CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳慧琳.
Avatar of 陳慧琳.
Past
會計 @綠原品健康餐館
2019 ~ 2022
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
更加深技術精度與持續自我成長 。 曾受邀 Alpha Camp 人物專訪 。 台灣,新北市 [email protected] LoisChen68 Medium LoisChen HTML & CSS & JavaScript HTML5/CSS3/J avaScript(ES6)。 Boostrap - 使用於餐廳論壇專案。 JavaScript(ES6) - 熟悉使用,吃飯工具。 Sass/SCSS - 熟悉使用管理 CSS 代碼。 React.js React v18 - 熟悉使用並開發個人與協作專
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Backend
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
具有使用 Jest 之開發經驗。 React 前端框架,熟悉 React Hooks 之應用 熟悉 Sass/SCSS 預處理器加速開發 熟悉 串接後端 API ,遵循 RESTful api 規範 熟悉 Boostrap 具有 RWD 開發經驗 後端技能 (Back-end) 具有 Node.js 基礎知識 具有 MongoDB 操作經驗 其他技能 熟悉 Git 指令版本控制 具有 GitHub 管理專案
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI設計師 @華苓科技
2020 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
Google AdWords
HTML
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立勤益科技大學
冷凍空調與能源系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
研究助理 @國立中山大學
2021 ~ 2022
軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
html + css + javascript
figma UI
NodeJS/Express
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
CSU正修科技大學
資訊工程系
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
業務員 @公勝保險經紀人
2017 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
用 Passport.js 實現會員登入功能。 保存資料於 MongoDB 。 程式碼部署在 AWS 上。(網頁版連結可以直接點下面附件) 採全端開發,畫面由 handlebars + boostrap 組成。 測試帳號分為一般會員和管理者帳號 一般會員帳號: test1 密碼: test1 功能為查看其他玩家戰績和預約未來牌局 管理者
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
Eason Liu 2010 年在蘋果經銷商工作時開始自學 iOS app 開發,後來需要資料庫管理使用者的每日貼圖記錄,因此又再自學 Node.js + MongoDB。後來喜愛上前端畫面開發,選擇使用 React.js 框架 + Node.js + MySQL,並熟練使用 CSS 製作各種 RWD 響應式網頁,目前希望找前端
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of 郭哲睿.
Avatar of 郭哲睿.
Past
UI/UX designer @創業家兄弟股份有限公司
2020 ~ 2022
UI / UX designer
Trong vòng một tháng
郭哲睿 Kuo Che-Jui 國立臺北教育大學 數位科技設計學系 2014//6 個性開朗隨和、善於人際溝通,喜歡解決問題,並帶有使命感與生活熱誠的人。喜歡嘗試新的事物、學習獲取新知並樂於接受挑戰,就算失敗也不會因此放棄或氣餒,認為失敗是成就未
Photoshop
Word
HTML + CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
數位科技設計學系
Avatar of Hang Do.
Avatar of Hang Do.
Software Engineer/Product Developer @Titansoft Pte. Ltd. Taiwan Branch
2019 ~ Hiện tại
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
Hang Do 杜氏姮 (1996年生) Interested in writing codes , highly focused and attentive to detail, I thrive on building quality systems that surpass end users' expectations . As an international candidate , I feel confident about my high-speed study ability and languages. Not giving up easily , responsible and prudent . It's me! Languages: Chinese , English , Vietnamese [email protected] Taiwan Experience Titansoft Product Developer, NovNow - Develop new features and maintain the product (the website/platform with thousands of users) as the requirements of the customers. - Backend with C# , .Net
C#
ASP.NET MVC
ASP.NET Web API
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Chung Hua University
Software Engineer, International Business
Avatar of Fauzan azrial kusnandar.
Avatar of Fauzan azrial kusnandar.
Internship @Procode CG
2021 ~ 2021
Front end developer
Trong vòng một tháng
— Fauzan azrial kusnandar I am a bachelor's degree at Telkom University, majoring in Computer Engineering, who is curious about software development, computer hardware, and technology. Bekasi, Bekasi City, West Java, Indonesia Projects Yuk Parkir A privileged reserved parking system for a faster and easier parking experience. Allert.ID earthquake prediction system with heads up notification and data analysis. EducationTelkom University Computer Engineering Skills HTML + CSS JavaScript React JS ReactNative Boostrap Languages English — Intermediate Indonesian — Native or Bilingual
HTML + CSS
JavaScript
React JS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Telkom University
Computer Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @坤侑科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
Web Design
Web Development
git版本控制系統
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資策會
UI/UX 網頁設計

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi