CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Phát triển kinh doanh
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深業務工程師 @詮鼎科技股份有限公司
2014 ~ Hiện tại
Trong vòng ba tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學
餐旅管理
Avatar of 黃湧荏.
Avatar of 黃湧荏.
專案經理/產品經理 @炬識科技
2021 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một năm
決方案簡報、執行規格確認、進度控管、原廠資源協調、議題跟進追蹤、教育訓練、結案驗收、潛在商機發掘。 負責專案類型橫跨 Hadoop 大數據平台建置、升級、維運,機器學習平台擴充、維運,資料管線開發 (資料清洗、聚合、導入)、機器學習模型開發,以及公司內部產
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
政治大學
心理系
Avatar of Emma.
Avatar of Emma.
Past
Business Development Manager @Gogoro Network
2019 ~ 2022
Project Manager
Trong vòng một năm
發『USii高效鎖鮮袋』系列商品,是市場第一個熱銷的蔬果專用保鮮袋。 Work Experience四月九月 2022 Business Development Manager Gogoro Network [ 業務開發與專案管理 ] .根據大數據分析,以城市為目標規劃站點之佈建,負責城市包含:臺北市、臺中市、新竹市和基隆市。 .取得用地相關單位的支持,以利
商務開拓
客戶管理
數據分析
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
NCCU國立政治大學
企業管理研究所(MBA 學位學程)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務總監 @富可夢數位娛樂股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
BD
Trong vòng ba tháng
sales & marketing
excel
提案簡報
Thất nghiệp
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台北大學
企業管理
Avatar of Po-Chi Chiu.
Business Development
Hơn một năm
邱柏齊 性格勇於面對挑戰,退伍後曾前往馬來西亞吉隆坡從事餐飲品牌的開立。 海外工作經驗不只豐富我在實體服務業的閱歷也讓我更習慣與不同文化的人合作。 互聯網興起,轉入於O2O產品服務成為實體與網路的橋樑。因公司規劃,後轉調部
Word
Google Drive
Excel
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國文化大學
哲學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
專案經理 @嘖嘖zeczec
2022 ~ Hiện tại
專案經理/商業開發/策展人
Trong vòng ba tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
台灣大學
中國文學系
Avatar of Ruei-Ying Chen.
Avatar of Ruei-Ying Chen.
Digital Marketing Manager @SparkLabs Taipei
2021 ~ Hiện tại
Digital Marketing Manager
Trong vòng một tháng
陳睿穎 Rae Chen [email protected]  【 8年以上跨境電商經驗】 【 一年以上創投行銷經驗 】 【 知名手機品牌跨平台社群經營】 【 曾參與上櫃公司企業併購&投資 】 【 群眾募資翻倍達標】 【半年內品牌打進歐美專業社群 】 #新創 #創投#跨境電商 #數位行銷 #社群經營#成長駭客 👉
Photoshop
PowerPoint
Google Drive
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Nation Taipei University of Education(NTUE)
Cultural and Creatives Industrial managemennt

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.