ 现在
前端工程師
一個月內
相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git / Github 指令 Git Flow / Master, Dev and
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
元智大學
財務金融
Avatar of 陳慧娟.
Avatar of 陳慧娟.
曾任
使用者經驗設計總監 @瑄品股份有限公司
2018 ~ 2020
工業設計師、商業設計師、UI/UX設計師、視覺設計師、使用者體驗規劃師
一個月內
善規劃、製作Wireframe、Flowchart、prototype等跨部門與客戶溝通 網頁設計師 遠見科技公司 八月八月 2012Taipei, Taiwan 手機遊戲互動設計與流程,網頁前後台 html/css 設計與切版、AppUI界面設計 專案 必勝客網站使用者體驗規劃 2013年以各國的必勝客購物流程做評估,透過市場調查報
Illustrator
Photoshop
Axure RP
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
國立台中科技大學|多媒體設計系
人機互動設計, 服務設計, 使用者體驗
Avatar of 林楚喬.
Avatar of 林楚喬.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ 现在
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
一個月內
進 Skill Engineering Asp.Net MVC Frontend HTML / CSS Bootstrap3 RWD Programming Python C# JAVA DataBase Greenplum MSSQL PM Data PM Metrization Problem. Data Analysis Product 4P Analysis Product Spec Time & Resource Management Technical Sense User Acquisition Skills Another Archives science Language Toeic: 670 Design UI/UX Capcut Experience B2B PM,群環科技股份有限公司,Now PM-VMware:業績提升 75 % / Pipeline增加量提升 172 % / WinRate提升 10 % Product-產品簡報/架構技術精進 Position
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ 现在
前端工程師 Front-End Developer
一個月內
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
就职中
正在积极求职中
全职 / 我只想远端工作
2 到 4 年
國立台中科技大學
會計
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ 现在
一個月內
我的目標。 https://github.com/DKai666 [email protected]  ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具 - Visual Studio / Visual Studio Code 版本控制 - Git / GitHub
C#
sql
JavaScript
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
2 到 4 年
中華大學
Avatar of 洪啟學.
Avatar of 洪啟學.
曾任
前端工程師 @和你設計有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師、後端工程師、全端工程師
一個月內
網站的所有前端工作(包含介面設計)由在下獨自一人完成。 i-Daka後台管理系統 使用工具: React / React Router / Redux /React Query / Formik / Material UI / WebSocket / TailwindCSS / ChartJS / Sweet Alert 技能Skills JS ES5、ES6語法 Redux React.js 、 Vuex.js Next.js 、 Nuxt.js Ajax/Fetch/Axios HTML/CSS RWD Bootstrap/Tailwind Others github/bitBucket/gitlab Figma/
React.js
Github
html + css + javascript
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
1 到 2 年
國立高雄師範大學
視覺設計
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Avatar of YANG CHIH SHEN(楊智勝).
Product Test Engineering @Qualcomm Semiconductor Corporation
2023 ~ 现在
Software Engineer
一個月內
annotation and data preprocessing. FebFebEducationNational Tsing Hua University,NTHU M.S. Department of Engineering Science IC Packaging and Testing Course . Embedded AI Personnel Training Course. Digital Marketing Course . Business Leadership Course . National Chip Implementation Center, CIC TCFSTChang Gung University,CGU B .S. Department of Electrical Engineering First place in senior project. Best Popularity Award in senior projec t. Skill Programming Language Verilog/Hspice C&C++/Java/Python Matlab/ VBA Others JavaScript/HTML/CSS/MySQL Git/Github Certificate Google Analytics
C
C++
Matlab
就学中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan
M.S. Department of Engineering Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
曾任
學生 @【培訓】資展國際股份有限公司 ( 原資策會 ) - 前端工程師就業養成班 ( 588 hr )
2022 ~ 2022
Front-End Engineer 網頁前端工程師
一個月內
Word
PowerPoint
Excel
待业中
正在积极求职中
全职 / 暂不考虑远端工作
小於 1 年
德明財經科技大學
流通管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
曾任
審計組長 @基富聯合會計師事務所
2020 ~ 2021
後端工程師
一個月內
JavaScript
Node.js
Git
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
ALPHA Camp
後端網頁開發課程
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Avatar of Nguyễn Duy Kiên.
Backend Developer (PHP/Codeigniter) @Công ty TNHH HECWIN
2021 ~ 2022
PHP Backend Developer
一個月內
/Codeigniter) • Công ty TNHH HECWIN • Phát triển các module chức năng cho phần mềm ERP. • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng hệ thống backend. • Xây dựng front-end cho một số chức năng (html/css/ajax/jquery). thángthángHọc vấnĐại Học Bách Khoa TP.HCM Khoa học Máy tính GPA: >7.05 Kỹ năng Back-End Web Development PHP CodeIgniter AJAX/jQuery JavaScript HTML/CSS C++ Ngoại ngữ English — Nâng cao Bằng cấp & Chứng
Back-End Web Development
PHP CodeIgniter
jQuery
就学中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
小於 1 年
Đại Học Bách Khoa TP.HCM
Khoa học Máy tính

最轻量、快速的招募方案,数百家企业的选择

搜寻简历,主动联系求职者,提升招募效率。

  • 浏览所有搜寻结果
  • 每日可无限次数开启陌生对话
  • 搜尋僅開放付費企業檢視的简历
  • 检视使用者信箱 & 电话
免费方案仅能搜寻公开简历。
升级至进阶方案,即可浏览所有搜寻结果(包含数万笔览仅在 CakeResume 平台上公开的简历)。
简历
个人档案