CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 邱彥期.
Avatar of 邱彥期.
大數據分析人員 @富邦產物保險股份有限公司
2018 ~ 2022
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
理,統計圖表有豐富的實戰經驗;同時也擅長跨部門專案合作,能夠進行需求定義、規格確認、流程溝通與結果驗證。 工作經歷 大數據分析人員 • 富邦產物保險股份有限公司 十月八月 2022 ● 建構與維護智能文字客服機器人的 Training Database 及協助機器人問答
SQL/MySQL
R
SAS Enterprise Guide
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
統計學
Avatar of 唐翊維.
Avatar of 唐翊維.
智能整合大數據工程師 @欣興電子股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
型,以提高檢測效率及降低人工錯誤率 2. 負責導入AI模型於集團CCTV系統,協助提升安全監控效能 3. 規劃並建置集團大數據模型,透過數據分析提供工廠營運改善建議,協助提高產值及效益 4. 負責集團大數據的資料整合、預處理、分析、管
R
python
Linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立中央大學
統計
Avatar of Dennis Zhong.
Avatar of Dennis Zhong.
數據工程師 @勢得科研股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Dennis Zhong 熱愛生活,永遠保持年輕的心,work-life balance是我的目標,同時也熱愛並享受著寫程式以及解決問題後的成就感。堅強的心理素質和與不畏懼挑戰是我的優勢,遇到任何懷疑顧慮時與當事人溝通釐清是我處事未知事務的態度。期望透過數據更了
Python
Tableau Visualizations
AWS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立陽明交通大學
微生物與免疫學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Data Visualization Teaching Assistant @University of Maryland, College Park
2023 ~ 2023
大數據分析師、統計分析師、商業分析師、市場分析師
Trong vòng một tháng
Python
R
SQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
University of Maryland, College Park
Master of Science Business Analytics
Avatar of 吳建民.
大數據分析師、統計分析師、商業分析師、市場分析師
Trong vòng một tháng
吳建民 學歷:淡江大學|經濟系(2018 ~ 2022) 個人特質:在乎別人感受、凡事全力以赴、好奇心強,喜歡接觸不同領域的事物 | | [email protected] |技能 擅長: Python、 SQL 、 Tableau、 Excel 其他: Scikit-learn 、R、SAS、Access、Google Analytics 大學相關課程 計量經濟學|統計學| 資工系 資料庫(旁聽 )| 財金資料庫|資料庫理論與
Word
Excel
Google Analytics
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
AI軟體應用工程師 @網威智慧科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
SQL
Data Analysis
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立政治大學
資料科學
Avatar of Justin (Wei-Kai) Chang.
大數據分析,資料科學家,資料工程師,AI工程師
Trong vòng một tháng
Justin (Wei-Kai) Chang Computer Science and Information Engineering Graduate An independent and self-motivated computer science graduate with proven and experienced in B ig Data Systems, ETL, SQL and NoSQL, Data Mining, S tatistics, AI planning and searching, Recommender system, C ryptography. Currently searching for an entry-level data analyst, data engineer or data scientist position. [email protected]/in/justin-wei-kai-chang New Taipei City, Taiwan EDUCATION MSc - Computer Science and Information Engineering National Dong Hwa University (GPA: 4.3/Master's Thesis
Hadoop and Spark
Kafka
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
資訊工程學系
Avatar of Hiro Shih.
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
Blindness Detection 使用 EfficientNet 搭配多種深度神經網路的訓練技巧 建立一套全球排名 Top 1% 準確度的 糖尿病視網膜病變分類網路 大學專題 大數據競賽 運算伺服器和 APP 整合的 血壓計數值辨識系統 透過行動裝置之相機鏡頭 擷取2款目標血壓計螢幕的清晰影
Image Processing
Deep Learning
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
元智大學
電機工程所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
休息一下 @職涯空檔
2023 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
Python
Docker
R
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
政治大學
心理學
Avatar of Yen Lin, Chen.
Avatar of Yen Lin, Chen.
Past
Project Management Officer @ Pegatron Corporation
2022 ~ 2023
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
陳衍霖 Eric UI/UX設計 | Python大數據分析 我是位同時具備資訊、金融等背景的跨領域人才。我對UI/UX設計富有極高的熱情,擅長簡化複雜的資訊,設計出讓人簡單易懂的介面。同時,我具備快速的學習能力,在一個月的時間自學上手Figma,並獨立完成從
Figma
Swift
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taipei University of Technology(NTUT)
Information and Finance Management

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.