CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Chun-Ming Chu.
Avatar of Chun-Ming Chu.
Past
PHP Developer @Star Fox Information Technology
2021 ~ 2023
JAVA, PHP
Trong vòng một tháng
Roderick Chu [email protected]  Taipei 技能與經驗 Frontend development: HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, jQuery, ActionScript. Backend development: Java, Hibernate, Spring, Struts2, PHP, Laravel, ThinkPHP. Database: MySQL, SQL Server, H2, PostgreSQL. OS: Debian, Ubuntu, CentOS, Windows Server. 工作經歷 Star Fox Information Technology, PHP Developer, Dec 2021 ~ Jan 2023 遊戲開發:使用ThinkPHP架構後台、提供API給商戶或遊戲。 上架產品:為新產品所產生的日誌,撰寫
Java
PHP
Laravel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國防醫學院
解剖所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of 陳玟儒.
Avatar of 陳玟儒.
兒童營隊教師 @國立臺北教育大學推廣教育中心
2023 ~ 2023
Trong vòng một tháng
行政事項 學歷 國立臺北教育大學 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班國立臺北護理健康大學 資訊管理學系技能 Frontend Development JavaScript Bootstrap jQuery React React Native Backend Development PHP Python C++ MySQL Firebase 專案與作品集 Together Grow 樂活互動應用服務 Together Grow樂活互動應用服務「陪伴獨居者走出
Bootstrap
jQuery
JavaScript
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺北教育大學
數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Developer @Techcronus, Inc
2021 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
ECommerce
Shopify
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Kaplan Higher Education Institute
Computer Science
Avatar of 羅婷 Jamie.
Avatar of 羅婷 Jamie.
Past
咖啡師 @homey's cafe
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Jamie Lo Frontend Developer Contact : [email protected] Taipei City, Taiwan Hi, I'm Jamie. I'm familiar with connecting Restful API, building UI with React library and Bootstrap , using CSS preprocessor with SASS / SCSS and version controlling with Git / GitHub . Experience in collaborating with back-end developers I started learning web development from the end of 2021 and learning TypeScript and React-Redux / Redux-Toolkit currently. I am also cultivating the habit of writing technical blogs. Strength : Communication, Team work GitHub Medium Side Project Good Good Eat POS System ( co
HTML/CSS
JavaScript
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
前端網頁開發
Avatar of Nur Rahman.
Avatar of Nur Rahman.
Videografer @Freelancer
2020 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Nur Rahman FrontEnd Developer Hi, Saya Rahman, saya merupakan freshgraduate dari Universitas Amikom Yogyakarta jurusan Teknik Informatika, saya memiliki ketertarikan pada product technology khususnya dalam Frontend Development, menyukai hal mengenai user interface desain serta terbiasa bekerja secara team dan senantiasa disiplin kerja. Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia Photography and videography Design Graphics Augmented Reality App Development Figma Adobe XD html + css + javascript Bootstrap Framework Laravel Framework Bahasa Indonesian English Pengalaman Kerja NovemberFebruari 2023 Video Editor Codemi Video Editor pada akun sosial media codemi JanuariApril 2022 Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Kontribusi
Photography and videography
Design Graphics
Augmented Reality App Development
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Universitas AMIKOM Yogyakarta
Informatika
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Frontend Developer @Mygateway
2022 ~ 2022
Senior Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
React.js
HTML/CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
University of Ljubljana
Computer Systems, Systems Engineering, Principles of Programming, Mathematics
Avatar of Tsung-Han Yang.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Tsung-Han,Yang Frontend Developer Master of Computer Science and Information Engineering, National Yunlin University of Science And Technologyyears experience in frontend development since I was in school. Passionate about learning new software development skills in my free time. : https://www.linkedin.com/in/nick-yang-a5a054242/ : https://github.com/aniku777tw : [email protected], Taiwan Work Experience Cashier Tech • Frontend Engineer SepPresent React / Spring Boot Develop an online food ordering system named " 電小二 " for restaurants. Develop and maintain Web portals.
Python
Dart
Flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
資訊工程
Avatar of 陳家禾.
Avatar of 陳家禾.
Past
Social Media Content Moderator @TDCX
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
陳家禾 Frontend Developer 前端工程師 我是Kevin,藉由獨立學習開發Android App 進入工程師的世界,在iSpan 資展國際接受正式的前端工程技術 , 使用技術為 React / Next.js, TypeScript, JavaScript, CSS, HTML, Node.js, Express 等,目前正在找前端工程師的工作。 Email: [email protected] 個人首頁: https://kevinla.vercel.app 學歷
Visual Studio Code
JavaScript
Frontend Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司
前端工程師專業訓練
Avatar of 曾璟舜.
Avatar of 曾璟舜.
Past
前端工程師組學員 @火箭隊軟體培訓營 ( 六角學院 / 瘋帽客科技 )
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
曾璟舜 前端工程師 TOEIC 金色證書 日本語能力測驗 JLPT N1 應徵職位:React 前端工程師 求職地點:台北、台南、高雄 為了將心目中的構想全部實現而選擇踏入軟體業。 透過高雄火箭隊的軟體培訓營,學習網頁相關知識,並實踐專案規劃、合作、開發。 近期在專案
Frontend Development
Web Development
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東吳大學 Soochow University
日文

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi