CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei City, Taiwan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Bussiness Development & Web Development Intern @3S DRIVE
2022 ~ Hiện tại
Business Development / Product Manager / Product Marketing/ Strategy Manager
Trong vòng một tháng
MS Office
Communication Skills
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
Computer Science and Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 Software Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Growth Engineer @Ematic Solutions Inc.
2022 ~ Hiện tại
Full-Stack web developer
Trong vòng một tháng
Responsive Web Design
Project Manager
Teamwork & Leadership
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Melbourne University
Master of Information Technology
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Avatar of 陳建宏 Tommy.
Past
Sr. Engineer @Intertek Testing Service Taiwan Ltd.
2015 ~ 2022
前端工程師、後端工程師
Trong vòng một tháng
及 VBA 巨集,達成半自動化工作流程, 提升團隊工作效率 30% ,在業積成長的同時,達成零加班工時及零錯誤率的目標。ALPHA Camp Full Stack Web Development Program 分析工程師 • 台旭環境科技中心股份有限公司水、土壤、空氣重金屬檢驗,操作汞分析儀、ICP-OES。大葉大學 DaYeh University 生物產業
html + css + javascript
React.js
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Full Stack Web Development Program
Avatar of Tzu-Chi lin.
Avatar of Tzu-Chi lin.
研究助理 @台大醫學院
2016 ~ 2020
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Tzu-Chi Lin 林子琪 Taiwan Taipei Frontend developer [email protected] |I am a highly motivated individual with a passion for problem solving, helping others, and learning new technologies. Web Development Skills ___________________________________________________________ Frontend : React Hooks(v18) , html, CSS(SCSS/SASS), JavaScript (ES6+) , Bootstrap(v4+) Backend : Node.js in ES6, Sequelize/MySQL, RESTful API Tools : NPM, GitHub, Figma, Trello Soft Skills _____________________________________________ Problem So l ving : Identified & implemented solutions to improve efficiency . Teamwork: Collabor ated with colleagues to complete projects on - time . Responsibility: Man aged multiple projects , meeting deadlines & delivering
React.js
Node.js / Express.js
HTML/CSS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University
Avatar of 劉彥成.
Avatar of 劉彥成.
Past
軟體工程師 實習生 @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
make it easier to utilize across multiple pages Building a backend system using Python , Flask , and MySQL Using AWS EC 2 , we deployed the project on a micro t2 Linux instance Live Demo GitHub Work Experience Front-end Developer Trainee WeHelp Bootcamp | Devoted 60+ hours per week to learning web development for 24 weeks | Built a full-stack e-commerce tourism website in 6 weeks with minimal guidance | Collaborate with the backend trainees to make a weather forecast website | Independently developed a frontend project using React and SVG SepMar 2023 Web Assistant NTU Graduate Institute of National Development | Assist
toeic800+
HTML
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學 (National Taiwan University)
國家發展研究所
Avatar of Yves Hsu.
Avatar of Yves Hsu.
系統應用開發課 Senior Engineer @久元電子股份有限公司 Youngtek Electronics Co.
2019 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
Yves Hsu A Senior Full-Stack Engineer with 6 years of experience in web development and data visualization, I am proficient in modular programming, data normalization, and data visualization. I have a proven track record of success, having created a dashboard framework that significantly reduced development time. I am highly self-motivated and capable of effectively managing independent projects, as well as collaborating with teams. I am also passionate about discussing programming problems and sharing new techniques and small discoveries with others in the field. Hsinchu City, Taiwan 300 WORK EXPERIENCES AugPresent Senior Engineer at Youngtek
Web Developer
SQL Server
Oracle Database
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊管理學系
Avatar of Tiny Wu.
Avatar of Tiny Wu.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
是不懂的找尋方法解決。 —— 即便是簡短的一句話,都可能是一個重要的啟發 。 *更多詳細的介紹可以參訪個人 Notion 網誌 More about me SKILLS Web Development Frontend Backend React / Redux Next.js Vue / Vuex Tailwind Styled Components Material UI Typescript Cypress Jest Node.js / Express / Puppeteer Slim / Laravel Google Google Analytics / Google App Script / Firebase Manager Tool Webpack / NPM / Git Design Adobe PhotoShop
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of 林政佑.
Avatar of 林政佑.
Past
軟體工程師 @子海石股份有限公司
2021 ~ 2023
工程相關職缺
Trong vòng một tháng
工廠廠區、露營區、旅館聯外交通。 廣達電腦公司, 熱傳工程師,~設計筆記型電腦熱場模擬 評估散熱模組的性能 Skill Familiar with the concept of web development and product management. More than 2 years of actual development experience using the front-end framework ReactJS Frontend JavaScript(ES6+), Typescript, ReactJS, React Native Backend nodeJS UI framework Tailwind CSS React-Bootstrap Semantic UI React Software test framework about reliability (including Unit test、E2E test,Automation
AWS
Web Development
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立交通大學
機械工程
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
Past
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
家中山科學研究院 航空研究所 六月六月 2021 學歷 中華科技大學 航空電子 1.帶領小組成員獲得校內競賽第二名 2.以全系第一名成績畢業 3.畢業時獲得最高榮譽學生殊榮資格認證 Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end) ALPHACamp 發照日期 十一月 2022 · 永久有效
html + css + javascript
Node.js
Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中華科技大學
航空電子

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi