CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品經理 @維諾森資訊服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
Axure RP
JIRA
Trello
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立屏東大學
行銷與流通管理學系
Avatar of 鄭偉助.
Avatar of 鄭偉助.
UI/UX designer @融創新科股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
人物誌、同理心地圖、使用者旅程圖、ORID分析法。 UI 設計 Flowchart、User Story、Functional Map、sitemap、wireframe 、Responsive Web Design、Prototype 、Design System(Color, Typography, Layout, icon, component) 軟體技能 Sketch 、Figma、flinto、AxureRP、zeplin 、AdobeXD、MockingBot 、Xmind、InVision、Photoshop、CorelDraw、Illustrator、Miro、Notion、InDesign 學歷 東海大學, 美術學士(BFA), 西畫, 2002 ~ 2007 主修的科目是油畫,副修有藝術行政等展場佈置的實習課程,電腦
photoshop
illustrator
sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
西畫
Avatar of 沈信甫.
Avatar of 沈信甫.
Product owner @新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
Eddie Shen Familiar with software product function planning and cross-functional teamwork, participated in a number of 0 to 1 product practice and scale, long-term focus on Blockchain, Fintech, AI, SaaS, using data analysis tools to make data-driven decisions and continue to optimize user experience, look forward to working with the team to create more commercially valuable services. Taipei City, Taiwan Skills Product Plan Figma / Sketch Whimsical / Miro Axure RP Wireframe / Prototype Project Management Jira / Trello / Click-Up Confluence X-mind RoadMap Data Analysis Firebase Data Studio Google Analysis A/B
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Assistant Manager (Team Leader) @EVAAIR
2016 ~ Hiện tại
Assistant Team Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
TamKang University
German Language
Avatar of 廖苑孜.
Avatar of 廖苑孜.
文案企劃 @莎文主藝
2021 ~ Hiện tại
文字工作者
Trong vòng một tháng
斷嘗試各種經營策略的結果 也替自己帶來了足以斜槓收入的案源 目前常用的軟體: Canva、Google Drive、Google Meet、Zoom、Google文件、Google行事曆、Word、PPT、XMind、Portaly 。 個人品牌尚在成長期,但有幸碰到願意合作的工作夥伴與案主。一直都是抱著感恩的心工作,這也成為我的生活態度
word
powerpoint
Paint Tool SAI
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
靜宜大學
中國文學系
Avatar of Yuwei Yong.
Avatar of Yuwei Yong.
Past
Social Marketing Specialist @CiRCLELiNKS
2019 ~ 2022
Product Manager, Product Owner, Product Strategy Manager, Product Marketing Manager, Project Manager
Trong vòng một tháng
Yuwei Yong An INFJ, ‘why’ learner and purpose seeker. A #MIT Malaysian in Taiwan majored in Chemistry, who took a leap of faith into the information and technology industry. • A problem solver and avid growth seeker. Adopt an open mindset to find creative solutions to business goals. • Positive, flexible individual. Able to adapt quickly in fast-changing environment and notice details. • Data-oriented mind with good analytical skills. Able to navigate through complexity and find the key to problems. • Sound interpersonal skills. Able to clearly communicate ideas and engage in
Photoshop
Illustrator
Adobe XD
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
Chemistry
Avatar of Ben Yang.
Avatar of Ben Yang.
處長 (director) @采威國際資訊股份有限公司
2021 ~ 2022
Product Manager, Product Owner, Product Product Director, Product Marketing Manager, Project Manager
Trong vòng một tháng
楊明勳, Ben Yang , PMP Taipei,TW • [email protected] 產品服務設計規劃 | 客戶成功 思維 |SaaS平台運營 | 商業合作關係發展 |資料分析與決策 專長領域為產品設計規劃、軟硬體產品整合、服務營運,曾任兩家新創公司創始人,及兩新創團隊產品負責人,產品及專案涵蓋B2B、B2C
Trello
draw.io
PMP
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東海大學
工業設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資訊專案顧問 @新人類資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
專案管理
Trong vòng một tháng
專案執行
專案策畫
專案進度控管
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中正大學
政治科學
Avatar of radio.
新媒体运营
Hơn một năm
析网友需求以及热点话题。 Education 学校:湖北理工大学 2013/09 ~ 2017/05 专业:双语播音与主持 学位:学士 Skills 语言:CET-6、HTML、法语 软件:word、excel、powerpoint、xmind、ps、au、pr 证书:全国计算机二级、普通话一级、英语教师资格证 Experience 江西广电(实习),2016//08 文稿编辑、音频与视频节目录制及后期
Excel
PowerPoint
XMind
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
湖北理工大学
互联网、传媒
Avatar of 周子浩 Gary Chou.
Avatar of 周子浩 Gary Chou.
客戶經理Account Manager @BIGO LIVE
2021 ~ Hiện tại
Customer Success / Marketing Specialist / Account Executive / Operation / Community
Trong vòng một tháng
周子浩 Gary Chou Account Manager 全台最大美國漫畫推廣銷售平台「漫坑」創辦人,擅長品牌商務開發、 產品功能優化, 並掌握Axure/Xmind/STATA/Office等軟體技能 Taipei, Taiwan 📞✉️[email protected] 工作經歷 客戶經理Account Manager 🌐Taipei, Taiwan BIGO LIVE • 六月Present .建立客戶垂直過往數據模板資料庫,設計多角
english
XMind
Auxre RP
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
北京大学
區域經濟學碩士

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi