CakeResume Talent Search

上級
On
10〜15年
Teacher
Avatar of Jelena Vidovic.
Teacher
1年以内
Jelena Vidovic Nastavnik zdravstvene nege Novi Sad, Serbia Uvek sam zamisljala sebe kao učiteljicu i medicinsku sestru i danas mogu da kazem da mi se ispunio san. Moj cilj je da obučavam medicinske sestre prema standardima i sestrinskim procedurama na nivuo naše zemlje. Radno iskustvo Nastavnik Zdravstvene nege Medicinska škola "7.april" AugustPresent Nastavnik zdravstvene nege, obrazovni profil ginekolosko akuserska sestra i medicinska sestra tehnicar. Patronažna sestra • Dom zdravlja Novi Sad OctoberAugust 2016 Patronazna sestra na terenu Kac, Budisava,Kovilj,Sangaj. Obavljala kucne posete porodiljama, edukaciju o nezi i ishrani porodilje i nezi i ishrani novorodjenceta, obrada pupcane rane. Posete i edukacija hroničnim bolesnicima. Nastavnik Zdravstvene nege • Medicinsa škola "7.april" Novi Sad NovemberSeptember 2015 Nastavnik predmeta Akušerstvo sa negom,Ginekologija sa negom,Zdravstvena nega,Interna medicina sa negom,Osnove kliničke medicine,Psihijatrija i neurologija sa negom,Pedijatrija sa negom kod obrazovnih profila medicinska sestra tehnicar, ginekolosko akuserska sestra, stomatoloska sesta tehnicar, pedijatrijska sestra tehnicar. ObrazovanjeVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastaveVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija Strukovna medicinska sestra-babicaVisoka zdravstvena škola strukovnih studija Ćuprija Viša ginekološko-akušerska sestra Veštine Timski rad: Predmet koji predajem upucuje kolege na medjusobnu saradnju i koordinaciju u cemu se snalazim dobro. Motivisanost: Motivišu me učenici, obučavanje, uspeh učenika, lični uspeh,... Strani jezici: Engleski-osnovni nivo Fleksibilnost: Prilagodjavam se novonastalim situacijama. Saradnja Sajam obrazovanja "Putokazi" Predstavljanje smera ginekološko-akušerska sestra Sajam obrazovanja " Putokazi " Predstavljanje sekcije Realistički prikaz povreda, oboljenja i stanja. Republička takmičenja: Domaćini takmičenja iz predmeta Zdravstvena nega Hobi Putovanja: Krivi toranj u Pizi Rafting Tarom Kuvanje:
PowerPoint
word
Excel
就職中
フルタイム
10〜15年
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
Specijalista strukovna medicinska sestra-Oblast metodika nastave

最も簡単で効果的な採用プラン

80万枚以上の履歴書を検索して、率先して求人応募者と連絡をとって採用効率を高めましょう。何百もの企業に選ばれています。

  • 検索結果をすべて閲覧
  • 新しい会話を無制限に始められます
  • 有料企業にのみ履歴書を公開
  • ユーザーのメールアドレスと電話番号を確認
無料プランでは公開済みの履歴書のみ利用できます。
上級プランにアップグレードして、CakeResume限定の何百万の履歴書など、すべての検索結果を閲覧しましょう。

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.