CakeResume Talent Search

Avatar of Rex Yan.
Avatar of Rex Yan.
行銷總監 Marketing Director @B.Y.O. Design
2020 ~ Hiện tại
電子商務主管
Trong vòng một tháng
檔期均達到每日5萬業績。 學歷 2006年年 世新大學 Shih Hin University 口語傳播學系 Speech and Communication Department 技能專長 證照 Google Analytics Certification Google Ads Search Certification 應用軟體 EXCEL Axure RP 語言 中文:母語 英文:TOEIC 680 專案 B.Y.O. 會呼吸的內褲官網建立維護:從WordPress系統轉移至Shopify系統 行銷用外掛運用
Google Analytics
Google Ads
Google AdWords
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
世新大學 Shih Hin University
口語傳播學系 Speech and Communication Department
Avatar of the user.
Avatar of the user.
專案主任 @凱曜網路有限公司
2021 ~ Hiện tại
行銷企劃
Trong vòng một tháng
powerpoint
photoshop
illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
長榮大學
國際企業管理學
Avatar of Tingting Yao.
Avatar of Tingting Yao.
Past
主播 資深記者 / 社群經理 @City News城市新聞
2013 ~ 2022
Trong vòng một tháng
爺》藝術推廣業務 • 【臺灣阿龍親子劇場】《奧陀曼山傳奇》主持人 • 【文山劇場 看戲趣】《冠軍麵包》舞台執行 技能 Google Analytics、Google Trend、Firebase EDIUS Pro PowerPoint、Outlook、Excel、Word、Google Drive Facebook、Instagram、line、Apps、 YouTube、 Podcast、 Firstory Studio 、Clubhouse 語言 Chinese — 母語或雙語 English — 中階 Japanese — 初階 臺灣閩南語 — 台語中階 客家語 — 客語初階 學歷中國文化大
Google Analytics
PowerPoint
Firebase
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
廣告學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
程式設計師 @科特軟體
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of Keving Yang.
Avatar of Keving Yang.
Past
Facebook Advertising Professional @台北數位廣告股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
社群行銷,電商專員,數位行銷
Trong vòng một tháng
traffic targets and switching to catalog sales conversion targets, it has decreased its cost of purchase by 73%. Women's Apparel An e-commerce women's apparel brand, targeting to increase website traffic, and purchase oriented. By adjusting its campaign structure and brand event planning, it has increased its sales and increased its budget by 95% in Q4. The ROAS has also been increased to 4-6 on average. Skills and Certifications Marketing Media Buying Professional Google Ads Display, Video, Search GA Tableau Excel Graphic Design Illustrator Photoshop Language English TOEIC 815 Korea TOPIK II 5
powerpoint
photoshop
illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
世新大學
餐飲管理
Avatar of 欣蓉 鍾.
Avatar of 欣蓉 鍾.
Past
Admin Specialist @Intake Education
2021 ~ 2022
業務助理
Trong vòng một tháng
class orientation, syllabus, rules, and activities. JulJun 2021 Salesman P/T • Taroko Sports 大魯閣棒壘球打擊場 Maintained customer relationships and dealt with customers' complaints. Responsible for receiving customers and manufacturers. Sold various products. JulJun 2021 Education Yuan Ze University 元智大學 English Bachelor of Strategic Communication in Humanities and Social Sciences SepJun 2022 Dayuan International Senior High School大園國際高級中等學校 General Subject (Spanish Group) SepJun 2018 Skills Software PowerPoint Word Excel Languages Mandarin Chinese (mother language) English (TOEIC 855)
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
元智大學 Yuan Ze University
人文社會學院應英語學士班English Bachelor of Strategic Communication in Humanities and Social Sciences
Avatar of 許琇晴.
Avatar of 許琇晴.
科技部計畫研究助理 @國立政治大學
2022 ~ Hiện tại
希望找份能夠學習、挑戰自我的工作。
Trong vòng một tháng
動學習融入群體、團隊合作;同時擔任自己設計的教案之關主,課程間有耐心地帶領小朋友們,並聆聽每個人的想法。技能 Programming Java Python Flutter Html/CSS R Database SQL MySQL SQL server Microsoft Office Word Power Point Excel 其他 Figma Github Lindo Adobe Premiere Pro 語言 中文 - 母語 英文 - 進階 日文 - 初階 韓文 - 初階 西班牙文 - 略懂
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立政治大學
資訊管理學系
Avatar of 梁瑀晏.
Avatar of 梁瑀晏.
Past
製作部助理 @Studio5_ 五號影像股份有限公司
2022 ~ 2022
企劃/編輯/文字工作者/書店
Trong vòng một tháng
咬字、好聽聲音在工作上也能有很大的幫助吧。 課程中我也獲得了許多的自信,希望自己可以持續保持下去。 軟體技能 Word PowerPoint Excel SAI Teams Outlook 威力導演 語言程度 Japanese — 可商業溝通 English — 中階 相關證照&參賽經歷 JLPT日語能力檢定N1 【佳作】第十三屆桃園青年文學獎
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
長榮大學
應用日語學系
Avatar of 陳品岑.
Avatar of 陳品岑.
Past
資源班代理教師 @臺北市立明德國小
2022 ~ 2022
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
中, 獲得實習檔案優良獎 。 老師特別提及 只有我在每個課程教案的第一頁 寫上 摘要 ,讓閱讀者 一目瞭然 教案 重點 。 技能 Word PowerPoint Excel powerpoint Google Analytics WordPress Adobe Premiere 證照 Google Analytics(分析)個人認證 韓檢初級:2級 104模擬多益英檢785分(10/31正式考多益) TSAA實務神秘客 合格證書
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台北市立大學
特殊教育
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務助理 @台灣太陽誘電股份有限公司
2021 ~ 2022
Data Engineer
Trong vòng một tháng
Python
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi