CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
行銷企劃
Avatar of the user.
Avatar of the user.
行銷經理 @超級物種股份有限公司
行銷企劃
Hơn một năm
word
photoshop
excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
企業管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
電商行銷專員 @MamiBuy紳太國際資訊股份有限公司
2019 ~ 2019
行銷企劃
Hơn một năm
Word
PowerPoint
Excel
Full-time
國立臺北教育大學
教育經營與管理學系
Avatar of 黃婷鈺.
Avatar of 黃婷鈺.
行銷專員 @優橋貿易股份有限公司
2017 ~ 2020
行銷企劃
Trong vòng một tháng
黃婷鈺 小時候總被說古靈精怪,喜歡天馬行空的想像,喜歡不受制約不被框架綁住的思考。 喜歡戶外,所以喜歡爬山玩水,但也喜歡窩在沙發上看自己最喜歡的日劇美劇及日本綜藝節目, 動靜皆宜,總之很享受做自己喜歡做的事情。 [email protected] Taipei
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
私立東吳大學
日文系
Avatar of 李庭芸.
Avatar of 李庭芸.
Past
Game Master @拉普拉斯LARPlus推理聚場
2021 ~ Hiện tại
行銷企劃
Hơn một năm
李庭芸 //Rita Freelancer Taipei, Taiwan 工作數年後下定決心轉專業回歸校園,決定轉職時就明白未來幾年會很不容易,但也是令我最為期待、可以令我收穫最多的時刻。從疫情開始行銷產業面臨最直接的衝擊和緊縮,伴隨著待業的焦慮但我依舊關注著產業的
Project Management
Marketing Strategy
Marketing Communications
Thất nghiệp
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Kingston University
MSc Marketing Communication & Advertising

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Resume
Hồ sơ của tôi