CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 余思萱.
Avatar of 余思萱.
Past
Data Engineer @美好金融
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
開發與維運 Docker建置、維運多座MongoDB 分散式系統,根據不同情境制定sharding策略,讓三個團隊、超過10位開發者同時大量讀取和寫入 大數據分析師養成班學員 • 中壢資策會, 2015//06 共同帶領六人團隊完成產品 Job Sweeper。 設計產品架構,為歷任大數據分析班第
Java
Python
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
物理
Avatar of VICTOR TSAI.
Avatar of VICTOR TSAI.
Past
經營管理人員 @優亞數位科技股份有限公司
2020 ~ 2021
軟體開發經理
Trong vòng một tháng
動的功能,前端透過Socket或API傳送使用者操作行為,平台服務程式負責商業邏輯,並將運算後結果儲存到資料庫中。 字慧輿情大數據系統 用 Python 語言撰寫網路爬蟲,定時抓取網路文章與資訊,經過資料清洗後儲存至資料庫。對資訊做相對應的標籤去
Nodejs
vue.js
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立中央大學 National Central University
資訊工程學系
Avatar of Ming-Kai Hsu.
Avatar of Ming-Kai Hsu.
Past
Researcher, Research and Service Military @National Central University (NCU)
2017 ~ 2019
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
許銘凱 Ming-Kai Hsu Digital Nomad Taoyuan City, Taiwan 數位遊牧生活、大數據分析接案、Vocus 部落格創作者 專門研究地震風險評估,參與地震危害分析,並為台灣國家防災機構建立建築模型數據庫。 地震風險評估專家,助力台灣提升防災韌性 工作經歷 數位遊牧自由接案者 ●
Big Data Analytics
Python
GIS Application and Analysis
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Acdamic Sinica
Earth Science System
Avatar of Kidd Hsu.
Avatar of Kidd Hsu.
Past
Digital Brand Consultant @CSC Global
2023 ~ 2023
Director
Trong vòng một tháng
海副總經理 六棱鏡科技有限公司 1.負責B端企業資源轉化,針對客戶需求結合自有SaaS設計數位化諮詢方案。 2.透過大數據進行市場、行業、技術、科創屬性等分析,完成諮詢專案,為客戶提供技術研發方向建議。 3.根據客戶需要提供對應行
Communication
Management Team
Innovation Management
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
逢甲大學 Feng Chia University
科技管理研究所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Technical Supervisor @Wiwynn 緯穎科技
2020 ~ Hiện tại
製造/資訊服務相關
Trong vòng một tháng
C# & .NET
TypeScript/Angular
Oracle SQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
工業與資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
廣告優化師 @威朋大數據股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Digital Marketing
Trong vòng một tháng
專案管理
行銷企劃
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊工程
Avatar of 柏瑋黄.
Avatar of 柏瑋黄.
Past
行銷主管 @岱瑪金誠國際事業股份有限公司
2022 ~ 2023
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
籃子中,善用每一項工具,作整合性行銷,相互配合,完成最理想的配置。 Skills 市場分析 / Market Analysis 運用品牌現有資料搭配各式網路大數據工具(如Google Analytics、Google Trends、Meltwater buzz、FBad),進行--品牌文化經營、社群聲量監測、商品客群定位、銷售趨勢分析與推估…等。 品牌經營 / BrandManagement 品
fb fanpage management
Office
fbad
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
真理大學
宗教哲學
Avatar of the user.
PHP後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP development
Golang Backend
MySQL / Mariadb
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Avatar of MichaelHo.
Avatar of MichaelHo.
全端工程師 @莫比無限科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
研究院大數據整合平台(前後端整個系統) 該案子為中研院統計所的內部系統,他們需要一個平台而飛指令介面可以操作大數據統計資料,還有輸出大數據,技術的難點在於單一檔案大小動輒幾 10G 的量處理,該系統幫助客戶可以簡單的操作並
Communication
NodeJS
golang
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣海洋大學 (NTOU)
機械與機電工程學系
Avatar of 彭怡翔.
Avatar of 彭怡翔.
Past
學員 Mentor / TUV 專案顧問 / 職涯體驗專案 PM 組 Mentor @資訊種子培訓計畫
2022 ~ 2023
Sr. Product Manager、Lead Product Manager、Product Owner
Trong vòng một tháng
需求,更渴望創造未來需求! 為了補足技術背景、獲取第二專長、賦能產品經理技能樹,我於 2022 年 9 月參與為期兩學期之北醫大數據學士後專班課程。期望透過專班訓練,能習得大數據理論與實務操作能力,培養自身更深厚的數據驅動決策思維及
團隊管理
市場研究分析
競品研究分析
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
臺北醫學大學
大數據學士後多元專長培力課程專班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.