CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Avatar of Chieh (Jay) Fan-Chiang 范姜傑.
Avatar of Chieh (Jay) Fan-Chiang 范姜傑.
Past
Freelance @j172.tw
2024 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Chieh (Jay) Fan-Chiang 范姜傑 ▶ 2 years of experience in program project management, managing 3 members, Agile(Scrum) ▶ 6years of system requirements analysis and schedule planning ▶ 10 years of .Net Framework development experience, C#, VB.Net , JQuery, HTML, CSS, and Javascript, with the database systems used being SQL Server, Oracle, and My SQL. ▶ 2 years of .Net core development experience, C#, Vue, Node.JS, angularJS, HTML5, CSS3, and Javascript, with the database systems used being SQL Server, Oracle, and My SQL. ▶ Experience in ERP system
C#
vue.js
JavaScript / ES6 / jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Shih Hsin University
Depatment of Information Mangement,Group of Information Technology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
產品 / 行銷顧問 @個人接案 freelancer
2023 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Google Analytics
Facebook Marketing
Project Management
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學 Yuan Ze University
國際企業學系
Avatar of Tzuo Jiun (Vek) Tsai.
Avatar of Tzuo Jiun (Vek) Tsai.
Founder & Director @VEKick Studio. 威踢工作室
2019 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
統商專案顧問及 台灣企業永續獎評審員 / 助教 ,並擁有自己的 網拍 和專利。 創立威踢後,我除了完成450個小時的Java/Python/SQL/AWS程式設計課程,且獨力撰寫專利申請書申請產品專利獲准外,同時也開始in-house在不同的領域以及產業進行累積與
Google Drive
Illustrator
Photoshop
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
開南大學
法律
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Product Manager @Pinkoi
2022 ~ 2023
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
word + powerpoint + excel + email
SQL
Figma
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
NCKU, National Cheng Kung University
心理學系碩士班
Avatar of 程韋智.
Avatar of 程韋智.
雲端架構師 @邁達特數位股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một năm
Cheng Wei Chih Currently employed as a Cloud Architect at MetaAge Corporation. Familiar with GCP architecture, Linux/CLI/Bash scripting, Terraform and Python. Experienced in GCE/GKE deployment and network architecture planning , and provides technical support for large-scale shopping mall and retailer clients. Conduct training through online/on-site sessions. [email protected] Taipei, Taiwan Google Cloud Platform Google Compute Engine Google Kubernetes Engine Cloud SQL/DMS IAM/Service Account/IAP Load Balancer/Backend/Health Check/SSL Certificate VPC/Routing/Firewall
Word
Excel
Linux OS
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
電機系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深專員 @上海商業儲蓄銀行
2021 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Hơn một năm
python
PowerBI
JAVA
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東北大學
專案管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
Hơn một năm
財務經理
上海商業儲蓄銀行
2021 ~ Hiện tại
台灣台北
Professional Background
Tình trạng hiện tại
Thất nghiệp
Tiến trình tìm việc
Professions
Giám đốc tài chính
Fields of Employment
Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
6-10 năm
Management
I've had experience in managing 1-5 nhân viên
Kỹ năng
python
PowerBI
JAVA
Spring Framework
MS Office
SQL/MySQL
Finance
Money Market
Board Games
Ngôn ngữ
English
Chuyên nghiệp
Job search preferences
Vị trí
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Loại hình công việc
Full-time
Địa điểm
Taipei, 台灣
Làm việc từ xa
Quan tâm đến làm việc từ xa
Freelance
Không.
Học vấn
Trường học
東北大學
Chuyên ngành
專案管理
In

蕭詠謙

目標 : 軟體開發人員 /  專案經理

  Taipei, Taiwan

畢業於淡江航太工程,於美國取得專案管理碩士,從事人壽投資與財務工作約10年,2017至2020外派中國作為電子零件通路公司的風控人員,因疫情與家庭考量回台。

在財務與金融的從業經驗裡,深感財會作業自動化與金融數位化之重要性,因此自學有Python基礎數據分析,並決定於2021/4-9月參與資策會JAVA訓練課程 ,目前已在上海商銀就職軟體工程師一年,從事理財系統開發與維護工作,工作內容為日常業務維護,高資產/專投客戶功能開發與系統轉置 

目標結合過去工作經驗,與資策會所學資訊工程技能,往專案管理、軟體開發方向發展。

Tech Stack

  Java      Spring    Python    Vue      Oracle SQL

工作經歷


資深專員

上海商業儲蓄銀行

十二月 2011 -至今
Taipei, Taiwan

  Java後端工程師

負責理財系統維護,財管部門需求開發修改,外包專案維護及批次

財務主管

威健實業股份有限公司(外派上海)

十月 2016 - 十月 2020
Taipei, Taiwan

  財務主管,管理人數2人

負責分公司出納,應收帳款分析製作報表,出貨信用額度徵信控管,每月應收金額金額約兩千萬人民幣。

財務部專員

富邦媒體科技股份有限公司

三月 2015 - 三月 2016
Taipei, Taiwan

  出納相關職務與資金調度等事宜

  工作內容包含日常收付款,月底結帳及短期資金調度

  對信用卡收款業務,行銷活動有粗淺了解

學歷

2013 - 2014

美國東北大學

專案管理碩士

2003 - 2007

淡江大學

航太工程學系

Resume
Hồ sơ của tôi

蕭詠謙

目標 : 軟體開發人員 /  專案經理

  Taipei, Taiwan

畢業於淡江航太工程,於美國取得專案管理碩士,從事人壽投資與財務工作約10年,2017至2020外派中國作為電子零件通路公司的風控人員,因疫情與家庭考量回台。

在財務與金融的從業經驗裡,深感財會作業自動化與金融數位化之重要性,因此自學有Python基礎數據分析,並決定於2021/4-9月參與資策會JAVA訓練課程 ,目前已在上海商銀就職軟體工程師一年,從事理財系統開發與維護工作,工作內容為日常業務維護,高資產/專投客戶功能開發與系統轉置 

目標結合過去工作經驗,與資策會所學資訊工程技能,往專案管理、軟體開發方向發展。

Tech Stack

  Java      Spring    Python    Vue      Oracle SQL

工作經歷


資深專員

上海商業儲蓄銀行

十二月 2011 -至今
Taipei, Taiwan

  Java後端工程師

負責理財系統維護,財管部門需求開發修改,外包專案維護及批次

財務主管

威健實業股份有限公司(外派上海)

十月 2016 - 十月 2020
Taipei, Taiwan

  財務主管,管理人數2人

負責分公司出納,應收帳款分析製作報表,出貨信用額度徵信控管,每月應收金額金額約兩千萬人民幣。

財務部專員

富邦媒體科技股份有限公司

三月 2015 - 三月 2016
Taipei, Taiwan

  出納相關職務與資金調度等事宜

  工作內容包含日常收付款,月底結帳及短期資金調度

  對信用卡收款業務,行銷活動有粗淺了解

學歷

2013 - 2014

美國東北大學

專案管理碩士

2003 - 2007

淡江大學

航太工程學系