CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
PM、活動企劃相關、行銷企劃相關
Avatar of 曹閔皓 Jason.
PM、活動企劃相關、行銷企劃相關
Trong vòng sáu tháng
曹閔皓 Jason Tsao PM、活動企劃、行銷企劃 Project Coordinator, Digital Marketing 📞🇹🇼 Taipei, Taitung 📨 [email protected] ➤ 點擊標綠色處,可前往超連結 接案工作XLINE健身聯盟 活動行銷總監 【指標專案】 ✪ 品牌公益活動-30天完成大型千人實境活動「鱷魚遊戲」(致敬韓國魷魚遊戲) 前導影片 | 花絮影片 |與彭
Word
Excel
TOEIC
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
台灣科技大學
行銷企劃
Avatar of 劉治維.
Avatar of 劉治維.
Customer Support Specialist @Phrozen 3D Printer
2020 ~ Hiện tại
PM、活動企劃相關、行銷企劃相關
Hơn một năm
劉治維 [email protected] www.facebook.com/iamnotthatnice 悠遊於人文、社會、地方創生領域, 善於梳理品牌脈絡,擬定創意策略, 相信企劃力與行銷力是致勝關鍵。 經歷 2020/7 ~ Now 《普羅森科技股份有限公司》 社群行銷企劃 【工作內容】 。 【行銷策略】 。 【社群經營】 。 【資源整合】 2020/2 ~ 2020/
3D Printing
Customer Service
Knowledge Base Question Answering
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣師範大學
政治所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.