CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Freelancer bán thời gian

Tìm kiếm Freelancers & Ứng viên làm việc bán thời gian trên CakeResume

Tại CakeResume, bạn có thể tìm kiếm freelancers/ ứng viên bán thời gian trong các lĩnh vực đa dạng bao gồm thiết kế, kỹ thuật, marketing, viết nội dung, v.v. Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách thuê ngoài!
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Algorithm Research & Development @適着三維科技股份有限公司 TG3D Studio Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Python
AI & Machine Learning
Image Processing
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣大學
生物產業機電工程所
Avatar of 潘揚燊.
Avatar of 潘揚燊.
智慧製造全端開發工程師 @聯華電子股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、影像演算法工程師、資料科學家、Ai Application Engineer,Machine Learning Engineer,Deep Learning Engineer,Data Scientist
Trong vòng một tháng
各製程機台介面之影像辨識功能: OCR 元件、客製化機台影像辨識元件開發、瑕疵檢測模型開發、影像分割模型開放、影像定位演算法開發。 開發功能專案管理:系統設計與功能規劃,與外包共同完成系統優化與功能開發。 UMC 12X 廠內RPA專案執行:與使用
Python
Qt
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
元智大學 Yuan Ze University
工業工程與管理學系所
Avatar of 陳閔致.
Avatar of 陳閔致.
Past
外包-全端工程師 @艾力克電機
2023 ~ 2023
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng ba tháng
研究案,ICD國際疾病碼之人工智慧學習的產學合作案子。加入時案子已經有一定進展,主要是跟學長們一起思考如何加速演算法的流程。 SideProject 時數填寫平台 開發一個能幫助學生填報時數的平台,每天會自動化啟動一次這項服務。平台主要是透過
Word
Excel
程式設計
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of 高鈺傑.
Avatar of 高鈺傑.
Past
資深前端工程師 @比房科技
2022 ~ 2024
Frontend developer.
Trong vòng một tháng
開發新功能,並同時評估開發效益,幫助了公司內部的效率與面對市場的能力。 技術使用: A ws, Laravel, PHP, Google analytics, Google Tag, Google Ads, 文字比對演算法 Freelance/Other Freelance 九月五月 2021, 三月 2024 Taipei, Taiwan 從0到1規劃 、 開發與BD,並在2024發布第一個自建的SaaS平台 。 自行接案( 官網 )、部落格
Frontend
Backend
Product
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
暨南大學
電機工程
Avatar of Mumu Tseng.
Avatar of Mumu Tseng.
Past
品牌行銷企劃 Brand Marketing Specialist @乂迪生教育科技有限公司
2022 ~ 2023
企劃、文案或編輯
Trong vòng một tháng
內容,提升目標關鍵字在Google搜尋的排名。撰寫過程中注重關鍵詞的密度、標題標籤和描述標籤等基本SEO要素,使文章符合Google演算法,進而為品牌帶來自然搜尋流量。 • 負責異業合作行銷計劃,推廣線上家教服務,比如佳音英語、三星Samsung、VoiceTube、iTalkuTalk、第一銀行、兆
Google Drive
Photoshop
Notion
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
建築系
Avatar of 邱義塵.
Avatar of 邱義塵.
Past
Data Engineer @Rooit Inc. (XO App)
2023 ~ 2023
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Amplitude和MongoDB提取使用者資料,進行DAU/MAU等BA和DA分析,使用Tableau和Python製作Dashboard呈現結果 - 優化交友推薦系統並開發使用新的推薦演算法 - 建立data to Bigquery/Redis 的 pipeline分流舊有MongoDB資料庫減少MongoDB巔峰時流量負荷 - 利用使用者在APP上的行為模式資料建立Knowledge Graph NEITHNET
Python
Data Analysis
Data Science
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國醫藥大學(China Medical University)
臨床醫學研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
android工程師/後端工程師/資深工程師 @迅智網路
2021 ~ 2024
Trong vòng một tháng
python
FastAPI(Python)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
長庚大學
電機工程研究所, undefined
Avatar of Fei Wang.
Avatar of Fei Wang.
Past
Software Firmware Engineer @喜羅亞股份有限公司
2016 ~ 2024
資深韌體工程師
Trong vòng một tháng
畫通⼒合作的產業, 這個⼯作時期主要負責的是遊戲的操作以及部分的關卡操作 1. 跨領域的團隊合作 2. 操作上的演算法(路徑搜尋) 實作 3. 在現有引擎運⽤的創造⼒ 學歷 教育背景 國立清華大學 工業工程與工程管理學系 學士 • JulJul 2001 技
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
National Tsing Hua University
工業工程與工程管理
Avatar of Justin Liu.
Avatar of Justin Liu.
Manager @GOMAJI 夠麻吉
2017 ~ Hiện tại
Project Lead / Tech Lead / Team Lead / Technical Manager
Trong vòng một tháng
CI/CD systems and designed internal software processes, communicating closely with executive leadership. (2) Achievement: Enhanced IT infrastructure flexibility and scalability, improved system reliability and operational efficiency, reduced costs. 4. Data Platform and Personalized Recommendation System: (1) Responsibility: Built AWS data platform including ETL, data warehousing, and lakes. Led development of a personalized recommendation system using AWS Personalize, custom algorithm and Generative AI, e.g. OpenAI, Genimi. (2) Achievement: Boosted customer conversion rates by 2% through detailed customer profiles and targeted insights. 5. Research and Training on...
Team Lead
Management Team
Cloud Architecture
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Shih Hsin University
Management Information Systems, General
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @東元電機股份有限公司 (TECO Electric & Machinery Co. Ltd.)
2023 ~ 2023
Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Power BI
Data Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
Mechanical Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Trong vòng một tháng
後端工程師
Logo of 寶凱電子企業股份有限公司.
寶凱電子企業股份有限公司
2024 ~ Hiện tại
台灣新北市泰山區新北市
Professional Background
Tình trạng hiện tại
Đã có việc làm
Tiến trình tìm việc
Bật trạng thái tìm việc
Professions
Full Stack Development, Back-end Engineer
Fields of Employment
Dịch vụ cung cấp thông tin
Kinh nghiệm làm việc
6-10 năm kinh nghiệm làm việc (4-6 năm liên quan)
Management
Chưa có
Kỹ năng
ASP.NET
ASP.NET MVC
ASP.NET WebForm
C#
JavaScript
jQuery
HTML
MSSQL
Oracle SQL
.NET Core
PostgreSQL
Docker
gitlab CI/CD
Linux
.NETCore
CICD
GCP
Linux Server
linux
Ngôn ngữ
English
Trung cấp
Japanese
Trung cấp
Chinese
Bản địa hoặc song ngữ
Job search preferences
Vị trí
全端/後端工程師
Loại hình công việc
Full-time
Địa điểm
Làm việc từ xa
Chỉ làm việc từ xa
Freelance
Đúng, tôi là một freelancer nghiệp dư.
Học vấn
Trường học
國立臺北科技大學
Chuyên ngành
電子所(通訊系統組)
In

翁緯哲

後端工程師

  New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan

畢業於北科大電子所,在學時專攻於車通訊低延遲演算法的研究。
目前擁有5年以上的C#程式語言開發經驗,主要開發架構於ASP.NET Framework以及ASP.NET Core之下。
經手的專案包含領域線上商城、網頁爬蟲、客制內部系統等的開發,需時常與前端人員及PM進行溝通協做,必要時也需要與客戶進行需求面談,提供專案的solution。
曾擔任規模較小專案的系統分析及系統設計,從底層的DB設計至系統的操作流程編排都有過相關的經驗。

工作經歷

後端工程師  •  智勤科技股份有限公司

五月 2023 - Present

負責開發公司的內部系統,以下為主要工作內容:
>公司開發環境建置
--工作內容:建置公司內部系統,使用Linux做為伺服器,並將系統以Docker佈署,並搭建Gitliab的CI/CD流程。
--相關技術:Linux / Docker / Gitlab / CICD

>教師教學系統
--工作內容:
1.依據舊有系統重新設計資料表結構。
2.撰寫技術文件(DB Schema、系統架構、API說明文件等)
3.搭配前端工程師以及系統Flow設計,規劃並實作系統後端API
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET 6 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server / Elasticsearch
--使用伺服器: Linux / Docker
--相關技術:Swagger / JWT / ElasticStack / Web API / Entity Framework Core / Dapper

資深後端工程師  •  坤侑科技股份有限公司

九月 2022 - 三月 2023

主要針對公司各專案需求開發網頁系統,以下為在職期間經手過的專案內容。

>海巡內部偵查系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發。
--開發時間: 1個月
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / Entity Framework Core / LINQ / Dapper / NPOI

>警察局內部偵查系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發;處理後台keyin的各個資料並處理各式報表的匯入匯出。
--開發時間: 1個月
--團隊人數: 8
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / Entity Framework Core / LINQ / Dapper / NPOI

>線上法條查詢系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給APP工程師進行協做開發;串接客戶端API進行資料驗證同步,並處理各項訊息在APP上的推播。
--開發時間: 2個月
--團隊人數: 8
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / FCM

後端開發工程師  •  宜眾資訊股份有限公司

九月 2021 - 九月 2022

主要針對公司各專案需求開發網頁系統,以下為在職期間經手過的專案內容。

>股東會議管理系統
--工作內容: 開發網站系統
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發。
--開發時間: 2個月
--團隊人數: 5
--使用框架: ASP.NET Core 5.0 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / FCM

>消防現場指揮官系統
--工作內容: 開發網站系統相關API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發;圖台系統登入串接公部門的SSO登入,系統中依靠後台排程(HangFire)進行定時的圖台資料同步,處理資料至指揮官系統中進行顯示。
--開發時間: 9個月
--團隊人數: 5
--使用框架: ASP.NET Core 5.0 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / HangFire / SSO

網頁全端工程師、軟體開發工程師  •  正月股份有限公司

九月 2018 - 八月 2021

主要針對公司各專案需求開發網頁系統及視窗程式,以下為在職期間經手過的專案內容。

>房仲同業商情爬蟲程式
--工作內容: 維護現有程式
--系統內容: 使用Windows Forms及Console程式去針對特定的網站做HttpRequest的行為腳本,並將取回的HTML進行資料清洗、過濾及分類收集。
--開發(維護)時間: 2年
--團隊人數: 2
--使用框架: ASP.NET Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: WinForm / Dapper

>清潔用品線上商城系統
--工作內容: 維護現有程式
--系統內容: 依照切版樣式使用HTML及javascript/jQuery進行前端畫面的呈現,登入部分採一般登入及串接第三方(Facebook)的OAuth做登入驗證;主網頁可呈現各類商品的陳列並且可以進行下單並串接金流系統進行結帳,物流部分串接全家的到店取貨服務。
--開發(維護)時間: 2年
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET MVC Framework/ASP.NET Web Forms
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Entity Framework / LINQ

>保健商品線上商城系統
--工作內容: 開發系統前後端網站
--系統內容: 依照切版樣式使用HTML及javascript/jQuery進行前端畫面的呈現,登入部分採一般登入及串接第三方(Facebook)的OAuth做登入驗證;主網頁可呈現各類商品的陳列並且可以進行下單並串接金流系統進行結帳,物流部分串接全家的到店取貨服務。
--開發(維護)時間: 4個月
--團隊人數: 1
--使用框架: ASP.NET MVC Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Entity Framework / LINQ

>銀行內部貸款審核系統
--工作內容: 開發系統前後端網站
--系統內容: 依照設計流程進行各類表單的畫面設計,並使用NPIO進行各類報表的匯出匯入。
--開發(維護)時間: 3個月
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET MVC Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: Oracle
--相關技術: Dapper / NPOI

學歷

2016 - 2018

國立臺北科技大學

電子所(通訊系統組)

2012 - 2016

國立高雄第一科技大學

電腦與通訊工程

Resume
Hồ sơ của tôi

翁緯哲

後端工程師

  New Taipei, Banqiao District, New Taipei City, Taiwan

畢業於北科大電子所,在學時專攻於車通訊低延遲演算法的研究。
目前擁有5年以上的C#程式語言開發經驗,主要開發架構於ASP.NET Framework以及ASP.NET Core之下。
經手的專案包含領域線上商城、網頁爬蟲、客制內部系統等的開發,需時常與前端人員及PM進行溝通協做,必要時也需要與客戶進行需求面談,提供專案的solution。
曾擔任規模較小專案的系統分析及系統設計,從底層的DB設計至系統的操作流程編排都有過相關的經驗。

工作經歷

後端工程師  •  智勤科技股份有限公司

五月 2023 - Present

負責開發公司的內部系統,以下為主要工作內容:
>公司開發環境建置
--工作內容:建置公司內部系統,使用Linux做為伺服器,並將系統以Docker佈署,並搭建Gitliab的CI/CD流程。
--相關技術:Linux / Docker / Gitlab / CICD

>教師教學系統
--工作內容:
1.依據舊有系統重新設計資料表結構。
2.撰寫技術文件(DB Schema、系統架構、API說明文件等)
3.搭配前端工程師以及系統Flow設計,規劃並實作系統後端API
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET 6 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server / Elasticsearch
--使用伺服器: Linux / Docker
--相關技術:Swagger / JWT / ElasticStack / Web API / Entity Framework Core / Dapper

資深後端工程師  •  坤侑科技股份有限公司

九月 2022 - 三月 2023

主要針對公司各專案需求開發網頁系統,以下為在職期間經手過的專案內容。

>海巡內部偵查系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發。
--開發時間: 1個月
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / Entity Framework Core / LINQ / Dapper / NPOI

>警察局內部偵查系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發;處理後台keyin的各個資料並處理各式報表的匯入匯出。
--開發時間: 1個月
--團隊人數: 8
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / Entity Framework Core / LINQ / Dapper / NPOI

>線上法條查詢系統
--工作內容: 開發網站系統API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給APP工程師進行協做開發;串接客戶端API進行資料驗證同步,並處理各項訊息在APP上的推播。
--開發時間: 2個月
--團隊人數: 8
--使用框架: ASP.NET Core 3.1 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / FCM

後端開發工程師  •  宜眾資訊股份有限公司

九月 2021 - 九月 2022

主要針對公司各專案需求開發網頁系統,以下為在職期間經手過的專案內容。

>股東會議管理系統
--工作內容: 開發網站系統
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發。
--開發時間: 2個月
--團隊人數: 5
--使用框架: ASP.NET Core 5.0 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / FCM

>消防現場指揮官系統
--工作內容: 開發網站系統相關API
--系統內容: 依照畫面設計在swagger上提供API的輸入輸出參數給前端工程師進行協做開發;圖台系統登入串接公部門的SSO登入,系統中依靠後台排程(HangFire)進行定時的圖台資料同步,處理資料至指揮官系統中進行顯示。
--開發時間: 9個月
--團隊人數: 5
--使用框架: ASP.NET Core 5.0 Web API
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Swagger / Web API / JWT / Entity Framework Core / LINQ / HangFire / SSO

網頁全端工程師、軟體開發工程師  •  正月股份有限公司

九月 2018 - 八月 2021

主要針對公司各專案需求開發網頁系統及視窗程式,以下為在職期間經手過的專案內容。

>房仲同業商情爬蟲程式
--工作內容: 維護現有程式
--系統內容: 使用Windows Forms及Console程式去針對特定的網站做HttpRequest的行為腳本,並將取回的HTML進行資料清洗、過濾及分類收集。
--開發(維護)時間: 2年
--團隊人數: 2
--使用框架: ASP.NET Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: WinForm / Dapper

>清潔用品線上商城系統
--工作內容: 維護現有程式
--系統內容: 依照切版樣式使用HTML及javascript/jQuery進行前端畫面的呈現,登入部分採一般登入及串接第三方(Facebook)的OAuth做登入驗證;主網頁可呈現各類商品的陳列並且可以進行下單並串接金流系統進行結帳,物流部分串接全家的到店取貨服務。
--開發(維護)時間: 2年
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET MVC Framework/ASP.NET Web Forms
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Entity Framework / LINQ

>保健商品線上商城系統
--工作內容: 開發系統前後端網站
--系統內容: 依照切版樣式使用HTML及javascript/jQuery進行前端畫面的呈現,登入部分採一般登入及串接第三方(Facebook)的OAuth做登入驗證;主網頁可呈現各類商品的陳列並且可以進行下單並串接金流系統進行結帳,物流部分串接全家的到店取貨服務。
--開發(維護)時間: 4個月
--團隊人數: 1
--使用框架: ASP.NET MVC Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: SQL Server
--相關技術: Entity Framework / LINQ

>銀行內部貸款審核系統
--工作內容: 開發系統前後端網站
--系統內容: 依照設計流程進行各類表單的畫面設計,並使用NPIO進行各類報表的匯出匯入。
--開發(維護)時間: 3個月
--團隊人數: 3
--使用框架: ASP.NET MVC Framework
--使用語言: C#
--使用資料庫: Oracle
--相關技術: Dapper / NPOI

學歷

2016 - 2018

國立臺北科技大學

電子所(通訊系統組)

2012 - 2016

國立高雄第一科技大學

電腦與通訊工程