CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Frontend Engineer @MoBagel
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
+javascript
+css
+react
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @FUNWOO 德載國際不動產
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
React.js
Redux
ReactNative
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
勤益科技大學
機械工程
Avatar of 陳奕嘉.
Avatar of 陳奕嘉.
前端工程師 @聯翔有限公司
2022 ~ Hiện tại
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
陳奕嘉 ”Learning is uncomfortable” 我是一名前端工程師,目前熟悉 Vue 與 React 進行開發。對於新事物保持好奇並試著接觸它,對於區塊鏈的發展有強烈的興趣,希望在日新月異的時代,科技始終能帶給我們更好的生活 [email protected] | |  Taichung 技能(Skill) HTML / CSS (SASS / LESS) Element UI / Tailwind / Ant
HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6 / jQuery
SASS/SCSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of 蔡宛諭.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
蔡宛諭 過去在 AI 公司工作期間,我逐漸發現自己對前端開發有著濃厚的興趣,並深刻體會到程式的重要性, 因此 透過線上課程 Lidemy、Udemy 及其他線上資源,自學 前端開發技術和工具。 對前端開發具有熱情, 會自我要求程式碼品質與可讀性,並模組化重
React.js/Redux
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
臺北市立大學 University of Taipei
幼兒教育系
Avatar of Harper Chuang.
Avatar of Harper Chuang.
Past
Backend Engineer @FunNow
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Harper Chuang Work Experience Backend Engineer FunNow • Dec– Now + Golang, MySQL , Redis, Elasticsearch, CircleCI + Own services for instant reservation service + Designed and developed member favorite feature for better user experience Software Engineer Pickupp • Aug– AprJavaScript ( NodeJS, React ), Golang, PostgreSQL, CircleCI + Own services for international e-commerce delivery based on microservice + Designed, built, and refactored for existing services, such as admin dashboard and merchant portal + Designed and developed structures, APIs, and features in the new system to solve the different delivery business model + Transnational cooperation and communication in English Software Engineer ACCESS Taiwan Lab
Python
Docker
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Tamkang University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 曾璟舜.
Avatar of 曾璟舜.
Past
前端工程師組學員 @火箭隊軟體培訓營 ( 六角學院 / 瘋帽客科技 )
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
曾璟舜 前端工程師 TOEIC 金色證書 日本語能力測驗 JLPT N1 應徵職位:React 前端工程師 求職地點:台北、台南、高雄 為了將心目中的構想全部實現而選擇踏入軟體業。 透過高雄火箭隊的軟體培訓營,學習網頁相關知識,並實踐專案規劃、合作、開發。 近期在專案
Frontend Development
Web Development
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東吳大學 Soochow University
日文
Avatar of Daniel Tsionit.
Avatar of Daniel Tsionit.
Past
Senior React Developer @Self-Employed
2022 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
Daniel Tsionit Software Engineer (React + TypeScript) A Software Engineer with a UX/UI Orientation Based in Israel. Working with the MERN stack. Open for freelance jobs and new opportunities. Looking for a new challenge. https://www.danieltsionit.com/ Hadera, Israel [email protected] Tech Stack Node.js React TypeScript AWS WordPress NextJS Design Tools Illustrator Photoshop Sketch Figma Invision Work Experience Senior React Developer Self-Employed JulyPresentTaipei, Taiwan A co-founder of a small startup in the WEB3 world. Working with web3 smart contracts, node
React.js
Next.js
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Afeka Tel Aviv Academic College of Engineering
software engineering
Avatar of 張清忠.
Avatar of 張清忠.
Frontend Developer @究心公益科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
CHANG-CHING-CHUNG 張清忠 [email protected]【About me】 My current job is a front-end developer, but I consider myself a software developer because I love everything about computer science/programming. So, I don't just play with front-end stacks, I also play with back-end stacks, including SQL, Python, Node.js, Docker, Jenkins, etc in my free time. I use Angular framework with Angular material UI, Rxjs and NgRx packages to build user interface for my current company. Good at figuring out unclear requirements and using existing features
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap
css/scss
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
National Open University of Taiwan
Social Work and Welfare Administration
Avatar of Wan Ting Zeng.
Avatar of Wan Ting Zeng.
Frontend developer @Gate.io
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Wan Ting Zeng A Frontend developer with 5-year experience. Born in 1996/8 National Taipei University - Public finance Department Mail: [email protected] LeetCode: https://leetcode.com/tweety666/ Posts on Gist: https://gist.github.com/tweety-666 Having the ability to develop independently Experiences ● Develop using TypeScript for better maintenance and easier debugging. ● Experience using style hooks and styled-components or other CSS preprocessors with React.js or Vue.js. ● Integration of APIs using packaged Axios or GraphQL
前端工程
JavaScript
TypeScript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
國立台北大學
財政系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi