CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Product Manager (Head of Sygna Product Team) @CoolBitX
2021 ~ Present
Senior Project Manager
Within one month
Project Management
scrum master
Hardware Development
Employed
Open to opportunities
Full-time / Interested in working remotely
6-10 years
National Taiwan Normal University
Education in Health Promotion and Health Education (Public Health)
Avatar of Žana.
Within one month
Posedujem visoke profesionalne kompetencije (K1, K2, K3, K4) koje sam sticala kroz dugogodišnje stručno usavršavanje. Svojim ličnim angažovanjem i saradnjom od lokalnog do međunarodnog nivoa želim da utičem na unapređivanje kvaliteta obrazovno - vaspitnog sistema u našoj zemlji. Snežana Đorđević profesor razredne nastave Beograd, Srbija [email protected] Obrazovanje Učiteljski fakultet , Jagodina,profesor razredne nastave Pedagoška akademija, Svetozarevo,nastavnik razredne nastave Radno iskustvo OŠ ''Đorđe Krstić'' , Beograd,trenutno profesor razredne nastave OŠ ''Milutin i Draginja Todorović'', Kragujevac,profesor razredne nastave OŠ ''19. oktobar'', Kragujevac,nastavnik razredne nastave OŠ ''21. oktobar'', Kragujevac,nastavnik razredne nastave OŠ
Avatar of Vasileios Spiliopoulos.
Supply Chain Manager / Project Manager
Within six months
Vasileios Spiliopoulos E2E Supply Chain Leader with 14+ years diverse experience in multiple industries. Self starter, purpose driven, business acumen-oriented Supply Chain enthusiast, bringing strategic value by delivering sustainable improvements/results. Pursuing increasing responsibility roles aiming to inspire change and shape a business-acumen oriented Supply Chain fueling business growth. vasp[email protected] • • Neuchâtel, Switzerland  Key Competencies E2E Supply Chain Management & Optimization | S&OP , IBP Governance | Project & Change Management | Business & Financial acumen | Cross-Functional Process Improvement | Inspirational Leadership | Adaptability Professional Experience 01/Present : Global Integrated Business Planning Manager - Johnson
Excel
Word
ERP Implementation Project Management
Full-time / Not interested in working remotely
10-15 years
Cranfield University
Supply Chain Management
Avatar of Tatjana Jović.
Within one year
Novom Sadugodine Master akademske studije drugog stepena na studijskom programu PROFESOR STRUČNIH PREDMETA obima 60 bodova ESPB.Završene sa prosečnom ocenom 9,40 i stečena diploma o visokom obrazovanju i akademskom nazivu MASTER PROFESOR STRUČNIH PREDMETA - Tehnološko inžijerstvo Tehnološki fakultet u Novom Sadugodine Studije za sticanje visokog obrazovanja i vaspitanja VII1 stepena stručne spreme, završene sa prosečnom ocenom 8,46 .Diplomiralnjem sam stekla zvanje Diplomiranog inženjera tehnologije,; smer ugljenohidratne i stočne hrane. Radno iskustvo Tehnička škola Pavle Savić u Novom Sadu odgod do danas profesor stručnih predmetagodine položila sam STRUČNI ISPIT za profesora) Veštine koje sprovodim u
Tehnološki fakultet Novi Sad
Avatar of Mina Uzunovic.
Within one year
Čitanje - A1 Pisanje - A1 Slušanje - A1 Pričanje - A1 Informatička pismenost Svakodnevno korišćenje računara i interneta Microsoft Office paket (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint) Zvanja Koordinator stručnog veća stranih jezika, OŠ "Ivan Goran Kovačić" , Subotica, 2021/2022 Osnivač Udruženja Muzika i Ples za zdrav život, Subotica, odModerator vaspitno-obrazovnog rada u školi Big English , Subotica,Stručno Usavršavanje Program obuke stručnog usavršavanja napredovanja učenika - rezultat timskog rada, M inistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,Program obuke za dežurne nastavnike na završnom ispitu u osnovnom obrazovanju, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,Program obuke za zaposlene u obrazovanju/
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Process Engineer @Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
2020 ~ 2021
Software engineer
Within two months
Computational Chemistry
LAMMPS
VASP
Unemployed
Full-time / Interested in working remotely
Less than 1 year
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
化學系
Avatar of Dusica Milosevic.
Within one year
godina. Rad na računaru MS Office ZOOM Microsoft Teams Divergentno mišljenje Kreativna sam u kreiranju nastavnih sredstava za rad sa deco po IOP-u 1 i IOP-u 2. Stručna usavršavanja Upravljanje timovima , OKC Borgodina; Program obuke za supervizore i predsednike školskih komisija na završnom ispitu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Inkluzija od teorije do prase 2, Centar za obazovanje i profesionalni razvojgodina Čuvajući prirodu čuvamo see - Ekološko vaspitanje dece, Savez učitelja Republike Srbije, BeogradHobi Putovanja (Volim da upoznajem nove krajeve kako u inostranstvu, tako i po Srbiji.) Kuvanje (Rado isprobavam nove recepte i ukuse.)
Employed
Part-time / Interested in working remotely
More than 15 years
Avatar of Mirjana Mihailović.
Avatar of Mirjana Mihailović.
Priređjivač knjiga na Brajevo pismo @Freelance
2015 ~ Present
Within one year
i profesionalna filosofija Bogatstvo u različitosti Obrazovanje nije samo proces usvajanja znanja već značajno utiče na razvoj ličnosti i socijalnu interakciju svakog pojedinca sa zajednicom. Kako je rano detinjstvo ključno razdoblje u sticanju budućih znanja i veština ono je jednako značajno za shvatanje i prihvatanje pojma različitosti. Roditelji, vaspitači i nastavnici mogu sopstvenim ponašanjem da utiču na stvaranje atmosfere za ravnopravan tretman svih osetljivih grupa. To je svakako jedan od preduslova za otklanjanje različitih vidova diskriminacije u obrazovanju koje se može posmatrati sa tri aspekta: uključivanje svih pojedinaca u obrazovni proces, stvaranje ravnopravnih tehničkih, obrazovnih i kadrovskih
Fakultet muzičke umetnosti Beograd
Etnomuzikologija
Avatar of the user.
Full-time / Interested in working remotely
4-6 years
Avatar of Tatjana Antunović.
Within one year
Tatjana Antunović diplomirani ekonomista Rad sa decom je velika odgovornost, ali i neizmerno zadovoljstvo. Subotica, RS [email protected] Obrazovanje Ekonomski fakultet, Suboticadiplomirani ekonomista Radno iskustvo Dom učenika srednjih škola, Subotica,trenutno vaspitač Veštine Posvećenost Posvećena sam poslu i rešavanju problema učenika. Tolerancija U raznolikom, multikulturalnom društvu u kojem živimo, oslobođena sam svih predrasuda i favorizovanja pojedinaca. Takmičenja K ulturna Domijada u Somboru,godina. Feješ Neli je svojim nastupom u kategoriji plesa osvojila II mesto. Sportska Domijada u Apatinu,godina. Košarkaška ekipa zauzela je III mesto. Hobi Košarka Magična igra pod

The Most Lightweight and Effective Recruiting Plan

Search resumes and take the initiative to contact job applicants for higher recruiting efficiency. The Choice of Hundreds of Companies.

  • Browse all search results
  • Unlimited access to start new conversations
  • Resumes accessible for only paid companies
  • View users’ email address & phone numbers
Only public resumes are available with the free plan.
Upgrade to an advanced plan to view all search results including tens of thousands of resumes exclusive on CakeResume.
Resume
Profile