CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Editor
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 廖芸嫻.
Avatar of 廖芸嫻.
資深數位內容開發 @One-Forty
2023 ~ Hiện tại
影音企劃/影音編輯/內容企劃/專案管理
Trong vòng một tháng
個人簡歷暨動態影像作品 集 廖芸嫻|Yulie Liao 以影像創建內容魅力。 關注使行動精確、有效而 真誠, 期望 作品富有生命力。 對協助 他人彙整所思、經驗與故事,提煉成為影像,有所實戰與產出。 影像工作範圍:企劃、導演、動靜態攝影與收音、 剪輯、 動態影像製作
Premiere
After Effect
Illustrator
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
歷史學系
Avatar of 蘇雯祺.
Avatar of 蘇雯祺.
培力專員 @中華民國社區營造學會
2020 ~ Hiện tại
文字編輯、企劃人員
Trong vòng một năm
蘇雯祺 曾經做過文字編輯及專案企劃人員,我希望將事情處理得有條有序,也希望自己的工作能為社會帶來貢獻。 專案執行 Taipei,TW asounex @ gmail.com 學經歷 專員/台灣社區營造學會(社區營造、公民參與), 2020 年 7月至今 執行臺北市政府社會局委託辦理組
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Part-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中央大學
中國文學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.