CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 years
6-10 years
10-15 years
More than 15 years
Teacher
Avatar of Samuel Waldman.
Avatar of Samuel Waldman.
Religious Teacher @Yeshiva Tiferes Moshe
2010 ~ Present
Teacher
More than one year
Samuel Waldman Rabbi Samuel Waldman has had a diverse career in religious education . His beginnings started off with being indoctrinated with the teachings of Horav Hagoan Rabbi Avigdor Miller ZT"L's teachings. At 17 years old he started to listen to hundreds of Rabbi Miller's tapes and encouraged many others to do so as well. He also was close with the former Mashgiach of Mirrer Yeshiva, Horav Hagoan Rav Don Segal shlit"a. He started off his married life learning in the Kollel of Mirrer Yeshiva. After 4 years in Mirrer Yeshiva Kollel he was invited to join the Kollel of The Yeshiva Mercaz HaTorah at Belle Harbor at that time run by Rabbi Levi Dicker zt"L and Rabbi Chaim Zelikovitz Shlit'a. The intention was to eventually bring him into the position of Mashgaich of the High School, but after 2 years in it he indeed became one! Rabbi Waldman was a great teacher at Yeshiva Tiferes Moshe and has left an impact on many students over the period he has been teaching there. For 11 years he has taught at 4th and 7th grade for 11 years. Additionally, Rabbi Waldman taught for several years at Camp Torah Vodaas (now known as Camp Dora Golding). He has also embarked on a major writing project that is just about finished. He is creating a very lengthy and comprehensive Sefer, all about the extremely important subject of Proper Prayer. This discusses all the reasons why Orthodox Jews spend so much time in prayer every day. It explains what we are supposed to accomplish by spending so much time in prayer. Ideas that most Jews are unaware of. Rabbi Samuel Waldman has decided to leave teaching and start a successful business career. He is currently a part-time rabbi, making his living from selling specialty herbal supplements for bladder control and mental/cognitive health products. He also plans on releasing a Mental and Cognitive strengthening supplement soon which will be of high quality aloe Vera. New York, NY, USA https://samuel-waldman.com/ Work Experience Religious Teacher • Yeshiva Tiferes Moshe OctoberPresent Rabbi Waldman also taught 4th and then 7th grade for 11 years at the Elementary school, Yeshiva Tiferes Moshe in Queens, NY. EducationYeshiva of Staten Island Field of studyMesivta of Long Beach Field of studyMirrer Yeshiva Field of study Skills religious teaching torah talmud jewish education Religious Education Languages English — Native or Bilingual
religious teaching
torah
talmud
Employed
Full-time / Interested in working remotely
More than 15 years
Yeshiva of Staten Island
Avatar of Milka Majstorovic.
Avatar of Milka Majstorovic.
Radno iskustvo @Valjevska gimnazija
1992 ~ Present
Teacher
Within one year
Милка Мајсторовић професорка географије Ваљево, Србија [email protected] Поседујем компетенције из различитих области (К1, К2, К3, К4) стечене кроз едукације и професионално искуство. Образовање Природно-математички факултет Универзитета у Сарајеву одсек за географијуРадно искуство ОШ "Свети Сава" • Попучке, Ваљево септембарсептембаргодине ОШ "Андра Савчић " • Ваљево мартсептембаргодине ОШ "Владика Николај Велимировић" • Ваљево новембармартгодине ОШ "Десанка Максимовић" • Ваљево априлсептембаргодине Економска школа "Ваљево" • Ваљево мартсептембаргодине Ваљевска гимназија • Ваљево од априлагодине (тренутно запослена) Вештине и ангажовања Тимски рад и сарадње Током вишегодишњег искуства рада у школама, учествовала сам у различитим тимовима. Такође, ангажовала сам се и као менторка на матурским и републички награђиваним истраживачким радовима ученика, те и као менторка ученика уесника "Националне географске олимпијаде", "Европске географске олимпијаде" и "Светске географске олимпијаде". На међународним такмичењима била сам и једна од вођа тима Републике Србије. Више година сам спољна сарадница ЗОУВ-а и сарадник практичар Департмана за географију, хотелијерство и туризам ПМФ-а у Новом Саду. Рецезенткиња сам приручника за географију за први разред гимназије за издавача "Нови Логос". Организација На нивоу града Ваљева, организаторка сам школских и општинских такмичења из географије за средње стручне школе и гимназије . Мотивација за рад Главни покретачи су ми целоживотно учење и пропратно стручно усавршавање из различитих области. Као исход наведеног и непресушна мотивација за даља постигнућа су и републичке и међународне награде мојих ученика. Рад на рачунару и језици језичке способности: српски-матерњи и разумевање енглеског информатичка писменос т различити веб-алати за потребе наставе коришћење следећих програма: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint . Личне особине икусна у јавном наступу и излагању врло сам комуникативна и лако ступам у контакт са људима радије учествујем у тимском раду лако се сналазим у динамичном окружењу непредвиђене проблеме прихватам као изазове и лако им се прилагођавам амбициозна и сигурна у себе Награде Друга Балканска географска олимпијада Смотра истраживачких радова, прва награда Национална географска олимпијада Национална географска олимпијада Сертификат за учешће на саветовању Трећа Балканска географска олимпијада Студија случаја Национална географска олимпијада Национална географска олимпијада Нацио...
Word
PowerPoint
Excel
Employed
Part-time / Interested in working remotely
More than 15 years
Prirodno matematički fakultet
Profesor geografije
Avatar of Александар Лучић.
Avatar of Александар Лучић.
Наставник географије @Основна школа "Васа Стајић" Нови Сад
2019 ~ Present
teacher
More than one year
Александар Лучић Професор географије Нови Сад, Србија [email protected] Занимањем професора географије се бавим већ 5 година. Од почетка своје каријере тежим да деци представим свет који их окружује, желим да утичем и да им приближим просторе који су удаљени хиљадама километара и да им пробудим жељу за путовањима као и да им пробудим свест колико је важно чувати природу која нас окружује. Кроз различите видове стручног усавршавања тежим ка томе да себе као педагога, психолога и професора стално подижем на виши ниво. Образовање Природно математички факултет, Нови Сад Мастер професор географијеПриродно математички факултет , Нови Сад,Дипломирани географ Радно искуство Основна школа "Васа Стајић" Нови Сад септембартренутно Основна школа "Ђура Даничић" Нови Сад априлјунОсновна школа "Васа Стајић" Нови Сад априлјунВештине Мотивисаност Од првог дана рада са децом сам мотивисан да на свој начин променим свет. Тежим да деци пренесем љубав и поштовање према природи, трудим се да сваки дан нешто ново научим, те да жељу за упознавањем света пренесем на децу. Своју мотивацију се трудим да искажем и кроз стручно усавршавање на чему константно радим. Флексибилност Кроз спорт којим се бавим научио сам да се прилагодим било којој ситуацији која се нађе испред мене те да увек реагујем резонски. Притисак који ме окружује је за мене потпуно нормално и познато окружење и без проблема се носим са тиме. Тимс ки рад Од првог дана рада у школи члан сам тимова за превенцију вршњачког насиља, координатор сам Ђачког парламента, те учествујем у раду великог броја тимова који се брину о функционисању наставе. Дивергентно мишљење Креативан сам и своју креацију се трудим да имплементирам на сваком кораку у настави. Самопроцена Имам самопоуздања и верујем у своје способности. Верујем да постоји решење за сваку ситуацију која се нађе испред мене. Комуникација Успешан сам у свим видовима комуникације: усмена, писмена, презентовање, јавни наступ је нешто што се подразумева. Потпуно сам отворен за све видове сарадње и комуникације. Страни језици Е нглески језик: читање - напредни ниво писање - напредни ниво конверзација - средњи нив о Рад на рачунару Microsoft Office (Excel - Word - Power Point - напредни ниво) Movie maker и велики број алата за стварање интерактивног материјала за наставу. Стручно усавршавање 1. Видео лекције - наставна средства савременог образовања (јул - августУвођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (април - мајИнтерактивна табла у ...
Word
Excel
PowerPoint
Employed
Full-time / Interested in working remotely
6-10 years
Природно математички факултет Нови Сад
Дипломирани географ, Мастер професор географије
Avatar of SANIA SULTANA.
Avatar of SANIA SULTANA.
Past
EYFS Teacher @Bright horizons child care services
2018 ~ 2020
Teacher
More than one year
SANIA SULTANA Creative and energetic Early Childhood Education professional devoted to offering diverse activity plans and experiential learning opportunities to enhance individual development. Dedicated professional presenting a commitment to working with young children and families to achieve positive educational results. Proven ability to quickly develop rapport with children through friendly approach, patient demeanor and excellent communication skills. Organized with exceptional work ethic and dedication to completing projects. Skilled in both independently motivated and collaborative team settings. Fantastic multitasker with skill in monitoring safety, progress and growth while providing exciting,educational and welcoming classrooms. Proficient at implementing specialized programs for development activities and discipline of children. Bengaluru, Karnataka, India
special needs education
Curriculum Planning
Art And Craft Work
Unemployed
Full-time / Interested in working remotely
4-6 years
ICFAI University
null
Avatar of Suny Ghaffar.
Avatar of Suny Ghaffar.
Inline Checking/Finishing @Kalash
2021 ~ Present
Teacher
More than one year
Suny Ghaffar I have Worked as Checker/Finisher in MTM and Inline Checker In Kalash With Experiencing of 6 years. I have assisted Many Businesses in Improving the user Experiencing of their products and platforms. Chak 77 JB, Faisalabad, Punjab, Pakistan Work Experience Inline Checking/Finishing • Kalash AugustPresent I worked as a Inline checking officer in kalash for last year Checking/Finishing • MTM AugustSeptember 2020 I Worked as a checking officer in MTM for 5 Years.. EducationGovt. High School 67 J.B Sadhar Matric Skills Languages Inline Checking Checking vital sings and recording daily information in the patient's chart. Finishing Urdu — Native or Bilingual Panjabi — Native or Bilingual
Inline Checking
Checking vital sings and recording daily information in the patient's chart.
Finishing
Full-time
4-6 years
Govt. High School 67 J.B Sadhar
Matric
Avatar of the user.
Teacher
Within one year
PowerPoint
word
Excel
Employed
Full-time
10-15 years
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastave
Avatar of Светлана Стошић Крајчиновић.
Avatar of Светлана Стошић Крајчиновић.
Медицинска школа "7.април" , Нови Сад @http://7april.edu.rs/index.php
2013 ~ Present
Teacher
More than one year
Светлана Стошић Крајчиновић Посао у просвети је испуњење моје давне жеље, а рад са ученицима подстицај ка свакодневном усавршавању и напредовању како у просвети тако и у медицини. Свака нова школска година је изазов који ме мотивише и отвара врата ка новим могућностима и искуствима. Наставник здравствене неге Нови Сад, РС Образова ње Медицински факултет , Нови Сад Здравствена нега, професор здравствене негеРадно искуство Медицинска школа "7.април" Нови Садтренутно Вештине Тимски рад: вишегодишњи сам члан тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања., као и тима за међународну сарадњу у школи. Стечена знања свакодневно примењујем у свом раду. Рад на рачунару: Word Office 365, PowerPoint, Excel Страни језици: средњи ниво енглеског језика (читање, писање, конверзација), напредан ниво словачког језика Пројекти 1. Youth exchange - Erasmus +, 2015/Tакмичења Учешће на републичком такмичењу из здравствене неге, априлХоби Обилазак градова у Србији и боравак у природи.
Word
PowerPoint
Excel
Employed
Full-time / Interested in working remotely
6-10 years
Медицински факултет Нови Сад
Здравствена нега
Avatar of Cody Bray.
Teacher
More than one year
Cody Bray My most significant professional accomplishments include helping co-workers through content and curriculum specialization, catalyzing school-wide policy change by reshaping the fixed mindsets of existing teachers to ones of growth, and being able to mentor my students. For now, I am learning about different paths, requirements, and opportunities for a new career field. Currently, I am looking to take on freelance projects (online tutoring, making and selling handmade crafts, house sitting, web design, etc.), and am always interested in a challenge. 813 Willow Oak Drive, Atlanta, [email protected] Experience High School Teacher Academics Plus Charter School in Maumelle, AR,Remedial algebra I to AP calculus AB, physics, ACT prep for math and science, LEGO robotics, precalculus, junior high quiz bowl coach, Parent/Teacher Organization member as student advocate Math & Literacy Tutor Sylvan Learning Center in Conway, AR,Upper-level mathematics, elementary literacy, and beginning reading tutoring High School Math Teacher North Little Rock School District in North Little Rock, AR,Textbook selection committee member, Response to Intervention committee member, Senior high quiz bowl assistant coach, 2012 senior class sponsor Skills Intellectual Acumen Reflecting/revising lessons and activities, continued professional development to build further skills and working knowledge base. Planning and carrying out study programs appropriate to individual needs Presenting Developing engaging lessons while fostering critical thinking and problem solving skills among students, writing documents tailored for specific audiences. Preparing up to seven lessons/day, submitting lessons plans weekly, offering student feedback daily Motivating Others Creating classroom environments conducive to learning and discipline, delivering presentations that convey complex information clearly while integrating audio-visual technology. Education University of Central ArkansasBachelor of Science Major: Speech/Communication Minor: Biology University of Arkansas at Little RockMaster of Gifted Education Authored a gifted 6th-8th grade physics curriculum unit for graduate practicum
Word
Google Drive
PowerPoint
Full-time / Interested in working remotely
6-10 years
University of Arkansas at Little Rock
Masters of Gifted Education
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Nastavnik u srednjoj školi @Ugostiteljsko- Turistička škola
2007 ~ Present
Teacher
More than one year
Word
PowerPoint
Employed
Full-time / Not interested in working remotely
More than 15 years
Fakultet političkih nauka Beograd
smer novinarstvo
Avatar of the user.
Teacher
More than one year
Word
Excel
Full-time / Not interested in working remotely
More than 15 years
V stepen, Srednja skola Radoje Ljubicic
instruktor vozac

The Most Lightweight and Effective Recruiting Plan

Search resumes and take the initiative to contact job applicants for higher recruiting efficiency. The Choice of Hundreds of Companies.

  • Browse all search results
  • Unlimited access to start new conversations
  • Resumes accessible for only paid companies
  • View users’ email address & phone numbers
Only public resumes are available with the free plan.
Upgrade to an advanced plan to view all search results including tens of thousands of resumes exclusive on CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Resume
Profile