CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
國立清華大學
Avatar of Cory Lee.
Avatar of Cory Lee.
CTO @期天資訊
2017 ~ Hiện tại
Trong vòng sáu tháng
分析 / 深度學習 2015 國立清華大學電機系大學部專題競賽 — 第一名 2015 清華創業日 — 業師輔導獎、最佳人氣獎 2017 台積電半導體大數據分析競賽 — 佳作 金融投資 台指與海外期貨 / 選擇權 / 程式交易 / 量化分析 2017 華南 FinTech 競賽銀獎 2018 陸續受業內邀請
Python
Linux
Google Cloud Platform
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立清華大學
資訊工程
Avatar of 林佑融.
Avatar of 林佑融.
資深產品經理 @CMoney全曜財經資訊股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager, Product Owner, Product Strategy Manager, Product Marketing Manager, Project Manager
Trong vòng một tháng
林佑融 Product management / Data analysis / Product marketing [email protected] ・Blog: https://blog.zealplanner.com/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yourong/ 工作經歷 CMoney 全曜財經資訊股份有限公司 , 數據 產 品經理 2022年11月 - 現在 CMoney builds fintech tools to empower 1.5+ millions users, also expands its business territory with innovative tools for Gen-Z. Data Operation -Empower product squads with 20
Product Management
Product Marketing
Data Analysis
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立清華大學
化學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.