CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
工程師
Avatar of 呂岱宸.
Ngoại tuyến
Avatar of 呂岱宸.
Ngoại tuyến
Technical Support Associate Manager @D-Link_友訊科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
換機架設、測試及支援MIS故障排除等。 4. 支援美國客戶FAE工作。 學歷中正大學 電子工程 技能 User Experience AI技術應用 Python程式設計、 Machine/Deep Learning: OpenCV、Tensorflow、Keras、CNN、DNN、RNN/LSTM GAN、VAE、AAE、NLP/Jieba GitHub: Detect_drowsiness: https://github.com/mikle1211/detect_drowsiness_demo FaceMaskDetect_YOLO5: https://github.com/mikle1211/FaceMaskDetect_YOLO5 Li...
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中正大學
電子工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

 • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
 • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
 • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
 • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Trong vòng hai tháng
Technical Support Associate Manager @ D-Link_友訊科技股份有限公司
D-Link_友訊科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
Professional Background
Tình trạng hiện tại
Đã có việc làm
Tiến trình tìm việc
Professions
Giám đốc kỹ thuật
Fields of Employment
Mạng máy tính
Kinh nghiệm làm việc
Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc (10-15 năm liên quan)
Management
I've had experience in managing 1-5 nhân viên
Kỹ năng
Word
PowerPoint
Excel
Google Drive
Outlook
Ngôn ngữ
Job search preferences
Vị trí
工程師
Loại hình công việc
Full-time
Địa điểm
Taipei, 台灣, Taoyuán, 台灣, New Taipei City, 台灣, Hsinchu City, 台灣
Làm việc từ xa
Quan tâm đến làm việc từ xa
Freelance
Không.
Học vấn
Trường học
中正大學
Chuyên ngành
電子工程
In

呂岱宸

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

工作經歷

Technical Support Associate Manager  •  D-Link_友訊科技股份有限公司

二月 2019 - Present

  802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless and ADSL/VDSL, PON Broadband Router technical support and troubleshooting for customers. (Such as CHT,TalkTalk, ZTE, KT and ect)
  L2/L3 Potocol WAN ADSL/VDSL/PON PPPOE/DHCP/Bridge、LAN/WLAN NAT, IGMP, NTP, DHCP, 802.1x, QoS, TR-069, SNMP,DOS, L2TP/PPTP/GRE IPSec, WiFi Mesh, Band-Steering, IPv6,WiFi throughput, RVR and ect. Functional Verification.
  Support sales to promote Wireless and Broadband Router. (Such as NTT DOCOMO, AT&T, T-Mobile and ect)
  Internal training to team members about Wireless and Broadband technology.

產品驗證經理  •  艾科揚科技公司

十月 2016 - 一月 2019

負責規劃及帶領人員從事工業網路相關方面的測試工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能,Hardware的DIAG各項Performance的測試,產出 Software 及 Hardware Test Report。

1. 負責規劃及帶領人員測試 工業網路設備的 Hardware Performance運作功能,如RFC 2544 、2889、WiFi、POE 等功能, 並產出 Hardware Performance Test Report。

2. 負責規劃及帶領人員測試 L2/L3 Switch/Router 各項工業網路 Protocol 的運作功能,如RSTP、MSTP、ERPS、Modbus、DNS、DHCP、QOS、ACL、SNMP、IPv4/IPv6 Protocol、TCP/UDP、WiFi、POE等功能, 並產出 Software Performance Test Report。

3. 負責規劃及帶領人員架設及測試工業網路設備的系統整合 long term script: "Python", "C","Shell","Andriod APP" automation stress test。

4. 負責規劃及管理 Bug Tracking System 的平台。

5. 負責規劃人員支援FAE 解決客戶的技術問題。

網路技術支援工程師  •  英業達股份有限公司

四月 2015 - 九月 2016

網路相關方面的技術支援工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能等等。

1. 負責網路技術支援及解決 L2/L3 Switch/Router 各項網路Protocol 的問題。

2. 負責協助Sales解決客戶網路技術問題。

3. 負責協助客戶訓練及講解網路技術問題。

4. 支援台灣、日本及大陸客戶的技術支援工作,如 ASUS、Fujitsu、百度、金山、國家電網、阿里巴巴等等。

網路架設測試工程師  •  廣達電腦

三月 2007 - 三月 2015

網路相關方面的測試工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能,Hardware的DIAG各項Performance的測試,撰寫Hardware Test Report,亦負責協助部門內部的網路規劃,網路NAS架設等等。

1. 負責測試 L2/L3 Switch/Router 各項網路Protocol 的運作功能,如STP、TRILL、DNS、DOS、RIP,OSPF、BGP、SNMP、IPv4/IPv6 Protocol、TCP/UDP、DataCenter_DCB/DCBX, 並架設系統測試的網路相關環境及伺服器相容性測試環境, 並使用 "Python", "C","Shell","Andriod APP" 程式,實施long term script automation stress test。

2. 網際網路/機房 相關系統管理,規劃,維運及線路故障排除。

3. 電腦網路架設、管理、換機架設、測試及支援MIS故障排除等。

4. 支援美國客戶FAE工作。

學歷

1992 - 1996

中正大學

電子工程

技能

User Experience


Product


 • Competitor analysis
 • Business research

Language


 • Chinese
 • English
Resume
Hồ sơ của tôi

呂岱宸

Job Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

工作經歷

Technical Support Associate Manager  •  D-Link_友訊科技股份有限公司

二月 2019 - Present

  802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless and ADSL/VDSL, PON Broadband Router technical support and troubleshooting for customers. (Such as CHT,TalkTalk, ZTE, KT and ect)
  L2/L3 Potocol WAN ADSL/VDSL/PON PPPOE/DHCP/Bridge、LAN/WLAN NAT, IGMP, NTP, DHCP, 802.1x, QoS, TR-069, SNMP,DOS, L2TP/PPTP/GRE IPSec, WiFi Mesh, Band-Steering, IPv6,WiFi throughput, RVR and ect. Functional Verification.
  Support sales to promote Wireless and Broadband Router. (Such as NTT DOCOMO, AT&T, T-Mobile and ect)
  Internal training to team members about Wireless and Broadband technology.

產品驗證經理  •  艾科揚科技公司

十月 2016 - 一月 2019

負責規劃及帶領人員從事工業網路相關方面的測試工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能,Hardware的DIAG各項Performance的測試,產出 Software 及 Hardware Test Report。

1. 負責規劃及帶領人員測試 工業網路設備的 Hardware Performance運作功能,如RFC 2544 、2889、WiFi、POE 等功能, 並產出 Hardware Performance Test Report。

2. 負責規劃及帶領人員測試 L2/L3 Switch/Router 各項工業網路 Protocol 的運作功能,如RSTP、MSTP、ERPS、Modbus、DNS、DHCP、QOS、ACL、SNMP、IPv4/IPv6 Protocol、TCP/UDP、WiFi、POE等功能, 並產出 Software Performance Test Report。

3. 負責規劃及帶領人員架設及測試工業網路設備的系統整合 long term script: "Python", "C","Shell","Andriod APP" automation stress test。

4. 負責規劃及管理 Bug Tracking System 的平台。

5. 負責規劃人員支援FAE 解決客戶的技術問題。

網路技術支援工程師  •  英業達股份有限公司

四月 2015 - 九月 2016

網路相關方面的技術支援工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能等等。

1. 負責網路技術支援及解決 L2/L3 Switch/Router 各項網路Protocol 的問題。

2. 負責協助Sales解決客戶網路技術問題。

3. 負責協助客戶訓練及講解網路技術問題。

4. 支援台灣、日本及大陸客戶的技術支援工作,如 ASUS、Fujitsu、百度、金山、國家電網、阿里巴巴等等。

網路架設測試工程師  •  廣達電腦

三月 2007 - 三月 2015

網路相關方面的測試工作,從網路AP層到實體層,網路L2及L3的各項功能,Hardware的DIAG各項Performance的測試,撰寫Hardware Test Report,亦負責協助部門內部的網路規劃,網路NAS架設等等。

1. 負責測試 L2/L3 Switch/Router 各項網路Protocol 的運作功能,如STP、TRILL、DNS、DOS、RIP,OSPF、BGP、SNMP、IPv4/IPv6 Protocol、TCP/UDP、DataCenter_DCB/DCBX, 並架設系統測試的網路相關環境及伺服器相容性測試環境, 並使用 "Python", "C","Shell","Andriod APP" 程式,實施long term script automation stress test。

2. 網際網路/機房 相關系統管理,規劃,維運及線路故障排除。

3. 電腦網路架設、管理、換機架設、測試及支援MIS故障排除等。

4. 支援美國客戶FAE工作。

學歷

1992 - 1996

中正大學

電子工程

技能

User Experience


Product


 • Competitor analysis
 • Business research

Language


 • Chinese
 • English