CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Back-end Engineer
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
數位金融處,創新研發部 - 軟體開發工程師 @中國信託商業銀行
2020 ~ Hiện tại
軟體PM、系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
JAVA
HTML
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
天主教輔仁大學
資訊管理學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @永豐金證券
2018 ~ Hiện tại
Python Developer, Rust Developer, BigData Engineer
Trong vòng ba tháng
Python
pytorch
CINEMA 4D
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
Arts and Creative Industries
Avatar of Yang Chung, Tsao.
Avatar of Yang Chung, Tsao.
資深工程師 @香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師/系統架構師
Trong vòng một tháng
階段 * 商城平台規劃並正式上線 後期階段 * 轉任Product Owner一職 * 負責大陸體育平台 (全民體育) 的開發與設計,包含 App、網站、後台系統、大數據分析、推薦系統、API、socket 等系統 * 因應網站流量的提升,進行網站平台壓力測試 * 進行直播系統規劃與開發 * 參與體育平台
Backend Development
JavaScript
Node.js / Express.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
東吳大學 Soochow University
資訊科學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Data Engineer (IC5) @17LIVE
2021 ~ Hiện tại
Backend Engineer, Data Engineer
Trong vòng một tháng
R
Python
MySQL
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
NDHU
統計
Avatar of Jason Chung.
Avatar of Jason Chung.
軟體工程師 @核心智識
2018 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng sáu tháng
學、機率論、統計學、離散數學、數理統計、保險精算、品質管制、品質工程、抽樣學 作品 題目 :好房底加啦-住屋區位探索 備註 :資策會-大數據分析師養成班-畢業專題 人數 :6人 時間 :201510 題目 :本草綱目解密 備註 :臺北醫學大學-學士後大數據-畢業專題 人數 :5人
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
數學系
Avatar of 黃惠鈴.
Avatar of 黃惠鈴.
研發工程師 @聯合骨科
Data Engineer
Hơn một năm
黃惠鈴 Python Java...等數據分析工程師 • 新竹,TW • [email protected] 在醫材領域已工作約7年,最近由於人工智能和大數據的興起,為了跟上這個時代的潮流,我完成了自強基金會的數據科學和大數據分析師培訓課程,並建立了Java、Python、Hadoop 、Spark等數據分析基
Word
erp鼎新
Google Drive
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
生醫工程
Avatar of 賴柏良.
Avatar of 賴柏良.
資深工程師 @雲發互動科技有限公司
2020 ~ Hiện tại
網頁前端/後端/全端工程師
Trong vòng hai tháng
管理與客戶群管理 遊戲模組(輪盤、優惠券、刮刮卡) Billing 金流 Chat Bot 英丰寶資訊, 工程師,2016 年 6 月 - 至 2020 年 9 月 產品包含問卷系統、大數據圖形化系統 QuickReport - 快速報表建置分析平台,以 Scala 以及 ReactJs 開發 / 成員 1 名 問卷系統 - 可提供企業使用之問卷系統(客製化
ReactJS
Redux
scss/sass
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
明志科技大學
電子工程
Avatar of 吳振維.
Avatar of 吳振維.
工程師 @TSMC_台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)
2022 ~ Hiện tại
Senior Web Developer
Hơn một năm
吳振維 資深全端工程師 資深全端工程師,同時也是一家網路公司產品開發部門的技術主管。 擅長網頁應用程式開發、資料庫規劃、伺服器架設、大數據分析(ELK stack)。會運用一些設計模式來規範程式碼以及使用git flow來做版本控管,且熟悉敏捷式開發
Node.js
React
Express.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立雲林科技大學
資訊管理系
Avatar of 楊文筑.
Avatar of 楊文筑.
backend engineer @Metropia
2020 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng ba tháng
廣告,並回收相關數據,產生對應報表 技術使用 Laravel 串接 Google AdWords(ads)、Google Analytics、Facebook Marketing API、FB Pixel...等 Software engineer SparkAmplify 四月十一月 2017Taipei, Taiwan 社群平台,大數據AI推薦引擎。 主要負責擔任 Backend,AWS相關服務設定、Database 設計、RESTful API、爬蟲。 對 Machine learning 有基本認識 UI工程師 健中資訊 - cwedding.co - (HTML/
PHP
Nodejs
MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
台中科技大學
資訊管理系
Avatar of 許益銘.
Avatar of 許益銘.
軟體工程師 @轉客來策略行銷顧問有限公司
2022 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Hơn một năm
開發日期由近到遠 - 旅遊業電子商務系統建置(類似KKday模式) C# - 短連結系統(ERP、金流SMS專用) C# - 旅行社策略行銷系統 C# - 大數據系統建置(ELK) Elasticsearch, Logstash, Kibana - 旅遊APP開發 (iOS, Android) Xamarin - ERP系統服務API C# - ERP系統功能迭代 C# - 網頁元件拖拉建置系統 Node.js, C
PHP
JavaScript
Node.js
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
龍華科技大學商學
行銷企劃

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.