CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
銘傳大學
Avatar of 陳旻錡.
Avatar of 陳旻錡.
大型企業網頁系統、APP專案經理 @勤崴國際
2017 ~ 2019
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
陳旻錡 軟體專案經理(5Years) | 產品經理(1~2Years) | 網頁前端工程與設計(0.5Years) 我在產品與專案開發有豐富的6年以上執行經驗, 3A考取PMP國際專案管理師證照 ,程式設計、UIUX硬實力皆具備,在敏捷式Scrum曾任PO有2年經驗。 我能快速且完善的繪製Flow與Wireframe、並
Word
PowerPoint
Photoshop
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
都市規劃與防災
Avatar of 許雅婷.
Avatar of 許雅婷.
Past
會計法務專員 @雲守護安控股份有限公司 (電腦軟體服務業 30~100人)
2019 ~ 2020
財會專員
Hơn một năm
許雅婷 Freda Hsu 從中小企業、上櫃公司再到新創公司, 大公司學制度、小公司學獨立,走過的路都不會白費。 財會專員 Taipei,TW [email protected] 工作經歷 雲守護安控股份有限公司 (電腦軟體服務業) , 會計法務專員, Oct 2019 ~ Apr 2020 規模 35 人 / 使用系統:Ecount / 一條龍一套
word
powerpoint
excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深軟體工程師 @生活市集_創業家兄弟股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深軟體工程師
Trong vòng một năm
php
Python
Laravel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
資訊傳播工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Software Engineer @Dynamite Games
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
Nodejs
C#
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
資訊工程
Avatar of 陳姿婷.
Avatar of 陳姿婷.
廣告投放接案 @NOPE
2020 ~ Hiện tại
行銷專員,遊戲PM,高階經理人
Trong vòng một năm
陳姿婷 同時具備「異業合作開發、行銷企劃、專案管理及跨部門溝通」能力的跨領域資源整合者 能在短時間內熟悉工作職掌,重視工作中所帶來的成就感是我人生成長的動力 具有以下證照: 1.Google Analytics 2.Google Adwords(Google Ads) 3.Google shopping ads certification 營運 PM / 行銷投
TOEIC
Google Drive
中打100/分
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
會計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
流程管理及自動化整合開發工程師 @******
2021 ~ Hiện tại
系統分析師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
vb.net
SQL Server
PostgreSQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.