CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei City, Taiwan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Section Leader @Hitachi High-Tech Taiwan Corporation
2022 ~ Hiện tại
Sales Manager
Trong vòng một tháng
Sales & Customer Service
Business Development
Sales Management
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Chung Hsing University
Life Sciences
Avatar of 陳定程.
Avatar of 陳定程.
Marketing Supervisor @歐悅國際股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
數位行銷主管
Trong vòng một tháng
跨部門聯繫合作 專案控管與追蹤 外部代理商管理 管理5-10人部門經驗 職涯&成就 歐悅國際股份有限公司 2022 年~ 工作成果: - 〈Leadership〉 • 帶領團隊完成專案規劃與執行、並協助團隊成員培養專業職能(管理人數為五人)。 • 整合並統籌各項專案、包括項目規劃、跨
Word
Excel
專案管理
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
科技管理系
Avatar of 李斁霆.
Avatar of 李斁霆.
Past
Vd、Senior uiux designer @新騎資訊有限公司
2021 ~ 2022
Senior UIUX Designer
Trong vòng một tháng
遊戲的美術優化工作,確保產品品質符合公司標準。 5.負責子公司的Logo設計,展現公司形象和品牌風格。 二月九月 2016 美術leader / uiux designer SkyFun天趣 在IGG手遊代工案開發中,擔任UI/UX設計師,使用Unity進行UI整合,並與客戶端的PM和美術窗口緊密合作,解
Illustrator
2D Design
Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
復興商工高級職業學校
廣告設計
Avatar of Timothy Daves Hosea.
Avatar of Timothy Daves Hosea.
Business Development Associate Intern @Taiwan Startup Stadium
2022 ~ 2022
full time job
Trong vòng một tháng
of Indonesian regulation was my main duties. Additionally, we joined "First Taiwan-Indonesia Surveying Summit" held in TaiwanNational Taiwan University, Business of Administration, Master Degree, SeptemberNow. • I plan to complete this degree this yearwith GPA 3.7/4.3. • During this period, I am the leader of Gospel to Campus (G2C), a Christian organization in NTU & the member of NTUISA (National Taiwan University Indonesia Student Association). National Taiwan University, Civil Engineering, Bachelor Degree. JuneJune• During that period, I became member of NTUISA (National Taiwan University Indonesia Student Association) & m...
Surveying Research
BIM
Revit
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
National Taiwan University
Avatar of 侯伯翰.
Avatar of 侯伯翰.
Past
Trainee @iSpan資展國際
2022 ~ 2023
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Bohan Hou / 侯伯翰 I'm an interdisciplinary learner, currently sharpening software developer skills. Passionate about building my innovative ideas into reality. Prefer evaluating new tech for the best implementation on each project to overly rely on any particular frameworks. Trainee in Ispan Full-stack Coding Bootcamp - Technology leader in our project team Taoyuan City, Taiwan [email protected] mobile:Skills Frontend HTML, CSS, JavaScript Styled Component, Tailwind CSS RWD React AJAX / axios Backend C# - ASP.NET Core, ASP.NET MVC Winform MS-SQL RESTful API Dev Tools VScode
React.js
SASS/SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學
食品科學碩士
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @台灣資信股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
經濟系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Frontend Developer @Bybit Taiwan 維塵有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中山大學
應用數學
Avatar of 許詠翔.
Avatar of 許詠翔.
Past
Backend Software Engineer @1TM Taiwan
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
許詠翔 Shawn Hsu https://github.com/ambersun1234 https://hackmd.io/@ambersun1234 https://ambersun1234.github.io https://www.linkedin.com/in/ambersun1234 [email protected] Taipei, Taiwan Experience~Backend Software Engineer - 1TM Implement leaderboard of 1CU(3000 user data with 250 ms respond time) Reduce CI/CD pipeline docker image size by 5176% Implement team wallet (integrate with Ethereum blockchain) Implement authorship token and enthuse token (integrate with Ethereum blockchain) Refactor 1TM website searching functionality
Git
Python
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
大同大學
資訊工程學系
Avatar of 蔡昱偉.
Avatar of 蔡昱偉.
Growth Engineer @Ematic Solutions Inc.
2022 ~ Hiện tại
Full-Stack web developer
Trong vòng một tháng
developer, Dozencreation Co. - Illustrator/Html+Css/Mysql • Worked on layout design and programming with HTML and CSS at an entry-level position, as side projects. JunDecDesigner/Assistant project manager/Lecturer , Architects & Associates Offices - APM/CAD/3D programming computation • Developed communication and leadership skills as a team player in APM, CAD, and 3D programming computation. • Led a team of 3 designers to execute design projects and create related drawings. • Taught 3D programming concepts at organizations and schools. EducationMelbourne University Master of Information Technology A complete IT program from scratch
Responsive Web Design
Project Manager
Teamwork & Leadership
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Melbourne University
Master of Information Technology
Avatar of 賴泓翰.
Avatar of 賴泓翰.
NFT Project Consultant & Seminar Lecturer @Sonda Accounting Firm
2022 ~ 2022
研發工程師/機構工程師
Trong vòng một tháng
cryptocurrencies and NFTs. 2.Analyzed the operation of the company's NFT department. (Everrich_iRich NFT) Lecture: https://drive.google.com/file/d/1aK8ugSWjYBUDnryq5Xgq-VhKfp4_0H78/view?usp=share_link Basketball team Head Coach • Taipei Lishan Senior High School 七月七月 2019 Built a positive teamwork culture, resulting in solid leadership and good communication abilities. 學歷 National Taiwan University NTU Institute of Applied MechanicsNational Taiwan Ocean University Mechanical and Mechatronic Engineering技能 Teamwork Cryptocurrency COMSOL Multiphysics Matlab SolidWorks Python 語言 English — 進階
Teamwork
Cryptocurrency
COMSOL Multiphysics
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University NTU
Institute of Applied Mechanics

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi