CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Yi Jung Lai.
Avatar of Yi Jung Lai.
UI Designer @華碩電腦設計中心-使用者介面設計部-介面設計師
2019 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
計 | 增強輔助介面操作與示意,及一致性風格的介面插畫 專案更新維護 | 追蹤用戶端互動情形,提出介面使用性評估優化 App UI design (iOS, Android) RWD web design of tool type Software interface design on Pad Visual interactive design Interface illustration design Usability evaluation optimization 平面設計師 | MIIN DESIGN 最靡國際視覺整合有限公司 Oct~ Oct以打造台灣
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Sketch App
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
商業設計
Avatar of 王君婷.
Avatar of 王君婷.
UI Designer @台灣基達科技
2022 ~ Hiện tại
UIUX Designer
Trong vòng một tháng
的目標,也喜歡在設計中 debug,來設計出讓人感到簡單好用,並能落實的解決方案。 Education 國立屏東科技大學 木材科學與設計系Skills UI/UX Design Figma Illustrator Zeplin Notion Super Power 好合作、溝通、重視團隊 細心負責、自律 善於觀察、同理心 Work Experience AprPresent UI/UX Designer 台灣基達科技 • 設計以寵物
UI/UXDesign
Figma
Illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立屏東科技大學
木材科學與設計系
Avatar of 董翠峰.
Avatar of 董翠峰.
UI Designer & 前端設計 @精英電腦股份有限公司 (ECS)
2020 ~ 2022
多媒體設計師、UI/UX 設計師、網頁前端設計師
Trong vòng một tháng
用jQuery做出網頁互動效果 Vue 使用Vue-Cli開發專案 使用Vue-Router套件管理專案路由 使用Components管理員件 加入Vue第三方套件 (Vuetify、vue-loading-overlay) Design 使用Figma、Sketch設計UI介面 使用AI、PS進行平面設計 使用Zeplin跟工程師進行協同合作 工作經歷ECS 精英電腦 UI Designer & 前端設計 Pretso 品
Vue.js
JavaScript
Bootstrap5
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊傳播學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
UX/UI Designer @Yi Teng Technology Ltd
2019 ~ 2022
Senior UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Figma
AxureRP
Zeplin
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Simon Fraser University
Interaction Design
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Designer/UI Designer @台灣競舞娛樂有限公司(GarenaTW)
2019 ~ 2022
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
Photoshop
visual studio code
Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
樹德科技大學
視覺傳達
Avatar of HoChien CHang.
Avatar of HoChien CHang.
Past
Research assistance @NTUST (國立臺灣科技大學)
2020 ~ 2022
Industrial Designer, Product Designer, UX/UI Designer
Trong vòng một tháng
design projects for BestBuy and Dell, collaborating with design teams and contributing to the manufacturing process. Acquired valuable skills in using Grasshopper for design and automation, as well as teaching others how to use the software to enhance their work in design and manufacturing. Design Projects Project: Interior Design Freelance Position: Interior designer Junepresent Skills: Figma / Interior Design / UX design / UX Research Worked as an interior designer, completing a range of design projects, developing advanced skills in the field. Collaborated with clients to understand their needs and preferences, and utilized design software and techniques
Figma
Python
Rhinoceros
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
NTUST (國立臺灣科技大學)
Design
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Design Director @方客特股份有限公司
2021 ~ 2022
Product Designer (UI/UX)
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
Figma
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
實踐大學(Shih Chien University)
Department of Communications Design(3D animation)
Avatar of 馬郁婷.
Avatar of 馬郁婷.
UIUX設計師 @鎰威科技有限公司
2021 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
與公會職員關係良好,加快跑程序的速度,減少時間成本 整理室內裝修執照文件,跑行政流程,並與承辦人員溝通 專業技能 UI Design 使用者 介面設計 Wireframe 繪製 Mockup 繪製 色彩配置 畫面布局 UX Design 使用者體驗、流程圖繪製 資訊架構 情境流程 需求訪談 Tool 繪圖
illustrator
photoshop
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系
Avatar of Hodo.
Avatar of Hodo.
Ambassador / Marketing Analysis Consultant @Jiedata
2022 ~ Hiện tại
Electrical Engineer
Trong vòng một tháng
Tsai Ming Hua PM/UI dev / blockchain Blockchain Data Analytics I have been a full-time music producer and DJ since college. I have been working at TRA sinceResearch on blockchain and international finance sinceStarting the NFT craze in 2022, taking various positions on different projects on NINDO NFT co-founder, MEPUNK NFT marketing, NapoleonPass pm , Jiedata -Blockchain Data Analytics / Marketing Analytics. In 2022, we will complete the design and planning of the UI interface of the game company, well-known IP, and communication software. I am good at team communication and can communicate
Able To Communicate
Team Communication
Research
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
PIA academy
English
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
Avatar of 江浩正 Ryan Chiang.
Past
數位行銷 @敦煌書局股份有限公司
2020 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
牌,有你房間中會用到的家具和設備,讓你每次打開房門都會忍不住 wow~ 出聲來。 專案腳色:UX / UI Design 線上教科書訂購平台 | UXUI Design 專案簡介:產品是提供大專院校教科書、原文書的線上平台,主打讓大學生可以輕鬆購買課本。 專案腳色: UX / UI 設計 青葉
Figma
Sketch
Adobe Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學
食品暨應用生物科技

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi