CakeResume Talent Search

Avatar of Hunter Liao.
Avatar of Hunter Liao.
IOT System Integration Enginner @Inwellcom Technology Corp.
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Hunter Liao Taoyuan City, Taiwan [email protected] Experience JunePresent 0.5 Year IOT System Integration Engineer Inwellcom Technology Corp. ♦ Responsibility for the development of Intelligent Building ♦ Combined other systems to our system, like Elevator system, Access control system, Fire system... ♦ Collect and analyze signals of other system(Modbus、BacNet、OPC、RS232、MSSQL、MySQL、Microsoft Access)which can use MQTT to our Back-end service ♦ Import new technology (Electricity demand forecasting using Deep learning) JuneJuneYear IT-System Engineer ASE ChungLi 【Team - Intelligent Manufacturing】 2020/6-2020/12
Mqtt protocol
Modbus
MSSQL
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
YZU University (元智大學)
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi