CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
Avatar of 陳家丞.
Avatar of 陳家丞.
副主任工程師 @玉山商業銀行股份有限公司
2017 ~ Hiện tại
Trong vòng một năm
陳家丞 Michael 我是一個熱愛學習、喜歡挑戰的人,對於新的事物都會想要嚐新,當今的企業裡,人人都強調大數據重要,但如何透過有效的方法將數據分析出有用的結果才是最主要的問題,這也是我最有興趣、最想從事的一部分,期望能夠透過我的專
Python
Deep Learning
DevOps / CI / CD
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
統計
Avatar of Liu Pei.
Avatar of Liu Pei.
營運總監 @建和國際開發有限公司
2023 ~ Hiện tại
business development director商業發展總監/企劃總監/數位行銷總監/產品營運總監/商業發展
Trong vòng một tháng
劉珮 專業: 上下左右全方位 上: 策略擬定的思考力 ; 下: 落實專案的執行力 ; 左: 左腦分析數據 右: 右腦產出行銷內容 身為媒體暨廣告人二十餘年,熟悉平面、數位內容產製方式,數位廣告投放,也擅長利用內容推動電商營銷。工作領域也涵蓋數位內容產
Word
PowerPoint
Canva
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
高階經營管理學程 EMBA
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深數位內容開發 @One-Forty
2023 ~ Hiện tại
影音企劃/影音編輯/內容企劃/專案管理
Trong vòng một tháng
Premiere
After Effect
Illustrator
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
歷史學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.