CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Freelance toàn thời gian
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
法人金融業務助理ARM (金融機構部門) @CTBC Bank Co., Ltd. 中國信託商業銀行股份有限公司
2020 ~ 2022
大數據分析師、統計分析師、商業分析師、市場分析師、顧問、PM
Trong vòng một tháng
python
SQL/MySQL
Tabula
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Technische Hochschule Deggendorf
International Manageme
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Data Engineer @美好金融
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Java
Python
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
物理
Avatar of 黃展鴻.
Avatar of 黃展鴻.
Past
高級工程師 @旺宏電子股份有限公司
2021 ~ 2022
軟/韌體工程師
Trong vòng một tháng
Python 寫過簡易的爬蟲 、機台自動化 C/C++ ,擁有演算法實作,visualstudio開發經驗(課程作業)(Itsa線上程式設計優等) Unix及Linux作業系統 JAVA 資料庫 熟悉SQL command 使用 資料科學與大數據 Hadoop ,Hive,Phoenix平台的使用 資料整理與分析 Python 視覺化 作品:台指期買賣決策分析系統
C
python
Java
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立暨南國際大學
資訊工程
Avatar of Justin (Wei-Kai) Chang.
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Justin (Wei-Kai) Chang Computer Science and Information Engineering Graduate An independent and self-motivated computer science graduate with proven and experienced in B ig Data Systems, ETL, SQL and NoSQL, Data Mining, S tatistics, AI planning and searching, Recommender system, C ryptography. Currently searching for an data analyst, data engineer or data scientist position. [email protected]/in/justin-wei-kai-chang New Taipei City, Taiwan EDUCATION MSc - Computer Science and Information Engineering National Dong Hwa University (GPA: 4.3/Master's Thesis: " Predictive Analytics
Hadoop and Spark
Kafka
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
資訊工程學系
Avatar of Hung Huan Chen.
Avatar of Hung Huan Chen.
全端工程師 @安銳智慧股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
蘭打工度假並就讀語言學校六個月精進自己的英文,在國外的八個月除了學習英文,我也注意到未來軟體的趨勢,近年來大數據、雲端計算、物聯網和人工智慧等話題相當的熱門,相較於軟體,硬體性能已相當成熟,未來許多新創科技很可能都是
JavaScript
MongoDB
React.js
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
機電與機械工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Researcher, Research and Service Military @National Central University (NCU)
2017 ~ 2019
Trong vòng một tháng
Big Data Analytics
Python
GIS Application and Analysis
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Acdamic Sinica
Earth Science System
Avatar of 游雅筑.
Avatar of 游雅筑.
資深專員 @合方創意股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng sáu tháng
姚瑞中1990年代至今的行動計畫〉,《新北美誌》2019冬季號〈以謙遜的姿態回應環境:劉舜仁談西薩細膩的建築思維〉,典藏今藝術No〈大數據如何影響博物館決策〉,典藏今藝術No.290 藝博報328期甘樂文創志業《甘樂誌》主題企畫協助、採訪 1. 28期-到在地人
Copy Writing
Content Planning & Management
Social Media Marketing
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺灣藝術大學
藝術管理與文化政策研究所
Avatar of 林則廷.
Avatar of 林則廷.
軟體工程師 @自由工作者
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng sáu tháng
機器學習領域的研究和開發,熟悉類神經網路、GBDT等方式解決問題。 對深度學習算法有深刻理解,擅長機器學習模塊構建和大數據分析。 https://medium.com/@lucien1999s.pro/about 自傳 從小父母就常帶我去誠品看書,因而養成我愛閱讀的習慣,這奠定了我日
Analysis
Java
軟體程式設計
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Tatung University
Electrical and Electronics Engineering
Avatar of An Jin.
Trong vòng một tháng
Ann 我有4年 網路行銷以及15年零售經驗,透過數據行銷策略和零售專業領域,我已經幫助公司提升更多的企劃行銷以及拓展電商平台的通路。 目前職稱 網路行銷主管 城市,TW [email protected]
PowerPoint
Word
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
企業管理
Avatar of 晁偉軒.
Avatar of 晁偉軒.
Past
短影音企劃 @Digital Origin 美勢科技
2022 ~ Hiện tại
大數據分析師、統計分析師、商業分析師、市場分析師
Trong vòng ba tháng
晁偉軒 Stanely 嗨,我是偉軒,現職為數位行銷企劃,擁有2年數位行銷企劃經驗。包含在職1年之社群行銷、SEO文案、廣告內容創作等經驗;以及在學1年行銷實習經驗,執行過影音、社群、自媒體等行銷企劃,充分累積「洞察」、「規劃」、「執行」3大企劃力! 因工作長期
Photoshop
Microsoft Office
Adobe Premiere Pro
Thất nghiệp
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
1-2 năm
國立高雄科技大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.